Tilbake til oversikten

FAME 3 – testplugg med patentert dreiehåndtak – oversikt over funksjonene:

Testplugg med dreiehåndtak og låsemekanisme

Testplugg  

Testplugg FAME 3 med patentert dreiehåndtak

Definert, mekanisk støttet uttrekking av den patenterte testpluggen fra testblokken. Optisk visning og tvangslåsing i de forskjellige koblingsposisjonene.

Trinn 1

Betjening testplugg  

Testplugg plugget inn og festet

Testpluggen er plugget helt inn og har gått sikkert i inngrep. Indikatorvinduet er rødt. Alle testkontakter er tilkoblet i henhold til testoppsettet.

Trinn 2

Betjening testplugg  

Testkontakter komplett forbundet

Dreiehåndtaket dreies oppover til stopp. Indikatorvinduet er gult. Testkontaktene er igjen komplett forbundet med beskyttelsesutstyret.

Trinn 3

Betjening testplugg  

Trekke ut testplugg

Dreiehåndtaket må dreies tilbake til utgangsstilling. Indikatorvinduet er grønt. Mekanismen frigjør pluggen slik at den kan trekkes ut.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00