Prosjektering og merking

Prosjektering og merking

Konsekvent prosjektering og merking med ett system

Ved hjelp av PROJECT complete planlegger, prosjekterer og merker du enhetene både raskt og enkelt.

Prosjekterings- og planleggingsfasen i forbindelse med automatikkskapbygging tar ikke lang tid. Derfor gir optimaliseringen av disse prosessene betraktelige konkurransefordeler. Det som kreves er et program som muliggjør konsekvent dataflyt, fra utforming av et koblingsskjema, planlegging av komponenter og helt til ferdige merker.

Planleggings- og merkeprogramvare PROJECT complete strekker seg gjennom hele prosessen når automatikkskap skal bygges opp. Den overtar dataene for koblingsplanlegging fra alle vanlige CAE-programmer, skaper passende produkter og oppretter en omfattende prosjektdokumentasjon. Merkeverktøyet har et lettforståelig brukergrensesnitt og åpner for individuell planlegging, automatisk kontroll og direkte bestilling av koblingslister.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00