Konfigurator för kontakterade FR 1,27-kort-till-kort-kontakter