CANopen

Wytrzymały system magistrali polowej

Wytrzymały system magistrali polowej

Kolejny krok w automatyce przemysłowej — niezależny system nadaje się szczególnie do niezawodnej transmisji danych.

Powrót do Produkty według protokołów

Kategoria

Szukaj w CANopen

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

W automatyce przemysłowej warto jest korzystać ze sprawdzonych systemów. Protokół komunikacyjny CANopen jest oparty na sieci CAN (Controller Area Network) i stosuje się go głównie w technice automatyzacji. Grupa CAN in Automation (CiA) nadzoruje protokół komunikacyjny, ponadto został on objęty standaryzacją i opisany w normie europejskiej EN 50325-4.

Zalety

  • Skuteczna wymiana danych dzięki łatwemu zarządzaniu siecią
  • Efektywność poprzez określone i standardowe profile urządzeń
  • Niezawodność dzięki licznym mechanizmom zabezpieczającym

CANopen® — niezależna i niezawodna komunikacja

Komponenty Phoenix Contact do CAN  

Komponenty Phoenix Contact do CAN

CANopen® to rozszerzenie właściwego protokołu CAN o warstwę aplikacji jako profil komunikacji. Profile urządzeń i profile komunikacyjne ustalają w katalogu obiektów komunikację określonych grup urządzeń: np. profil urządzenia CiA 401 opisuje moduły I/O.

Wymiana danych jest realizowana przez dwa typy obiektów:

  • Obiekty danych procesowych (PDO) transmitują dane w czasie rzeczywistym — określone zdarzenia, cyklicznie lub na żądanie.
  • Poprzez obiekty danych serwisowych (SDO) uzyskuje się dostęp do katalogu obiektów: w ten sposób można konfigurować urządzenia.

Komunikacji towarzyszy dopasowana architektura master-slave: jeden uczestnik ma rolę mastera i zarządza siecią (NMT). Wszyscy pozostali są zaimplementowani jako slave.

Dodatkowo wraz z CANopen® można stosować modele komunikacyjne producer/consumer i klient/serwer.

CANopen® — modułowo lub w postaci bloku

CANopen®: modułowo lub w postaci bloku  

CANopen®: modułowo lub w postaci bloku

Nasze złącza magistrali umożliwiają pracę elastycznego modułu automatyki Inline w sieciach CANopen® w szafie sterowniczej.

Stanowisko Inline można skonfigurować samodzielnie. Poprzez złącze magistrali polowej firmy Phoenix Contact użytkownik włącza stanowisko do sieci w dowolnym miejscu. Architektura: złącze magistrali polowej w sieci CANopen® pełni rolę slave, w magistrali lokalnej ma rolę master.

Moduł I/O Inline Block stosuje się przy niskich i średnich transferach I/O. Dzięki szczególnie płaskiej konstrukcji zajmuje minimalną ilość miejsca i można go stosować np. w skrzynkach zaciskowych.

Rodzina produktów Fieldline firmy Phoenix Contact jest przeznaczona do rozproszonej automatyzacji polowej. Urządzenia spełniają wymagania stopnia ochrony IP65/67 i stworzono je do pracy w trudnych warunkach.

W przypadku urządzeń Fieldline-Stand-Alone złącze magistrali polowej oraz poziom I/O są integrowane bezpośrednio. Urządzenia można stosować w obiektach o wysokim stopniu rozproszenia, gdy wymagana jest niewielka liczba punktów cyfrowych I/O.

Komponenty infrastruktury do CANopen®

Moduły infrastruktury do CANopen®  

Komponenty infrastruktury do CANopen®

Po raz pierwszy dzięki modułowej koncepcji wzmacniaczy regeneracyjnych PSI-REP oraz PSI-MOS dostępny jest moduł infrastruktury w technice miedzianej i światłowodowej.

Sieć dzięki segmentacji potencjału ma optymalną strukturę. Dlatego użytkownik przy topologii sieci dysponuje prawie nieograniczonymi możliwościami.

Jednocześnie uzyskano maksymalizację prędkości transmisji oraz dostępności systemu — dzięki ograniczeniu błędów bez oddziaływania zwrotnego czy redundancyjnej koncepcji instalacji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji