Tilbake til oversikten

Tilkoblingskapasitet

IEC 60947-7-1/-2

Lære (dor) i formene A og B i henhold til IEC 60947-1  

Lære (dor) i formene A og B i henhold til IEC 60947-1

Denne mekaniske testen definerer tilkoblingen av vanlige ledere i henhold til produsentens angivelser.

Rekkeklemmer må være konstruert på en slik måte at ledere kan kobles til med merketverrsnitt og merketilkoblingsegenskapene. Produsentene angir verdiene i metriske [mm2] og angloamerikanske verdier (AWG).

Merketverrsnitt betyr følgende: Verdien til det størst mulige tverrsnittet for alle ledere som kan tilkobles (flertrådet og entrådet) som bestemte termiske, mekaniske og elektriske krav refererer til.

Merketilkoblingskapasitet betyr følgende: Område fra største til minste tilkoblingsbare tverrsnitt (redusert med min. to trinn) samt antall tilkoblingsklare ledere som rekkeklemmen er konstruert for.

Ved testen kobles rekkeklemmer med merketverrsnitt og merketilkoblingskapasitet. Som alternativ kan merketverrsnittet også påvises ved hjelp av lære, se bildene. Ledere eller lærer må kunne føres eller kobles til i det åpne tilkoblingspunktet helt uhindret.

Klemmer fra Phoenix Contact har mål som ligger betydelig over standard for spesifisert merketverrsnitt. På grunn av konstruktive tiltak ved alle rekkeklemmer i CLIPLINE complete-systemet kan merketverrsnittene også kobles til med endehylser og isolasjonskrage.

Tilkobling av aluminiumledere

Skruklemmene i seriene UT og UKH er egnet for direkte tilkobling av aluminiumledere såfremt retningslinjene for forbehandling av ledere følges. Aluminium "flyter", dvs. under trykk gir aluminium som følge av en mindre elastisitetsmodul etter i større grad enn kobber. Etter at aluminiumlederen er avisolert, dannes det i tillegg et oksidsjikt på lederenes overflate som følge av reaksjon med luft. Dette oksidsjiktet fører til økt overgangsmotstand mellom aluminiumleder og tilkoblingspunkt. Derfor skal oksidsjiktet fjernes før installeringen. Dessuten er aluminiumledernes maksimale strømbelastning lavere enn ved kobberledere. Ved uforandrede krav til aluminiumledernes strømledeevne må tverrsnittet vanligvis være større enn ved kobberledere. På grunn av nevnte egenskaper er skrutilkoblingsrekkeklemmer i seriene UT ... og UKH ... fra Phoenix Contact egnet for bruk av aluminiumledere, takket være omfattende tester. Et vesentlig kvalitetskjennetegn ved denne egenskapen er en Current-Cycling-test over 1000 timer i henhold til IEC 61545. I forbindelse med denne testen utsettes kombinasjonen av rekkeklemme og aluminiumleder for strøm i en time, før strømmen kobles ut i en time. Syklusen gjentas 500 ganger. I løpet av disse 1000 timene foretas temperaturmålinger på tilkoblingspunktene i henhold til en fastsatt tidsplan. Målte verdier skal ikke overskride bestemte grenseverdier. Alle skrutilkoblingsrekkeklemmer fra Phoenix Contact som har gjennomgått denne testen, er angitt i tabellen nedenfor.

Rund, entrådet, klasse 1, godkjent  

Rund, entrådet, klasse 1, godkjent

I respektive godkjente tverrsnitt tilkobler du entrådede aluminiumledere opptil 35 mm2 i rund utførelse (RE) direkte til ovennevnte gjennomgangsrekkeklemmer med skrutilkobling. Ved tilkobling av aluminiumledere skal det fra 50 mm2 kun benyttes sektorformede, entrådede ledere (SE).

Sektorformet, entrådet, klasse 1, α = 90°, godkjent  

Sektorformet, entrådet, klasse 1, α = 90°, godkjent

Når aluminiumledere kobles direkte til gjennomgangsrekkeklemmer i seriene UT ... og UKH ... fra Phoenix Contact skal følgende retningslinjer for forbehandling av ledere alltid følges:

  • Oksidsjiktet på aluminiumlederens avisolerte ende skal fjernes med et skjær (passende kniv, f.eks. avisoleringsverktøyet WIREFOX-D 13)
  • Dypp deretter umiddelbart i vaselin, som er syre- og alkalifri, det vil si nøytral.
  • Monteringsplassen bør være fri for fuktighet og aggressiv atmosfære.
  • Ved bruk av aluminiumledere skal skruen i skrurekkeklemmens klemlegeme trekkes til med maksimalt tillatt tiltrekkingsmoment for respektive rekkeklemme. Det er ikke nødvendig å stramme tilkoblingspunktet i ettertid.
  • Forbehandlingen av lederen skal gjentas neste gang den kobles til.
Eksempel fra praksis UKH ...: Tilkobling av sektorformede, entrådede aluminiumledere  

Eksempel fra praksis UKH ...: Tilkobling av sektorformede, entrådede aluminiumledere

Sektorformede aluminiumledere skal settes i tilkoblingspunktet i UKH-rekkeklemmene. Det sirkelformede ledersegmentet skal utrettes oppover slik at aluminiumlederens rettvinklede lederområde ligger oppå klemhylsens prismeformede underside. For å koble til flertrådede aluminiumledere kan tilbehør som f.eks. bimetallkabelsko (Al-Cu-presskabelsko) benyttes.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00