Modulært generatortilkoblingsboks-konsept til takmonterte solenergianlegg

Oversikt

Solenergisett til 2x1 streng med SUNCLIX tilkoblingsteknikk  

Solenergisett med SUNCLIX tilkoblingsteknikk

  • Generatortilkoblingsbokser benyttes i takmonterte anlegg for å samle strenger, for å gi beskyttelse og eventuelt for å koble modulene fra resten av systemet.
  • En stor portefølje med generatortilkoblingsbokser for takmonterte anlegg er nå tilgjengelig, og kundetilpassede løsninger utarbeides på kort tid.
  • Løsningene er i samsvar med standarden for kombinasjoner av lavspenningskoblingsutstyr og innehar CE-samsvarserklæring.

Anvendelse

Solenergi er en helt essensiell energibærer for regenerativ energi. Regenerativ energi blir i stadig flere land den sterkeste energibæreren. Lavere systemkostnader gjør anlegg som genererer energi fra solenergi attraktive ikke bare fra et økologisk perspektiv, men også mer økonomisk konkurransedyktige sammenlignet med konvensjonelle energiprodusenter.

Kombinert med solenergianlegg blir stasjonære batteriakkumulatorer stadig mer økonomisk effektive og gjør bruk av desentrale strømgenereringsanlegg mer fleksible.

For å beskytte de forskjellige anleggsdelene som solenergimoduler, vekselrettere og batteriakkumulatorer optimalt mot overspenning er det tvingende nødvendig å benytte generatortilkoblingsbokser, såkalte solenergisett. Utover dette kan solenergisett, avhengig av utførelse, skille solenergimodulene fra genereringssystemet ved hjelp av en brannvesen- eller lastskillebryter.

Løsning

Solenergisett med kabelnipler og push-in-tilkoblingsteknikk  

Solenergisett med kabelnipler og push-in-tilkoblingsteknikk

Phoenix Contact tilbyr mange forskjellige solenergisett som er klare til å installeres og dermed kan tilkobles umiddelbart.

For tilkoblingen av solenergistrengen utstyres solenergisettene enten med SUNCLIX-veggjennomføringer eller som alternativ med kabelnipler på push-in-rekkeklemmer.

SUNCLIX pluggforbindere samt push-in-rekkeklemmer forener fordelene ved enkel installering med en pålitelig og vedlikeholdsfri forbindelse.

Solenergisett med SUNCLIX tilkoblingsteknikk  

Solenergisett med SUNCLIX tilkoblingsteknikk

Som standard har hvert solenergisett et trykkutjevningselement. Dette har en spesialmembran som er luft- men ikke vanngjennomtrengelig. Det utgjør en effektiv beskyttelse mot økt luftfuktighet og forebygger dermed dannelse av kondensvann i solenergisettet.

Ved samtlige solenergisett oppfylles selvsagt kravene i standarden for koblingsutstyrskombinasjon, DIN EN 61439-2.

Hvis du ikke finner egnet solenergisett for applikasjonen din i produktoversikten, tar du bare kontakt med din kontaktperson i salgsavdelingen. Grunnet tilpasset ytelsesomfang kan nye varianter som passer inn i løsningsspekteret, tilbys på kort tid.

Dine fordeler

  • Stor portefølje med generatortilkoblingsbokser på lager
  • Utforming av kundetilpassede løsninger på kort tid
  • Vedlikeholdsfri tilkobling av solenergistrenger ved hjelp av SUNCLIX eller push-in-tilkoblingsteknikk
  • Rask installering og idriftsettelse
  • Kombinasjon av koblingsutstyr i henhold til standard takket være bruk av DIN EN 61439
  • Bruksorientert veiledning

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Individuell konfigurering av PV-sett

Installasjonsklar oppbygging, kan tilkobles umiddelbart.

Åpne skjema
Referrer: