Overvåking og diagnostikk

Overvåking og diagnostikk

Alltid oppdatert

Ha alltid full oversikt over anleggsparametere og styr aktivt mot ved tegn på avvik.

Tilbake til Overvåking

Kategorier

 • AC-UPS med IQ Technology
  AC-UPS med IQ Technology

  Den intelligente AC-UPS-en med IQ Technology sørger for optimal anleggstilgjengelighet. Overvåk og optimaliser energiakkumulatorene med QUINT AC-UPS.

 • DC-UPS med IQ Technology
  DC-UPS med IQ Technology

  Den intelligente DC-UPS-en med IQ Technology sørger for optimal anleggstilgjengelighet. Overvåk og optimaliser energiakkumulatorene med QUINT DC-UPS.

 • Diodemoduler
  Diodemoduler

  Beskytte og dekoble: Med EMG-diodemodulene beskytter du anlegget mot forveksling av poler og dekobler meldinger i feilmeldingssystemer.

 • Fjernovervåking
  Fjernovervåking

  Fjernmelde- og fjernstyresystemet TC Mobile I/O overfører data pålitelig via sms-, e-post og GPRS.

 • Lampetestmoduler
  Lampetestmoduler

  Alle lamper driftsklare: EMG-lampetestmoduler hjelper deg ved individuell testing av enkelte lamper eller sentralt styrt testing av flere lamper

 • Lynstrømmåling
  Lynstrømmåling

  Lynstrømmålesystemet registrerer og analyserer lynstøtstrøm. Det gjør det lettere å planlegge vedlikeholdet.

 • Modulær betjeningsstasjon
  Modulære betjeningsstasjoner

  Optimaliser overvåking, styring og diagnostikk av anleggene og maskinene med våre modulære betjeningsstasjoner.

 • Motor- og maskinmanagement
  Hybridmotorstartere - nettverkskompatible

  Motormanager som beskyttelse av motorer og anlegg, elektronisk maskinmanagement for overvåking av motorer og maskiner

 • Overvåking av produksjonssteder
  Overvåking av produksjonssteder

  Med Oil and Gas Monitor overvåker du olje- og gasskildene pålitelig og kostnadseffektivt også over store avstander.

 • Overvåking av rotorblader for vindanlegg
  Overvåking av rotorblader for vindanlegg

  Phoenix Contact tilbyr en modulær overvåking av rotorblader med lynstrømmåling, gjenkjenning av is og lastovervåking for å oppnå optimal tilgjengelighet i vindanlegg.

 • Overvåkingsrelé
  Overvåkingsreleer

  Releer for overvåking av strøm, spenning og andre nettparametere.

 • Styring av solcelleanlegg
  Styring av solcelleanlegg

  Koble solcelleanlegget pålitelig ut i forbindelse med vedlikehold og ved farer, og øk effektiviteten ved å alltid være oppdatert om anleggets status.

Søk i Overvåking og diagnostikk

Vis alle produktene i denne kategorien

Med våre produkter og løsninger for overvåking og diagnostikk kan du protokollføre, observere og overvåke prosessene i enkelte komponentgrupper eller i hele anleggsdeler.

Dine fordeler

 • Tidsnok registrering av avvik ved hjelp av overvåkingsreleer, måleutstyr for differansestrøm og mobilradioprodukter for fjernovervåking
 • Effektiv bruk av solenergi – med solenergi-strengovervåking
 • Stedbundet lynstrømanalyse via onlinekommunikasjon med lynstrømmålesystemet
 • Til enhver tid informert om tilstanden til 24 V forsyningen takket være avbruddsfri strømforsyning med IQ Technology
 • Beskyttelse av motorer og anlegg mot over- eller underlast med motormanager
 • Effektiv automatisering av anlegg ved hjelp av programvareverktøy for rask oppstart, konstant overvåking og pålitelig diagnostikk
 • Individuelt eller sentralt styrt testing av lamper med lampetestmoduler

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00