DeviceNet™

Uniwersalne rozwiązanie magistrali polowej

Uniwersalne rozwiązanie magistrali polowej

Otwarty standard magistrali jest odpowiedni do różnych zastosowań w automatyzacji.

Powrót do Produkty według protokołów

Kategoria

Szukaj w DeviceNet™

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

DeviceNet™ nadaje się szczególnie do przejrzystych zadań automatyzacji. A to dzięki nadzwyczaj kompaktowemu formatowi SMS protokołu CIP (Common Industrial Protocol). DeviceNet™ jest standaryzowany według normy europejskiej EN 50325 i jest pod opieką organizacji ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association).

Zalety dla klienta

  • Mniejsze nakłady związane z okablowaniem dzięki zasilaniu małych urządzeń bezpośrednio za pośrednictwem magistrali
  • Niezawodność dzięki automatycznemu wznawianiu komunikacji
  • Inteligentnie ؙ— podwójnie adresowane urządzenia są rozpoznawane automatycznie

DeviceNet™: niezawodna i inteligentna komunikacja

Komponenty DeviceNet™ firmy Phoenix Contact  

Komponenty DeviceNet™ firmy Phoenix Contact

Pracuj efektywniej: DeviceNet™ umożliwia wielodostępność i priorytetyzację wiadomości. Należy on do systemów magistrali polowych CIP na bazie CAN (Controller Area Network).

Wykorzystaj sprawdzone mechanizmy CAN do identyfikacji zakłóceń również pod DeviceNet™.

Inne zalety

Zadecyduj: DeviceNet™ może być użytkowany w konfiguracji master-slave, multi-master lub peer-to-peer.

Ponadto: dzięki protokołowi CIP sieć DeviceNet™ stosuje model producer/consumer. Umożliwia to — w przeciwieństwie do innych modeli — efektywną transmisję danych.

Komponenty dla DeviceNet™ w wersji modułowej i blokowej

Komponenty dla DeviceNet™  

Elastyczne moduły automatyzacyjne Inline w sieci DeviceNet™

Nasze interfejsy magistrali umożliwiają pracę elastycznych modułów automatyzacyjnych Inline w sieciach DeviceNet™ w szafach sterowniczych.

Stacja Inline może zostać indywidualnie zestawiona. Za pośrednictwem złącza magistrali polowej można ją wstawić w dowolnym miejscu sieci. Architektura: złącze magistrali polowej w sieci DeviceNet™ jest urządzeniem podrzędnym, a w magistrali lokalnej urządzeniem nadrzędnym.

Moduł I/O Inline Block stosuje się przy niskich i średnich transferach I/O. Dzięki szczególnie płaskiej konstrukcji nadaje się on do zastosowania w najbardziej ograniczonych przestrzeniach, na przykład w skrzynkach zaciskowych.

Rodzina produktów Fieldline firmy Phoenix Contact jest przeznaczona dla rozproszonej automatyzacji w polu. Urządzenia spełniają wymogi stopnia ochrony IP65/67 i są zaprojektowane do surowych warunków blisko stacji.

W przypadku urządzeń Fieldline-Stand-Alone dołączenie magistrali polowej oraz poziom I/O są integrowane bezpośrednio. Urządzenia wstawia się na obiekcie przy wysokim stopniu rozproszenia, gdy wymaganych jest niewiele cyfrowych punktów I/O.

Komponenty infrastruktury dla DeviceNet™

Komponenty infrastruktury dla DeviceNet™  

Komponenty infrastruktury dla DeviceNet™

Po raz pierwszy dzięki modułowej koncepcji wzmacniaczy regeneracyjnych PSI-REP oraz PSI-MOS dostępny jest moduł infrastruktury w technice miedzianej i światłowodowej.

Sieć jest optymalnie strukturyzowana przez segmentację potencjałów. Daje to prawie nieograniczone możliwości przy tworzeniu topologii sieci.

Jednocześnie uzyskano maksymalizację prędkości transmisji oraz dostępności systemu — dzięki ograniczeniu błędów bez oddziaływania zwrotnego czy redundancyjnej koncepcji instalacji.

Dzięki konwerterom mediów magistrali obiektowej Phoenix Contact można zastosować interfejs DeviceNet na przewodzie światłowodowym: po to, aby uzyskać najwyższy poziom odporności na zakłócenia i największy zasięg transmisji w aplikacjach przemysłowych.

Ponadto za pomocą mostu dla DeviceNet i CANopen można wykorzystywać alternatywne media transmisyjne, takie jak łącza modemowe lub łącza DSL, połączenia radiowe i sieci Ethernet. Możliwe są zróżnicowane szybkości transmisji danych w dwóch segmentów.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji