GP Joule: laddpark med intelligent lasthantering

Kundprofil

Gör det egna problemet till en lösning – med detta krav gick GP Joule in på E-Mobility-marknaden 2015. Behovsanpassade lösningar var sällsynta och med kompetenta partners blev de pionjärer som leverantörer av E-Mobility och laddinfrastruktur. GP Joule och Phoenix Contact E-Mobility GmbH har ett nära samarbete sedan 2015.

Jonas Elbroend (till vänster), produktutveckling maskinvara och Piet Gömpel, produktutveckling programvara hos GP Joule i Reussenköge

Jonas Elbroend (till vänster), produktutveckling maskinvara och Piet Gömpel, produktutveckling programvara hos GP Joule i Reussenköge

Tillämpning

Laddstationen utgör alltid basen i en ny laddstation. ”Brister, bland annat med avseende på stabilitet, användarkomfort, energieffektivitet och nätanslutning, är svåra att avhjälpa i efterhand”, konstaterar Jonas Elbroend av egen erfarenhet som produktutvecklare av maskinvara hos GP Joule Connect. ”Den integrerade laddstyrningen måste styra strömmen under laddningen och även kunna styras från ett överordnat system.” Dessutom bör laddstyrningen vara flexibel, så att flera olika laddlägen kan väljas.

Ytterligare önskade laddfunktioner var en 6-mA-likströmsfel-detektion och en 30-mA-jordfelsbrytare för säkring av laddpunkterna och för omkoppling av lasten. För laddläge 3, variant B med ladduttag, bör en övervakningsfunktion för spänning komplettera laddstyrningen för upplåsning av ladduttaget vid strömavbrott.

Laddpunkterna för lasthanteringen som ska implementeras ska fördelas växelvis på de tre fasledarna. Detta säkerställer att energiförsörjningens föreskrivna maximala lastobalans inte överskrids. Även mot denna bakgrund behöver hård- och programvaran vara väl avstämda med varandra.

Laddstyrning

En korrekt laddstyrning (de undre två raderna) utgör grunden för en optimal lasthantering

Lösning

Frågan hur laddparkens energiförsörjning säkerställs via den befintliga anslutningskraften är av grundläggande betydelse. ”Det krävs ett energihanteringssystem för att styra laddparkeringens energiflöde”, förklarar Elbroend. ”Detta kan vara självständigt och användas endast för en laddparkering, eller utgöra en del av ett komplett system för fastighetsdrift.” För ett självständigt system är den tillgängliga anslutningsledningen det enda standardvärdet för laddparkeringens hantering.

”De Ethernet-kompatibla laddstyrningarna CHARX control advanced och Phoenix Contacts programvara CHARX manage möjliggör en optimal energihantering”, förklarar Piet Gömpel, produktutvecklare av programvara hos GP Joule Connect. ”Styrsystemen kontaktas av programvara via Modbus TCP. Denna reglerar även aktiveringen av laddning samt laddströmmen.”

En av 30 laddstationer hos GP Joule

GP Joule kan vid behov utöka laddparkeringen successivt

Operatörer av parkeringsplatser kan fakturera laddningar lokalt eller via ett faktureringssystem. GP Joule använder programvarans exportfunktion för fakturering och leder förbrukningsdatan vidare. I det offentliga området faktureras däremot laddningen i regel av en backend-leverantör. Denna tar emot förbrukningsdata via OCPP – protokollet finns integrerat i CHARX manage.

Företaget driver nu över 30 laddstationer i Reussenköge och över 20 till på andra platser. Genom licensmodellen är utökningar av laddpunkter möjliga för 10, 30 eller 50 laddpunkter utan problem. ”Våra kunder börjar ofta med en basinstallation med några få laddpunkter”, menar Gömpel, ”och med en upgrade-licens kan anläggningen när som helst uppgraderas flexibelt med ytterligare laddpunkter.”

Hanteras bekvämt från kontoret

Med CHARX manage har medarbetarna åtkomst till felsökningsinformation, laddstatus och bokade tider

Med CHARX manage konfigureras parametrar för laddparkeringen, de enskilda laddpunkterna, lasthanteringen och för anslutning av faktureringssystemet, enkelt i ett webbaserat gränssnitt. Och detta från vilken dator som helst via en webbläsare. Till exempel kan operatören logga in och syna relevanta inställningar eller ändra dem.

Befinner sig bilföraren på parkeringen och har tillgång till en central terminal med pekskärm och RFID-läsare för inloggning, kan laddpunkten väljas via ett intuitivt användargränssnitt och laddningen påbörjas. Alternativt kan en Box-PC användas och varje laddpunkt kan förses med en RFID-läsare för användarinloggning.

Summering

På så sätt har GP Joule Connect tagit 300 laddpunkter i drift under 2019. För att uppfylla anspråksfulla kundkrav på drift, energihantering och tillgänglighet finns även funktioner för användning av molntjänster i programvaran CHARX manage.

Jonas Elbroend sammanfattar: ”Phoenix Contacts CHARX manage är skräddarsydd för företag som vill använda mellan tio och upp till flera dussin laddpunkter och som har professionella krav på energihantering, drift och expansionssäkerhet.”

Piet Gömpel lägger till: ”Med CHARX manage kan våra laddlösningar användas flexibelt i olika miljöer i laddparker. Vi erbjuder vår växande kundstock en komplettlösning från analys via planering och implementering fram till drift.”

Kontakt