Skille- og knivskillerekkeklemmer

Sikkert skille

Sikkert skille

Lokaliser feil raskt og ukomplisert, og foreta ettersyn spenningsfritt.

Tilbake til Skrutilkobling

Kategorier

Søk i Skille- og knivskillerekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Ulike bruksområder krever også klemmer med ulike skilleelementer. Phoenix Contact har skille- og knivskillerekkeklemmer med en strømbelastning opptil 31 A og en maksimal nominell spenning på 1000 V.

Dine fordeler

  • Praktisk skille av strømkretser på grunn av skillekniv med hevarm, skilleplugg eller dreiekontakt
  • Brukervennlig strømmåling grunnet testmuligheter foran og bak skillepunktet
  • Sikker betjening fordi skillehendelen går i lås i sluttposisjoner
  • Entydig identifisering av skillepunktet på grunn av fremheving med farge
  • Individuell montering av skilleelement, sikringsplugg, komponentplugg og gjennomgangsplugg

Knivskillerekkeklemmer

Knivskillerekkeklemmer  

Knivskillerekkeklemmer

De viktigste egenskapene til knivskillerekkeklemmer er den kompakte byggformen og den enkle betjeningen. Skillekniven betjenes med en standard skrutrekker.

Koblingssperrer (opsjon) sørger for sikkerhet. Testingen kan foretas på begge sider av skillepunktet.

Skillebasisklemmer

Skillebasisklemmer  

Skillebasisklemmer

Skillebasisklemmer har et enhetlig, universelt skilleområde. Her kan du benytte forskjellige plugger for byggelementer, sikring, skilleplugger og gjennomgangsplugger.

Sikringsplugger

Sikringsplugger  

Sikringsplugger

Ved forskjøvet plassering passer sikringsplugger på skillerekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm. Du kan bruke dem som beskyttelse mot kortslutning og overlast.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00