Mekaniske tester for rekkeklemmer

Har du spørsmål rundt de angitte mekaniske kvalitetstestene for rekkeklemmer?
Ikke noe problem. Skriv til oss, vi hjelper deg gjerne videre!


Lederuttrekkstest på en skrumodul

Mekaniske tester

Med de mekaniske kontrollene testes i første linje rekkeklemmenes klemlegemer samt isolasjonshusene. Testene fokuserer på rekkeklemmenes bestandighet og på sikker tilkoblingskapasitet med hensyn til lederbevegelse og lederuttrekk. Videre testes rekkeklemmenes mekaniske fasthet samt påvirkning gjennom omgivelsesforhold. Ved hjelp av disse kontrollene kan vi sikre høye kvalitetsstandarder ved de mekaniske egenskapene. På denne siden finner du forskjellige mekaniske tester rundt temaet rekkeklemmer. For at du skal få en god og rask oversikt, er kontrollene og standardene som du blir forklart på denne siden, oppført under hverandre.

Lære for bekreftelse av merketverrsnitt

Lære

Tilkoblingskapasitet (IEC 60947-7-1/-2)

Denne mekaniske testen definerer tilkoblingen av vanlige ledere i henhold til produsentens angivelser. Rekkeklemmer må være konstruert på en slik måte at ledere
kan kobles til med dokumentert merketverrsnitt og merketilkoblingsegenskapene. Produsentene angir verdiene i metriske (mm²) og angloamerikanske (AWG) enheter. Merketverrsnitt betyr følgende: Verdien til det størst mulige tverrsnittet for alle ledere som kan tilkobles (flertrådet og entrådet) som bestemte termiske, mekaniske og elektriske krav refererer til. Merketilkoblingskapasitet betyr følgende: Område fra største til minste tilkoblingsbare tverrsnitt (redusert med min. 2 trinn) samt antall tilkoblingsklare ledere som rekkeklemmen er konstruert for. Ved testen kobles rekkeklemmer med merketverrsnitt og merketilkoblingskapasitet. Som alternativ kan merketverrsnittet også påvises ved hjelp av lære. (se bilde) Ledere eller lærer må kunne føres eller kobles til i det åpne tilkoblingspunktet helt uhindret. Rekkeklemmer fra Phoenix Contact har mål som ligger betydelig over standard for spesifisert merketverrsnitt. På grunn av konstruktive tiltak ved alle rekkeklemmer i CLIPLINE complete-systemet kan merketverrsnittene også kobles til med endehylser og isolasjonskrage.

Tabell: Tilkoblingskapasitet

Tabell for valg av riktig lære

Form

Diameter "a"

Form

Diameter "a"

Leder
1,5 mm² A1 2,4 mm B1 1,9 mm²
2,5 mm² A2 2,8 mm B2 2,4 mm²
4 mm² A4 3,6 mm B4 3,5 mm²
6 mm² A5 4,3 mm B5 4,4 mm²
10 mm² A6 5,4 mm B6 5,3 mm²
16 mm² A7 7,1 mm B7 6,9 mm²
35 mm² A9 10,2 mm B9 10,0 mm²
50 mm² A10 12,3 mm B10 12,0 mm²
70 mm² A11 14,2 mm B11 14,0 mm²
95 mm² A12 16,2 mm B12 16,0 mm²
150 mm² A14 22,2 mm B14 20,0 mm²
240 mm² A16 26,5 mm B16 26,0 mm²
Testsonde: håndbaksikkerhet

Håndbaksikkerhet: testkule diameter 50 mm

Berøringsbeskyttelse (IEC 60529)

