Generatortilkoblingsbokser til solcelleanlegg

Generatortilkoblingsbokser til solcelleanlegg

For å beskytte solenergianlegg optimalt mot lynnedslag og overspenning må generatortilkoblingsbokser benyttes. Våre generatortilkoblingsbokser, som er klare til installering og som kan kobles til umiddelbart, er pålitelige systemløsninger som beskytter vekselretteren rett foran like- eller vekselspenningsinngangene. Innkoblet overspenning vil da avledes direkte mot jordpotensialet.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • Samtlige sett leveres i støv- og sprutvannsbeskyttede hus (IP65)
  • Rask installering og idriftsetting grunnet prefabrikkerte generatortilkoblingsbokser
  • Forenklet tilkobling av jordpotensiallederen grunnet rikelige tilkoblingsmuligheter i strengkombiboksen
  • Utforming av kundetilpassede løsninger på kort tid
  • Vedlikeholdsfri tilkobling av solenergistrenger ved hjelp av SUNCLIX- eller push-in-tilkoblingsteknikk
  • For samtlige solenergisett med SUNCLIX-tilkoblingsteknikk inngår nødvendige pluggforbindere allerede i leveransen
  • Kombinasjon av koblingsutstyr i henhold til standard grunnet anvendelse av DIN EN 61439
Prefabrikkert solcellesett

Tilpassede solcellesett gir pålitelig beskyttelse av takmonterte anlegg

Generatortilkoblingsbokser for solcelleanlegg

Med sine tilpassede sett tilbyr Phoenix Contact pålitelige systemløsninger som beskytter vekselretteren umiddelbart foran like- eller vekselspenningsinngangene.

Innkoblet overspenning vil da avledes direkte mot jordpotensialet. Grunnet tilpasset ytelsesomfang kan nye varianter tilbys på kort tid.

Eksempel på brannvesen-nødutkobling

Sikkerhet ved vedlikehold og farer

Brannvesen-nødutkobling og lastskillebrytere

Vi tilbyr både brannvesen-nødutkobling eller lastskillebrytere og overspenningsbeskyttelse i en og samme enhet. Solenergianlegget kan frakobles på avstand via en nødstoppbryter. Slik gir den optimal sikkerhet ved vedlikehold og farer.

Produkteksempel på solcellepluggforbindere i bruk

Enkel kabling: Konfeksjonering av solcellepluggene uten spesialverktøy

Solcellepluggforbindere

For tilkoblingen av solenergistrengene utstyres generatortilkoblingsboksene enten med våre SUNCLIX-veggjennomføringer eller med kabelnipler på push-in-rekkeklemmer. SUNCLIX pluggforbindere fra Phoenix Contact samt push-in-rekkeklemmer forener fordelene ved enkel installering med en pålitelig og vedlikeholdsfri forbindelse.

Mer informasjon
Overspenningsbeskyttelse og solcelletilbehør
For å beskytte de forskjellige anleggsdelene på takmonterte anlegg optimalt mot lynnedslag og overspenning er det tvingende nødvendig å benytte generatortilkoblingsbokser. Phoenix Contact tilbyr en omfattende portefølje med forskjellige generatortilkoblingsbokser som er klare til å installeres og tilkobles, til det takmonterte anlegget.
Hent opp og last ned E-Paper
Samtale mellom elektroinstallatør på et takmontert solcelleanlegg og en medarbeider fra Phoenix Contact med overspenningsbeskyttelsesutstyr i hånden.