Tilbake til oversikten

FAME 2 – oversikt over funksjonene:

Testpluggsystem og systemets komponenter

FAME 2  

FAME 2-systemet

FAME 2-systemet

1. Testplugg for testdrift
2. Testplugglist for vegg- og skinnemontering
3. Blindplugg for tildekning av testplugglisten ved vanlig drift

Tilbake oppover

N/C i testplugglisten

N/C  

N/C

Koblingskontakten i testplugglisten er en N/C. Kontakten er lukket i vanlig drift.

Tilbake oppover

Vanlig drift

Vanlig drift FAME 2  

Vanlig drift uten driftsplugg

Åpnerfunksjonen til FAME 2-systemet muliggjør vanlig drift uten ekstra driftsplugg. Etter ønske tildekkes pluggområdet med en blindplugg mot uautorisert tilgang.

Tilbake oppover

Automatisk trafokortslutning

Trafokortslutning  

Automatisk forankoblet trafokortslutning

På grunn av lasken som er satt inn på tvers kortsluttes strømtransformatoren før signalsplittingen. Dermed skifter du beskyttelsesutstyret problemfritt eller kan foreta en relekontroll.

Tilbake oppover

Testdrift

Testdrift  

Testplugg satt inn, lask satt inn i langsretning

Hvis lasken er plugget inn i langsretning i testpluggen, kan testutstyret helt enkelt implementeres i strømkretsen via 4 mm testpluggbøssingene.

Tilbake oppover

Tvangskoblingssekvens

Koblingssekvens FAME 2  

Sikker adskilt koblingssekvens

Koblingssekvensen for de enkelte funksjonene foretar du med testpluggen, og da via tre forskjellige kontakttungelengder. Tidsmessig sikkert adskilt med et koblingsforløp.

Tilbake oppover

Koblingseksempel med strøm- og spenningstransformatorer, utløse- og signalkontakter

Koblingseksempel  

Koblingseksempel

Testplugger konfigurerer og bestiller du på produktområdet under menypunktet  Produktliste konfeksjonerbare testplugger.

Tilbake oppover

Koblingseksempler i henhold til VDE

Koblingseksempel i henhold til VDE type B14  

Koblingseksempel i henhold til VDE type B14

I samsvar med VDE-direktivet finnes det for forskjellige koblingsformål prefabrikkerte og kodede testplugger med tilhørende testplugglister.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00