Også i forbindelse med service og ved målinger og kontroller må elektriske installasjoner og anlegg utvise høy grad av sikkerhet. For generelt arbeid i nærheten av aktive deler foreskriver BGV A3 spenningsfri tilstand for berørte lavspenningsanleggsdeler opptil 1000 V AC og 1500 V DC. For å forebygge mot elektrisk støt må aktive deler være sikret med tildekking eller skjerming mot direkte berøring. Rekkeklemmene fra Phoenix Contact gir derfor elektrikere og personell berøringsbeskyttelse med referanse til EN 50274. Ved kontrollene med referanse til EN 50274 føres testsondene mot testobjektet fra betjeningsretningen. Elektrisk kontakt mellom testsondene og spenningsførende deler skal ikke forekomme. Fingerberøringssikkerhet testes med en testkraft på 10 N, håndbaksikkerhet med 50 N. Phoenix Contact-rekkeklemmer er hovedsakelig utført etter DIN EN 50274. Du finner mer informasjon i produktdokumentasjonen.

Testanordning i fleksjonstesten etter standard

Testanordning i fleksjonstesten etter standard

Bøyetest fleksjonstest (IEC 60947-7-1/-2)

Korrekt tilkoblede rekkeklemmer må ha en høy grad av mekanisk sikkerhet. Det omfatter også at lederen kan festes absolutt pålitelig. I den forbindelse foretas tester med entrådede og flertrådede ledere med minste tverrsnitt, merketverrsnitt og maksimalt tverrsnitt. Loddrett festede klemmer kobles med en leder. På lederens ende festes en testvekt tilsvarende tverrsnittet. Lederen føres gjennom åpningen i en roterende skive som ligger 37,5 mm fra midten og beveges 135 ganger rundt den egne aksen. Det skal ikke oppstå skader på lederen i klemområdet. Til slutt må kontakten bestå en lederuttrekkstest. Rekkeklemmer fra Phoenix Contact er konstruert slik at lederen etablerer kontakt i tilkoblingsområdet på en skånende måte. Det gjør at leder og kontaktpunkt ikke blir skadet, og de har samme gode egenskaper også etter gjentatte klemmeforløp.

Testparameter bøyetest

Tabell for fastsettelse av testparametere.

AWG

Avstand H

Last

Tverrsnitt
0,2 mm² 24 260 mm 0,3 kg
4 mm² 12 279 mm 0,9 kg
240 mm² 500 464 mm 20,0 kg
Falltønnetest

Falltønnetest

Falltønnetest (IEC 60068-2-32)

Falltønnesten er en støttest som i en standardisert, roterende trommel simulerer 50 ganger fall av et testobjekt fra 500 mm høyde. Denne testen utføres på enkeltrekkeklemmer. I den sammenheng skal det ikke oppstå defekter som kan påvirke videre bruk av rekkeklemmen. Dette omfatter alle skader som påvirker festet på monteringsskinnen samt oppsplittinger og brudd som påvirker isolasjonen eller luft- og krypavstandene. Ved Phoenix Contact-rekkeklemmer vil man med denne testen sikre at de monterte enkeltdelene sitter godt i huset, med bakgrunn i delvis lange transportstrekninger for de emballerte rekkeklemmene frem til installasjon.

Rekkeklemmenes feste (IEC 60947-7-1/-2)

I tillegg til en pålitelig tilkobling av lederen, må også rekkeklemmen selv kunne ta opp krefter. For å teste med hensyn til festet monteres en rekkeklemme på en standardisert monteringsskinne i henhold til produsentens angivelser. Til slutt festes stålstaver med lengde 150 mm i tilkoblingspunktene. Tverrsnittsavhengige trekk- og trykkrefter utøves på tilkoblingspunktene og rekkeklemmens feste over en hendelstrekning på 100 mm. Rekkeklemmen skal i den forbindelse ikke løsne fra monteringsskinnen. Videre skal skader utover angitte grenser ikke oppstå på huset. Takket være konstruksjonen til rekkeklemmene fra Phoenix Contact sitter de pålitelig på forskjellige monteringsskinnesystemer.

