IoT-basert PLS til bygningsinfrastruktur

PLS til bygningsinfrastruktur

Building IoT - enkel automatisering

Integrere, parametrisere, visualisere – raskt og effektivt.

Tilbake til PLS og I/O-systemer

Kategorier

Søk i PLS til bygningsinfrastruktur

Vis alle produktene i denne kategorien

Den ytelsessterke, modulære IoT-baserte kontrolleren ILC 2050 BI er spesialkonstruert for automatiseringsoppgaver i bygninger. Spesielt ved overvåking og styring av bygningsinfrastruktur, energiflyt og på HVAC-området. Kontrolleren utmerker seg med skalerbarhet og ubegrensede bruksmuligheter med hensyn til maskin- og programvare.

Dine fordeler

  • Reduserte idriftsettelseskostnader grunnet standardiserte funksjoner
  • Minimalt arbeid ved implementering av sensorer og aktuatorer takket være forskjellige protokoller pr. kontroller
  • Enkel programmering via funksjonen dra-og-slipp
  • God driftsøkonomi grunnet stedsuavhengig nettbasert vedlikehold, overvåking og programmering

Integrering av konstruksjoner – åpent, effektivt, grenseløst

Bygning med forskjellige konstruksjoner og takmonterte solcelleanlegg  

Enkel implementering av forskjellige konstruksjoner

En vesentlig fordel ved Niagara-Framework er implementeringen av data fra forskjellige bussystemer og protokoller på feltnivå. Dataene samles inn, behandles og videreføres i en sentral kontroller.  Kontrolleren støtter et høyt antall kommunikasjonsdrivere, blant annet BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX og SNMP. 

Tilkoblede enheter, data og nettverk normeres, og er deretter tilgjengelig i det komplette systemet.

Fleksibel lisensmodell

Kube  

Fleksibel lisensiering - skreddersydd løsning

Kontrollerens Niagara-lisens har sitt utgangspunkt i antall datapunkter som kan integreres. Basislisensen starter med 250 datapunkter og kan utvides til opptil 10 000 datapunkter. I tillegg kreves en vedlikeholdslisens for programoppdateringer og -oppgraderinger. Det tilbys runtime på ett, tre og fem år. Spør oss. Vi finner en egnet lisens til prosjektet ditt.

Stasjonsmanagement på servernivå - Supervisor og Workbench

Automatikkskap og IPC med visualisering  

Enkel og effektiv parametrisering av stasjoner

Supervisor

Supervisoren gir en grafisk visning av sanntidsinformasjon og serverfunksjoner. Det omfatter blant annet sentral Trend-Logging, arkivering, alarmer, visualisering, planer, databasemanagement gjennom hele systemet og integrering i SCADA-systemer. Supervisoren støtter direkte kommunikasjon med andre systemer via forskjellige IP-baserte protokoller som BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX og SNMP samt en normalisert objektmodell.

Workbench

Workbench er den integrerte Supervisor-utviklingsplattformen med grafiske og tekstbaserte programmeringsverktøyer. Workbench brukes til å konfigurere kommunikasjonsgrensesnitt, til webvisualisering og brukermanagement, og inneholder en alarmkonsoll. Workbench har alle nødvendige komponenter for utvikling av komplekse funksjoner til standardmoduler. Wiresheet-visninger åpner for programmeringsanvendelser via funksjonen dra-og-slipp. En Workbench-lisens inngår i alle Supervisor-lisenser.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00