Zkušební zásuvné systémy pro ochrannou techniku a technologii řízení

Zkušební zásuvné systémy pro ochrannou techniku a technologii řízení

FAME je inovativní modulární zkušební zásuvný systém pro všechny měřicí a kontrolní úlohy v oblasti ochranné techniky pro rozvaděče středního a vysokého napětí. Zkušební zásuvné systémy spojují složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty. Provádějte manuální zkušební postupy automatizovaně, bezpečně a časově úsporně.

Více informací

Výhody

 • Jednoduchý a časově úsporný díky funkčnímu složení spínacích operací.
 • Maximální bezpečnost díky předbíhajícímu a automatickému zkratu měniče.
 • Hospodárný díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství.
 • Prostorově úsporný díky kompaktním zkušebním zásuvným lištám a přeloženě uspořádaným dutinkám zkušební zástrčky.
 • Flexibilní díky svobodné volbě mezi nástěnnou montáží a montáží na nosnou lištu při použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete.
 • Bezpečnost pro uživatele díky integrované ochraně proti dotyku.
 • Přehledný díky velkoplošným možnostem popisu a jednoznačně rozpoznatelným stavům spínání.
Zkouška ochranných přístrojů

Zkouška ochranných přístrojů

Zkušební zásuvné systémy – pro každou úlohu správné řešení

Stále více rozvoden a rozhraní je nutné pravidelně kontrolovat. Pro úsporu času a nákladů jsou nyní k dispozici zkušební zásuvné systémy FAME.

Zkušební zásuvné systémy funkčně sdružují komplexní procesy spínacích operací. Díky automatickému předbíhajícímu zkratu měniče a integrované ochraně proti dotyku tyto systémy spolehlivě zajišťují vaši bezpečnost. Zkušební zásuvné systémy FAME lze sestavit modulárně, a proto je můžete optimálně přizpůsobit své aplikaci. Mimoto systémy využívají standardizované příslušenství můstku CLIPLINE complete. Tak lze v závislosti na systému ve zkušební liště nebo ve zkušební zástrčce zajistit automatickou funkci zkratu měniče.
Díky posunutým zkušebním zásuvkám je provedení zkušebních lišt prostorově úsporné. Všechny zkušební zásuvné systémy navíc umožňují velkoplošný popis.

Srovnání zkušebních zásuvných systémů

Srovnání zkušebních zásuvných systémů
 • FAME 1
  Zkušební zásuvný systém s provozním konektorem a zkratem měniče ve zkušební liště.

 • FAME 2
  Zkušební zásuvný systém bez provozního konektoru a zkratu měniče ve zkušebním konektoru.

 • FAME 3 a FAME 3 SL
  Zkušební zásuvný systém bez provozního konektoru a zkratu měniče ve zkušební liště.

 • FAME 3 RACK
  Zkušební zásuvný systém bez provozního konektoru a zkratu měniče ve zkušební liště.

Nucený spínací sled zkušebních zásuvných systémů FAME 2 a FAME 3 RACK

Jednoduchá zkouška pomocí nuceného sledu spínání

Nucený spínací sled zkušebních zásuvných systémů FAME 2 a FAME 3 RACK v jediném bloku

Aby bylo možné provádět různé spínací úlohy ve správném nuceném sledu spínání, používají zkušební zásuvné systémy dva různé přístupy.

Zkušební konektory systému FAME 2 mají tři různé délky kontaktu, díky čemuž můžete sled spínání provádět časově odděleně a bezpečně pomocí zásuvného pohybu.

Naproti tomu zkušební zásuvný systém FAME 3 RACK umožňuje nucený sled spínání ve zkušební liště, a proto mohou být zkoušky prováděny rychleji pouze jedním konektorem. Aby bylo možné provádět nucený sled spínání ve zkušebních lištách, skládá se lišta z jednotlivých modulů. Při montáži lišty si tak můžete vybírat z různých typů modulů s různými body sepnutí. Např. modul S má pozdní bod sepnutí a krátkou vzdálenost od připojovacího kontaktu. Proto nakonec sepne po zastrčení s velkou prodlevou. Kromě podložky S systém obsahuje také podložky M a L. Bod sepnutí modulů M je zpožděný a bod sepnutí modulů L je časný.

