Tilbake til oversikten

Oversikt over berøringsteknologier

Betjening av en maskin via berøringsskjerm  

Perfekt for industrielle anvendelser

Berøringsskjermen er et mye benyttet betjeningselement som fremkaller en reaksjon i systemet som skal betjenes ved at man berører et spesielt grensesnitt. Berøringssensoren er det berøringsømfintlige grensesnittet. Sammen med berøringskontrolleren og en programvaredriver danner disse komponentene den såkalte berøringsskjermen. I tillegg til funksjonene og fleksibiliteten har berøringsskjermen utviklet seg til den viktigste betjeningsmetoden spesielt innenfor industrielle anvendelser fordi den krever minimalt plass.

Den analog-resistive polyesterberøringen og den projektiv-kapasitive berøringen (P-CAP) benyttes til sammen i over 80 % av alle industrielle anvendelser. Når berøringsskjerm skal velges, er spesielt to kriterier viktig:

 • Bruksbetingelser: Innendørs eller utendørs ved værpåkjenninger og sollys, mekanisk belastning, kjemisk belastning, temperatur, fuktighet, støv, EMC osv.
 • Betjeningsmetode: Fingre, hansker eller andre midler

Virkemåte

Finger berører berøringsskjerm  

Betjening i form av berøring

I motsetning til klassiske enheter for innlegging av data, for eksempel mus og tastatur, benyttes ikke bare fingrene, men også andre hjelpemidler som for eksempel penner. Avhengig av teknologien som benyttes, registreres følgende miljøbetingelser som benyttes for posisjoneringen:

 • Haptiske signaler (trykk)
 • Elektrostatiske signaler (ladning)
 • Akustiske signaler (ultralyd)
 • Optiske signaler (infrarød stråling)
 • Elektromagnetiske signaler (spenning)

 

Signalet behandles av berøringskontrolleren etter at det har blitt registrert av berøringssensoren. Deretter gir berøringskontrolleren informasjon om berøringens posisjon videre til brukergrensesnittet. For at denne informasjonen skal kunne behandles og tolkes, må en programvaredriver være installert.

Programvaredriveren tilsvarer en musemulator. Med andre ord: En berøring av det berøringsømfintlige grensesnittet tolkes som et museklikk på samme posisjon. Analog til museklikk utløser en kort berøring av berøringsskjermen tilsvarende reaksjon. Det samme gjelder for to berøringer i korte tidsintervaller (dobbelklikkk) eller andre funksjoner, for eksempel dra-og-slipp.

Tilbake oppover

Berøringsteknologier

På grunn av de mange forskjellige kravene og bruksbetingelsene finnes det også forskjellige utførelser. Disse har i all hovedsak sitt utspring i følgende teknologier:

Analog-resistive systemer for gjenkjenning av haptiske signaler (trykk)

 • Polyester-Touch i 4-trådet, 5-trådet eller 8-trådet utførelse
 • Multi-Finger-Operation med utgangspunkt i 5-trådet utførelse
 • Glas-Film-Glas-Touch (GFG-Touch)

Kapasitive systemer for gjenkjenning av elektrostatiske signaler (ladning)

 • Grensesnitt-kapasitiv-Touch
 • Projektiv-kapasitiv-Touch

Begge berøringsteknologier har egenskaper som ved gitte bruksforhold fører til ulemper. For slike spesialtilfeller finnes det ytterligere berøringsteknologier, likevel benyttes disse så langt ikke i stort omfang:

 • SAW = Akustiske systemer som benytter ultralyd for å fastsette posisjon
 • IR-Touch = Optiske systemer som benytter infrarød stråling for å fastsette posisjon

Med utgangspunkt i valgkriteriene kan du sammenligne de forskjellige teknologiene og velge det beste systemet for nettopp din anvendelse.

Beskrivelse Språk
Valgkriterier [PDF, 28 KB]
Berøringsteknologier
engelsk
Tilbake oppover

Polyesterberøring

Oppbygging polyesterberøring  

Oppbygging av en polyesterberøringsskjerm

En resistiv berøringsskjerm består av to polyesterplater som ligger over hverandre og som er belagt med halvlederen indium-tinnoksid. Mellom platene er det et luftrom som man oppnår ved hjelp av avstandsholdere. Straks det utøves et trykk på den øverste platen, presses den nedover, og de to halvledersjiktene berører hverandre. Kontakten utløses ved hjelp av en finger eller enhver annen gjenstand.

Tilbake oppover

Projektiv-kapasitiv berøring (P-CAP)

Oppbygging projektiv-kapasitiv berøring  

Oppbygging av en P-CAP-berøringsskjerm

Et transparent ITO-sjikt med berøringssensorer som ligger under dekkglasset projiserer et jevnt elektrisk felt som brer seg utover mot operatøren gjennom glasset. Ved berøring endrer det elektriske feltet seg. Tykkere glass og betjening med hansker er heller ikke noe problem. Berøringskontrolleren lokaliserer koordinatene med høy presisjon.

Konstruktøren kan designe dekkglasset uten å måtte ta hensyn til begrensninger. Herdet glass er i tillegg meget robust og uømfintlig mot aggressive midler. Multiberøringsfunksjon er også mulig, dette er likevel avhengig av operativsystemet som benyttes.

Tilbake oppover

Glas-Film-Glas-Touch (GFG)

Oppbygging Glas-Film-Glas-Touch (GFG-Touch)  

Oppbygging av en GFG-berøringsskjerm

GFG-Touch forener den velkjente og trykkbaserte analog-resistive berøringsteknologien med glassdesign av høy kvalitet. Grensesnittet er ikke en polyesterfolie, men en tynn og motstandsdyktig glasskive. Glassjiktet fungerer også som dampsperre mot fuktighet som kan trenge inn. Dermed er GFG-Touch spesielt godt egnet for røffe omgivelsesforhold.

De betjenes med fingre, hansker, penner og lignende gjenstander, uten at de forårsaker skader.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
 • Oversikt over berøringsteknologier

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00