Zařízení pracovatelského průmysl shora s vizualizacemi automatizace procesů

Automatizace procesů Rozšířená konektivita pro chytrou výrobu

Vysoce komplexní výrobní zařízení ve zpracovatelském průmyslu musí i za extrémních podmínek odolat stále se zvyšujícím nárokům na vysokou bezpečnost, dostupnost, spolehlivost a větší efektivitu. Obecná digitalizace zařízení a procesů vám pomůže při zvládání těchto výzev.

Seznamte se s našimi otevřenými, bezpečnými a škálovatelnými řešeními digitalizace, produkty a technologiemi pro spojení vašeho pole s vaším datovým centrem. Díky tomu udržitelně optimalizujete transparentnost a výkonnost své výroby a dodavatelský řetězec.

Individuální řešení pro zpracovatelský průmysl

Záznam, přenos a zpracování dat: využívejte výhod našich řešení na míru v oblasti spojovací, komunikační a automatizační techniky pro digitalizaci, monitorování a modernizaci vašich výrobních zařízení a jejich infrastruktury.

Dvě osoby v kontrolním prostoru dohlížejí na procesní zařízení

Mějte z kontrolního prostoru kompletní přehled o svém procesním zařízení.

Asset Monitoring Vyšší efektivita a dostupnost zařízení s inteligentními způsoby monitorování

Zvyšte bezpečnost osob a zařízení, zamezte nepředvídaným výpadkům nebo zajistěte splnění požadavků na životní prostředí a energetickou efektivitu. Až už jde o provozní data, množství energie, nebo hlášení alarmů, vytvoříme pro vás optimální koncept pro záznam a přenos dat z pole a přeneseme tato data na správné místo. Seznamte se s našimi vzorovými koncepcemi monitoringu pro různé oblasti od monitorování nouzových sprch přes sledování místa těžby až po konstrukci digitálního vyobrazení vašeho výrobního zařízení.

Větrné a solární zařízení a přístroj pro elektrolýzu

Řešení pro elektrifikaci, síťové propojení a automatizaci průmyslu Power-to-X.

Power-to-X S technologií Power-to-X k All Electric Society

Vytvářejte produkty energeticky efektivně a úsporně s našimi otevřenými a bezpečnými koncepcemi digitalizace a inovativními produkty. Pomáháme vám při automatizaci, elektrifikaci a digitalizaci procesů týkajících se průmyslu Power-to-X.

Naše řešení se již dnes používají v tradičním zpracovatelském průmyslu. Podívejte se, kolik našich aplikací splňuje i požadavky vodíkového průmyslu.

Virtuální procesní zařízení
Otevřená a bezpečná řešení digitalizace
Jak úspěšně digitalizovat zpracovatelský průmysl? Objevte v našem virtuálním procesním zařízení řešení pod heslem „Enhanced Connectivity for Smart Production“ a urychlete digitální transformaci svého zařízení.
Naše virtuální procesní zařízení
Virtuální procesní zařízení

Technologie

Naše odborné kompetence pro otevřené a bezpečné síťové propojení vašich zařízení v automatizaci procesů.

Produkty

Individuální řešení pro automatizaci procesů založená na spolehlivých produktech.

Rozvaděč řídicího systému s VIP předávacími moduly a položenými systémovými kabely

V našich řešeních na míru plynule spolupracují všechny komponenty z rozsáhlého produktového portfolia.

Pro obvyklé úlohy regulace, monitoringu a optimalizace nabízíme různé produkty a řešení z oblasti spojovací, komunikační a automatizační techniky. Tak můžete data spolehlivě zaznamenat, přenést a zpracovat.

Naše rozsáhlé produktové portfolio sahá od systémů řadových svornic s moderními technologiemi připojení, systémové kabeláže k různým řídicím systémům a napájení a zdrojů nepřerušovaného napájení přes elektronické systémy správy motoru a monitorování čerpadel nebo motoru až po Remote I/O. Kromě toho nabízíme síťové komponenty pro sítě polní sběrnice a ethernet, rádiová řešení a cloudová připojení.

Zde si můžete stáhnout další informace o produktech pro zpracovatelský průmysl.

Obory v centru pozornosti

Každý obor má specifické požadavky. Spolu s naší sítí odborníků se zkušenostmi napříč obory i státy jsme vaším důvěryhodným partnerem.

Muž před přepravním zařízením pro ropu a plyn

Řešení pro ropu a plyn

Od těžby přes dopravu až po zpracování ropy a plynu: provedeme vás přechodem na perspektivní digitální systémy také v extrémních podmínkách. Naše řešení v oblasti digitalizace ropných polí se zakládají na otevřené řídicí platformě a umožňují rychlejší a cenově výhodnější diagnostiku i efektivnější monitorování.

Muž s bezdrátovým přístrojem před procesním zařízením

Řešení pro chemický průmysl a farmacii

Pro průmyslové parky, výrobní závody a balicí jednotky nabízíme technologie a koncepty pro trendy digitalizace. Nové monitorovací koncepce založené na otevřené řídicí platformě otevírají nové cesty pro zvyšování dostupnosti a efektivity přístroje.

Výroba papíru a celulózy

Další oblasti zpracovatelského průmyslu

Naše otřevřená, bezpečná a škálovatelná řešení lze přenést i na další obory ve zpracovatelském průmyslu: např. potravinářský a nápojový průmysl, celulózový a papírenský průmysl, nebo dokonce cementářský průmysl.

S naším know-how, které lze uplatnit napříč odvětvími, a dlouholetou zkušeností ve zpracovatelském průmyslu pro vaše projekty vyvíjíme technologie a koncepty na základě otevřených standardů hardwaru a softwaru.

Reference zákazníků

Zjistěte, proč se naši zákazníci ze zpracovatelského průmyslu rozhodují pro společnost Phoenix Contact.

Možnosti pro automatizaci procesů
Možnosti pro automatizaci procesů YouTube

Zvýšení dostupnosti a zabezpečení zařízení ve společnosti Braskem Idesa

„Řešení společnosti Phoenix Contact nám pomáhají zvýšit zabezpečení zařízení,“konstatuje Enrique de Dios, supervizor ve společnosti Braskem Idesa v Mexiku.

Více o naší spolupráci se společností Braskem Idesa, výrobcem plastových materiálů, se dozvíte ve videu. Díky použití našich monitorovacích řešení jsou výrobní zařízení vysoce dostupná a konkurenceschopná.