Zařízení pracovatelského průmysl shora s vizualizacemi automatizace procesů

Automatizace procesů Rozšířená konektivita pro chytrou výrobu

Vysoce komplexní výrobní zařízení ve zpracovatelském průmyslu musí i za extrémních podmínek odolat stále se zvyšujícím nárokům na vysokou bezpečnost, dostupnost, spolehlivost a větší efektivitu. Obecná digitalizace zařízení a procesů vám pomůže při zvládání těchto výzev.

Seznamte se s našimi otevřenými, bezpečnými a škálovatelnými řešeními digitalizace, produkty a technologiemi pro spojení vašeho pole s vaším datovým centrem. Díky tomu udržitelně optimalizujete transparentnost a výkonnost své výroby a dodavatelský řetězec.

Individuální řešení pro zpracovatelský průmysl

Záznam, přenos a zpracování dat: využívejte výhod našich řešení na míru v oblasti spojovací, komunikační a automatizační techniky pro digitalizaci, monitorování a modernizaci vašich výrobních zařízení a jejich infrastruktury.

Dvě osoby v kontrolním prostoru dohlížejí na procesní zařízení

Mějte z kontrolního prostoru kompletní přehled o svém procesním zařízení.

Asset Monitoring Vyšší efektivita a dostupnost zařízení s inteligentními řešeními monitoringu

Zvyšte bezpečnost osob a zařízení, zamezte nepředvídaným výpadkům nebo zajistěte splnění požadavků na životní prostředí a energetickou efektivitu. Až už jde o provozní data, množství energie nebo hlášení alarmů, vytvoříme pro vás optimální koncept pro záznam a přenos dat z pole a přeneseme je na správné místo. Seznamte se s našimi vzorovými řešeními monitoringu pro různé oblasti zařízení od monitorování nouzových sprch přes sledování výrobních zařízení až po konstrukci digitálního vyobrazení vašeho výrobního zařízení. Rádi pro vás vypracujeme individuální koncept řešení pro vaše zařízení.

Více informací o našich řešeních konektivity pro inteligentní řešení monitoringu

Technologie

Naše odbornost pro otevřené a bezpečné síťové propojení vašich zařízení v procesní automatizaci.

Produkty

Individuální řešení pro automatizaci procesů založená na spolehlivých produktech.

Rozvaděč řídicího systému s VIP předávacími moduly a položenými systémovými kabely

V našich řešeních na míru plynule spolupracují všechny komponenty z rozsáhlého produktového portfolia.

Pro obvyklé úlohy regulace, monitoringu a optimalizace nabízíme různé produkty a řešení z oblasti spojovací, komunikační a automatizační techniky. Tak můžete data spolehlivě zaznamenat, přenést a zpracovat.

Naše rozsáhlé produktové portfolio sahá od systémů řadových svornic s moderními technologiemi připojení, systémové kabeláže k různým řídicím systémům a napájení a zdrojů nepřerušovaného napájení přes elektronické systémy správy motoru a monitorování čerpadel nebo motoru až po Remote I/O. Kromě toho nabízíme síťové komponenty pro sítě polní sběrnice a ethernet, rádiová řešení a cloudová připojení.

Zde si můžete stáhnout další informace o produktech pro zpracovatelský průmysl.

Reference zákazníků

Zjistěte, proč se naši zákazníci ze zpracovatelského průmyslu rozhodují pro společnost Phoenix Contact.