Tverrsnitt (AWG)

Tverrsnitt (N)

Tverrsnitt stålstav (mm)

Tverrsnitt (mm²)
0,75 18 1 1,0
1 - 1 1,0
1,5 16 1 1,0
2,5 14 1 1,0
4 12 1 1,0
6 10 5 2,8
10 8 5 2,8
35 2 10 5,7
50 0 10 5,7
240 500 kcmil 20 20,5
Lederuttrekkstest på en UT-rekkeklemme

Lederuttrekkstest på en UT-rekkeklemme

Lederuttrekkstest (IEC 60947-7-1/-2)

I praksis kan det oppstå trekkrefter på tilkoblingspunktene under oppkoblingen eller under drift. Korrekt tilkoblede rekkeklemmer må derfor ha en høy grad av mekanisk sikkerhet. For å teste belastningen på et tilkoblingspunkt må tilkoblingspunktet tåle definerte, tverrsnittsavhengige trekkrefter i over 60 sekunder. Denne testen foretas i etterkant av bøyetesten. Den direkte testsekvensen skal betraktes som skjerping av kravene. Trekkreftene fører til at lederen blir belastet i tilkoblingspunktet. Lederen må holdes uten skader. AWG-trekkraften retter seg etter tverrsnittet som skal kontrolleres (se tabellen). Resultatene fra testen av rekkeklemmene fra Phoenix Contact ligger opptil 150 % over påkrevde minimumverdier.

Lederuttrekkskrefter

Lederuttrekkskrefter etter IEC 60999 / EN 60999 / VDE 0609-1

AWG

Trekkraft

Tverrsnitt
0,2 mm² 24 10 N
4 mm² 12 60 N
300 mm² 600 578 N
Test for mekanisk fasthet i en rekkeklemme PTV 2,5 med leder og skrutrekker

PTV 2,5

Mekanisk fasthet (IEC 60947-7-1/-2)

Tilkoblingspunktets mekaniske fasthet kontrolleres med en praksisrettet test. I den forbindelse må rekkeklemmenes tilkoblingspunkter kunne kobles gjentatte ganger, uten at tilkoblingsforbindelsens kvalitet påvirkes. Derfor kobles rekkeklemmer inn og ut fem ganger med entrådede ledere i merketverrsnitt i henhold til produsentens angivelser. Koblinger foretas på midterste rekkeklemme i en blokk med fem rekkeklemmer. Før og etter testen må rekkeklemmene bestå en spenningsfalltest. Tilkoblingspunktet må bestå de gjentatte koblingsforløpene uten registrerbare skader. Spenningsfall i henhold til DIN EN 60947-7-1 skal før og etter testen ikke overskride 3,2 mV. Spenningsfallet etter testen må ikke overskride 1,5 ganger målt verdi før testingen. Rekkeklemmer fra Phoenix Contact er egnet for gjentatte koblingsforløp uten at kvaliteten påvirkes. Båndbredden for mulige koblingsforløp utgjør opptil 5000 sykluser, avhengig av tilkoblingsteknikk.

Slagtest der hammeren faller på et testobjekt

Slagtest

Slagtest (IK-verdi) (IEC 62262)

IEC 62262 definerer en testmetode for fastsetting av en beskyttelsesgrad (IK-verdi) mot mekaniske påkjenninger. Denne beskyttelsesgraden fastsettes hovedsakelig i forbindelse med hus og kasser. Under testen treffer et definert slagelement (hammer) i loddrett fall fem ganger etter hverandre på forskjellige punkter på det vannrett monterte testobjektet, og med en nøyaktig fastsatt energi. Slagelementets slagområde er halvsirkelformet. Slagelementene for de forskjellige styrkegradene er inndelt i seks kategorier. CLIPLINE complete-plugghusene i serien Push-in-COMBI har en beskyttelsesgrad på IK5.

IK-verdier og tilhørende data

Tabellen gir en oversikt over slagtestens IK-verdier og tilhørende data.

Vekt

Diameter

Material

Fallhøyde

Kategori
IK01...IK05 0,2 kg 10 mm Polyamid 200 mm
IK06 0,5 kg 10 mm Polyamid 200 mm
IK07 0,5 kg 25 mm Stål 400 mm
IK08 1,7 kg 25 mm Stål 295 mm
IK09 5,0 kg 25 mm Stål 200 mm
IK10 5,0 kg 25 mm Stål 400 mm

Relasjon mellom IK-kode og belastningsenergi

Tabellen angir relasjonen mellom IK-kode og belastningsenergi. Relasjonen mellom IK00-verdien og belastningsenergien er ikke beskyttet etter foreliggende standard.

