Tilbake til oversikten

FAME 3 – oversikt over funksjonene:

Testpluggsystem og systemets komponenter

FAME 3  

FAME 3-systemet

FAME 3-systemet

1. Testplugg for testdrift
2. Testklemlist for montering på vegg
3. Serviceplugg
4. Servicedeksel
5. Blindplugg for tildekning av testplugglisten ved vanlig drift

Tilbake oppover

N/C i testplugglisten

N/C  

N/C

Koblingskontakten i testplugglisten er en N/C. Kontakten er lukket i vanlig drift.

Tilbake oppover

Vanlig drift

Vanlig drift FAME 3  

Vanlig drift uten driftsplugg

Åpnerfunksjonen til FAME 3-systemet muliggjør vanlig drift uten ekstra driftsplugg. Etter ønske tildekkes og plomberes pluggområdet med en blindplugg mot uautorisert tilgang.

Tilbake oppover

Automatisk forankoblet trafokortslutning

Trafokortslutning  

Automatisk forankoblet trafokortslutning

Hvis beskyttelsesutstyret skal skiftes ut eller releer skal testes, kortsluttes strømtransformatoren med lasken som er satt inn på tvers på forhånd, før signalsplittingen. Kortslutningen følger automatisk når testpluggen settes inn.

Tilbake oppover

Testdrift

Testdrift  

Serviceplugg satt inn

Hvis du benytter den enpolede servicepluggen, kan du implementere testutstyret i strømkretsen helt enkelt via 4 mm testpluggbøssingene.

Tilbake oppover

Koblingseksempel med strømtransformatorer, spenningstransformatorer og signal- og utløserkontakter

Koblingseksempel  

Koblingseksempel

Flere koblingseksempler kan lastes ned fra produktområdet på nettsiden.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00