Tilbake til oversikten

Fleksibel og intelligent parametrisering – med AutomationXplorer+

AutomationXplorer+ er et åpent programvareverktøy for parametrisering og diagnostikk av intelligent utstyr, sensorer og aktuatorer, med utgangspunkt i det standardiserte FDT-grensesnittet (Field Device Tool). 

Åpen på grunn av FDT-grensesnitt

AutomationXplorer+-programvare  

AutomationXplorer+-programvare

Grunnlaget for konsekvent parametrisering med programmet AutomationXplorer+ dannes av FDT/DTM-teknologien. FDT sørger for at plattformen er åpen for eksterne programvaregrensesnitt og kommunikasjonsdrivere samt for forskjellige nettverk.

Denne plattformen danner selve rammen som utstyrsspesifikke brukergrensesnitt (DTM)  kan hentes opp og benyttes i – og det på tvers av produsenter.

Hvis du ønsker en sentral parametrisering av intelligent utstyr som sensorer eller aktuatorer som har et eget brukergrensesnitt (DTM), er AutomationXplorer+ en på alle måter optimal programvare.

Optimal kontroll helt til felten

AutomationXplorer+ muliggjør parametrisering av intelligent utstyr, blant annet sensorer og aktuatorer, på tvers av nettverksgrenser. Ved bruk av for eksempel Ethernet, INTERBUS og HART i et anlegg er direkte punkt-til-punkt-kommunikasjon mellom AX+ og sensor mulig ved hjelp av kommunikasjons- og Gateway-DTM-er.

Med integrert TCI-grensesnitt

Vil du koble DTM-brukergrensesnittene til for eksempel Siemens-Engineering-systemet? Da kaller du bare opp AutomationXplorer+ via TCI-grensesnittet (Tool Calling Interfaces). Den starter da DTM, og du kan for eksempel parametrisere IO-Link-sensorer.

Hva kan AutomationXplorer+ benyttes til?

AutomationXplorer+ brukes for å endre utstyrsparametere. For eksempel for å justere avstandmålingen ved IO-Link-sensorer, eller for å diagnostisere gjennomstrømningsmålingen ved HART-sensorer.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00