Belastningsenergi joule

IK-kode
IK00 -
IK01 0,15
IK02 0,2
IK03 0,35
IK04 0,5
IK05 0,7
IK06 1
IK07 2
IK08 5
IK09 10
IK10 20
Slagdiagram ved slagtest

Slagtest (IEC 60068-2-27)

Slagtesten benyttes for å teste og dokumentere bestandigheten i en klemforbindelse mot uregelmessige slag (med ulik styrke). Styrkegrader fra DIN EN 50155 eller DIN EN 61373 (internasjonal standard for jernbaneformål) trekkes i den forbindelse inn for å kunne simulere belastningene som oppstår ved skinnegående trafikk. For å definere slaget er akselerasjon og varighet angitt på forhånd. I henhold til IEC 60068-2-27 er henholdsvis tre positive og negative slag i alle tre romakser (X, Y, Z) foreskrevet. Simulerte akselerasjoner oppnår 50 m/s² ved en slagvarighet på 30 ms. På klemforbindelsen skal det ikke oppstå skader som kan påvirke videre drift. Kontaktegenskapene hos testobjektene overvåkes under testen. Ved bruk av jernbanestandarden er kontaktavbrudd >1 μs ikke tillatt. Rekkeklemmene fra Phoenix Contact består disse støtbelastningstestene og er dermed også egnet for bruk med kraftige
rystelser.

Spenningsfalldiagram med 200 testobjekter etter temperaturstøttest

Spenningsfalldiagram med 200 testobjekter etter temperaturstøttest

Temperaturstøttest (DIN EN 60352 T4)

Innen prosessteknikk oppstår det ofte raske temperaturendringer i nærheten av varme- og kuldekilder som følge av prosesstekniske prosesser. Ved hjelp av denne testen bekreftes det at tilkoblingspunktene har en uforandret, høy kontaktkvalitet også ved raske temperaturendringer. I forbindelse med testen monteres fem rekkeklemmer på festeunderlaget og kobles opp med en leder med merketverrsnitt. Konstruksjonen utsettes for raske temperaturendringer etter en tokammermetode. Temperaturene ligger på rekkeklemmens øvre og nedre grensetemperaturer. Det tilsvarer vanligvis et temperaturområde fra -60 °C til +100 °C. Komponentene legges vanligvis i klimakammeret i henholdsvis 45 minutter, og endringene foretas i løpet av få sekunder. Endringene foretas i form av 100 sykluser. Hvis det ikke har oppstått noen form for skader på enkeltkomponentene etter testingen, og de kan benyttes videre, betraktes kravene som oppfylt.

Svingningsdiagram ved vibrasjonstest

Svingningsdiagram

Vibrasjonstest støysignal (IEC 60068-2-64)

