Kenttäväyläasennus - helppo huolto ja laajennus

Kenttäväyläasennus - helppo huolto ja laajennus

Yksinkertainen ja sopiva

Kompakti rakenne on kevyt ja säästää tilaa.

Etu: joustavat segmenttikoplerit ja laitekoplerit

  • Hot-Swap-kykyiset komponentit varmistavat parhaan käytettävyyden häiriötapauksessa
  • Nopea asennus - asennusvalmiit, esijohdotetut kenttäliitäntäkotelot
  • Erittäin helppo segmenttisuunnittelu, varalaitteistoa ei tarvita
  • Helppo laajennus ja yhtenäinen modulaarisuus
  • 4-johdinkenttälaitteille saatavana myös 24 V DC -versioita
  • Alhaiset varastokustannukset - vain kolme tuotenumeroa kaikkiin sovelluksiin

Etu: kenttälaitteiden liitäntärasia

  • M12-kaapeliliitäntämahdollisuus varmistaa minimaaliset seisokkiajat
  • Koteloversiot Ex- ja Non-Ex-asennuksiin
  • Alhaiset varastokustannukset - käytössä vakiotyypin kelakaapelit

Sovellus

Prosessi- ja järjestelmätekniikan kenttäväyläasennuksissa käytettävyydellä on huomattava merkitys. Tämä koskee sekä PROFIBUS PA:ta että Foundation Fieldbusia.

Segmenttikopleri ja topologia
Segmenttisuojausten tai segmenttikoplereiden käyttö suojaa väyläsegmenttiä esimerkiksi pistojohtojen oikosuluilta ja antaa käyttöön tarvittavan suojausluokan. Tavanomaisten nelikanavaisten segmenttikoplereiden haittapuolena on kuitenkin se, ettei niitä voida vikatapauksessa vaihtaa itsenäisesti. Useimmiten käytettävissä linjatopologioissa koko segmentti pitää kytkeä irti ennen yksittäisten segmenttikoplereiden vaihtamista. Tämä vaikuttaa haitallisesti käytettävyyteen.

Virheen vaikutus kokonaisjärjestelmään

Virheen vaikutus kokonaisjärjestelmään

Kenttäkaapelointi
Myös prosessin välittömässä läheisyydessä - kenttälaiteliitännässä - vaaditaan nopeaa vaihtomahdollisuutta ilman sähköasentajaa, jotta seisokkiajat voitaisiin pitää mahdollisimman lyhyinä. Vaihto suoritetaan nopeasti kenttälaitteen pistoliitäntöjen avulla – useimmiten M12 tai 7/8 tuumaa. Tämä kuulostaa aluksi varsin helpolta. Usein kuitenkin vaativat ympäristöolot (Atex, pöly, hapot, syövyttävät kaasut jne.) tekevät kentällä kalustettavien pistokkeiden käytöstä lähes mahdotonta. Ongelmaksi muodostuu kaapelien ja pistoliittimien välinen tiivistys.

Pistoliittimiä käytettäessä kaapeliliitäntä on kiinteä ja näin liitännän pysyvä tiiviys
varmistettu. Kenttäjakajien ja kenttälaitteiden väliset etäisyydet kuitenkin useimmiten vaihtelevat, joten tarvitaan suuri määrä valmiiksi kalustettuja ja eripituisia kaapeleita. Tätä erilaisten kaapelien määrää ei voida säilyttää jatkuvasti taloudellisista syistä - varastointi- ja logistiikkakustannukset nousisivat suhteettomiksi.

Ratkaisu

Modulaarisesti laajennettavat segmenttikoplerit  

Modulaarisesti laajennettavat segmenttikoplerit

Joustava kenttätaso
Phoenix Contactin segmenttikoplerivalikoimasssa on saatavana joustava asennuskonsepti, joka minimoi virheiden vaikutukset segmenttiin ja parantaa näin järjestelmän käytettävyyttä. Segmenttikoplerit voidaan vaihtaa käytön aikana tai PROFIBUS PA- tai Foundation Fieldbus -segmenttiä laajentaa ilman, että se vaikuttaa muiden kenttäväylälaitteiden tiedonsiirtoon.

Tämän mahdollistaa asennuskiskopistoliitin, joka sisältyy kaikkien koplerien toimitukseen. Pistoliitin varmistaa, että rinnakkainen tiedonsiirto – kuten Backplane-järjestelmässä – pysyy toiminnassa, vaikka yksittäinen laitekopleri irrotetaan. Sen avulla voidaan lisäksi laajentaa segmenttiä ilman, että se vaikuttaa muiden laitteiden toimintaan.

Kenttäliitäntäkotelo, jossa modulaarisesti laajennettavat segmenttikoplerit  

Kenttäliitäntäkotelo, jossa modulaarisesti laajennettavat segmenttikoplerit

Meiltä saat kaikki tarvittavat komponentit, kuten laitekoplerit, kenttäeristeet, ylijännitesuojat ja kenttäväyläkaapelit, sekä myös asennusvalmiit kenttäliitäntäkotelot
(Junction Boxes).

Ne on valmistettu yksilöllisen asennuksen mukaan tai kaikilla tarvittavilla kenttäeristeillä varustetuksi ja esijohdotetuksi valmisratkaisuksi. Kenttäliitäntäkoteloita on saatavana Ex- ja Non-Ex-asennuksia varten ja ne toimitetaan kaikilla kierreliitännöillä sekä kaapelinkokooja- ja suojakiskolla varustettuina.

Kenttälaitteiden liitäntärasia

Tyypillinen kaapelointirakenne kemiallisessa järjestelmässä  

Tyypillinen kaapelointirakenne kemiallisessa järjestelmässä

Kenttälaitepuolta varten Phoenix Contactilta on saatavana pieni, passiivinen liitäntärasia, joka asennetaan linkiksi hieman ennen kenttälaitetta. Se mahdollistaa kenttäkäyttöön sopivan kelakaapelipään liitännän kenttäjakajasta kalustetun M12-kaapelin avoimeen päähän kenttälaitteessa.

Metallinen kotelo ja suojattujen kierreliitäntöjen käyttö varmistaa kauttaaltaan Feldbus-yhteensopivan liitännän. Vain molemmat kenttäväyläjohtimet pitää laittaa paikoilleen kotelossa. Yksinkertaiseksi sähkölaitteeksi toteutettuna ja sinisessä värissä kenttälaitteiden liitäntärasiaa voidaan käyttää myös luonnostaan turvallisissa virtapiireissä Ex-alueelle 1 saakka.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260