Generatortilkoblingsbokser til solcelleanlegg

Generatortilkoblingsbokser til solcelleanlegg

For å beskytte solenergianlegg optimalt mot lynnedslag og overspenning må generatortilkoblingsbokser benyttes. Våre generatortilkoblingsbokser, som er klare til installering og som kan kobles til umiddelbart, er pålitelige systemløsninger som beskytter vekselretteren rett foran like- eller vekselspenningsinngangene. Innkoblet overspenning vil da avledes direkte mot jordpotensialet.

Mer informasjon