I veldig mange applikasjoner utsettes rekkeklemmer for vibrasjoner og rystelser. Disse støypåvirkningene er ikke alltid harmoniske, regelmessige eller konstante når det gjelder frekvens. Slike vibrasjoner kan for eksempel forårsakes ved montering i transportmidler, som skinnegående kjøretøyer. Slike belastninger oppstår også i produksjonsmaskiner og bergverksteknikk. Baneanvendelser gjelder her med utgangspunkt i definisjon av styrkegrad. I DIN EN 50155 defineres det at dersom annet ikke er fastsatt, gjelder kravene i EN 61373, kategori 1, klasse B . Av dette fremgår følgende parametere (se tabellen). For å få en mest mulig praksisnær simulering av vibrasjonsbelastningene på laboratoriet utsettes testobjektene for bredbåndstøy i form av svingninger. Som i praksis vil det da oppstå akselerasjoner på rekkeklemmen og tilkoblet leder. For at signalblandingen skal være reell, må en bestemt fordeling av akselerasjonene og amplitudene være gitt. I forbindelse med testen i kategori 1 B gjennomkjøres et frekvensområde på 5 Hz til 150 Hz. Akselerasjonens effektivverdi er opptil 5,72 m/s². Testobjektene testes i de tre aksene (X, Y, Z) i henholdsvis 5 timer. I tillegg til selve vibrasjonene overvåkes den elektriske kontakten under testen med hensyn til avbrudd. På rekkeklemmene skal det under denne tiden ikke oppstå skader som kan påvirke videre drift. I tillegg er ingen kontaktavbrudd >1 μs tillatt under testen. Overgangsmotstanden måles før og etter testen. Motstanden må være ≤ 1,5 ganger av startverdien. Phoenix Contact-rekkeklemmene oppfyller disse kravene uten kontaktavbrudd ut over tillatte grenser, og uavhengig av tilkoblingsteknikk. De er derfor også egnet for krevende applikasjoner der klemforbindelsen må være pålitelig også under rystelser.

Tabell: Akselerasjonens effektivverdi i forbindelse med aksen

Tabellen viser akselerasjonens effektivverdi med hensyn til kategorien og aksen.

Orientering

Effektivverdi (m/s²)

Kategori
1B - kjøretøyskrog loddrett 5,72
1B - kjøretøyskrog på tvers 2,55
1B - kjøretøyskrog på langs 3,96
1B - boggi loddrett 30,6
1B - boggi på tvers 26,6
1B - boggi på langs 14,2
Testdiagram etter kategori 1B

Testdiagram etter kategori 1B

Vibrasjonstest på en PT-rekkeklemme

Vibrasjonstest på en PT-rekkeklemme

Vibrasjonstest sinus (IEC 60068-2-6)

Denne testen brukes til å påvise vibrasjonssikkerheten i en klemforbindelse under påvirkning av varige vibrasjoner, for eksempel som følge av roterende masser. Slike svingninger oppstår eksempelvis i kraftverksturbiner og -generatorer, i vindanlegg og på motorer og drivverk. På svingningstestsystemet (vibrasjonsbord) overføres harmoniske, sinusformede svingninger for simulering av jevne, vibrerende krefter til testobjektet. For hver syklus gjennomkjører testen et frekvensområde fra 5 Hz til 150 Hz, og deretter tilbake til 5 Hz. I den forbindelse holdes utslagets amplitude på vibrasjonsbordet uforandret opp til 25 Hz. Over denne verdien forblir komponentens akselerasjon derimot konstant. Akselerasjonens effektivverdi utgjør maksimalt 50 m/s². Frekvensen endrer seg med én oktav pr. minutt, det vil si at frekvensen dobles eller halveres hvert 60. sekund. Testobjektene testes i de tre aksene (X, Y, Z) i henholdsvis 2 timer. På rekkeklemmene skal det under denne tiden ikke oppstå skader som kan påvirke videre drift. I tillegg er ingen kontaktavbrudd (>1 μs) tillatt under testen. Overgangsmotstanden måles før og etter testen. Motstanden må være ≤ 1,5 ganger av startverdien. Samtlige tilkoblingsteknikker oppfyller disse kravene uten kontaktavbrudd ut over tillatte grenser. De er derfor også egnet for krevende applikasjoner der klemforbindelsen må være pålitelig også under rystelser.

Utdrag av parametere i en vibrasjonstest

Utdrag fra vibrasjonstest

Kompetanse innen tilkoblingsteknikk - CLIPLINE quality
Brosjyre
Rekkeklemmene fra Phoenix Contact gjennomgår forskjellige kontroller som strekker seg ut over standarden for vanlige rekkeklemmer. På grunn av respektive konstruktive tiltak og bruk av materialer i høy kvalitet, overgår rekkeklemmene i stor grad kravene som stilles i standardene.
Last ned gratis nå!
Kvalitetskontroll på et laboratorium med produkt og overvåking av resultatene