Zkušební zásuvné systémy FAME 1, FAME 3 a FAME 3 SL sdružují spínací operace do různých bloků, a proto není zapotřebí nucený sled spínání.

 Funkce FAME 3

Funkce FAME 3

Automatický předběžný zkrat měniče

Zkušební zásuvné systémy FAME lze v případě zkoušky relé nebo výměny ochranného přístroje rychle a jednoduše zkratovat. Za tímto účelem v závislosti na systému zkratujete měnič proudu pomocí standardních zásuvných můstků ve zkušební liště nebo ve zkušebním konektoru. Tím se dosáhne jednoduše vyvolaného předbíhajícího oddělení signálu.

Mechanismus otočné rukojeti zkušebních zásuvných systémů FAME 2, FAME 3 a FAME 3 RACK

Mechanismus otočné rukojeti

Mechanismus otočné rukojeti zkušebních zásuvných systémů FAME 2, FAME 3 a FAME 3 RACK

Patentovaný mechanismus otočné rukojeti zkušebních zásuvných systémů vám pomůže při rovnoměrném vytahování zkušebního konektoru ze zkušebního bloku. Prostřednictvím nuceného zablokování a s ním spojeného krátkodobého setrvání v různých spínacích polohách umožňuje zkušební zásuvný systém vysokou bezpečnost zařízení a obsluhujících pracovníků.

Jakmile je zkušební zástrčka zcela zasunutá, konektor se bezpečně zaaretuje ve zkušební liště. Všechny zkušební kontakty jsou připojené v souladu se zkušební konstrukcí. Otočením rukojeti o 45° až nadoraz můžete zkušební zástrčku odjistit. Konektor tak můžete vytáhnout až do mezistupně. Kontakty měniče proudu zkušebního zásuvného systému jsou opět připojené k ochrannému přístroji. Až po odpruženém návratu otočné rukojeti do výchozí polohy lze konektor odjistit a zkušební konektor zcela vytáhnout ze zkušebního zásuvného systému. Obnoví se původní signální spoje.

Zajišťovací mechanismus FAME 3 SL

Zajišťovací mechanismus FAME 3 SL

Zajišťovací mechanismus zkušebního zásuvného systému FAME 3 SL

Zkušební konektor zkušebního zásuvného systému FAME 3 SL se při zasunutí automaticky zajistí ve zkušební liště. Zkušební kontakty jsou bezpečně připojeny v souladu se zkušební konstrukcí. Po dokončení zkoušky lze pomocí oranžové páčky zajištění uvolnit. Odpojením zkušebního konektoru dojde k obnovení původních signálních spojů zkušebního zásuvného systému.

Způsob montáže zkušebních zásuvných systémů upevnění na stěnu FAME

Upevnění na stěnu FAME

Způsob montáže zkušebních zásuvných systémů

Různé zkušební zásuvné systémy lze také různým způsobem nainstalovat.

Zkušební zásuvný systém FAME 3 RACK se pomocí šroubů přišroubuje do 19palcového montážního rámu. Modularita systému FAME 3 Rack umožňuje modelování zkušebních lišt ve dvou výškových jednotkách a až sedmi póly, ve třech výškových jednotkách až s dvanácti póly a ve čtyřech výškových jednotkách až s osmnácti póly. Volitelně lze zkušební zásuvný systém FAME RACK namontovat také přímo do výřezů čelních desek nebo dveří rozvaděče mimo 19palcový formát.

Naproti tomu zkušební zásuvný systém FAME 3 SL je navržen výhradně pro stěnové výřezy. Tento systém využívá dvě ovládací tlačítka, díky čemuž lze zkušební zásuvný systém snadno a rychle zaaretovat ve vhodném výřezu.

Systémy FAME 1, FAME 2 a FAME 3 se rovněž instalují do výřezů v čelních deskách nebo ve dveřích rozvaděče. Při tom jsou zkušební lišty upnuté do výřezů pomocí patentovaného šroubovacího mechanismu.

Zavedení vodiče ke zkušebnímu zásuvnému systému FAME ve dveřích rozvaděče

Bezpečné zavedení vodiče ke zkušebnímu zásuvnému systému FAME ve dveřích rozvaděče

Bezpečné kabelové vedení pro zkušební lišty

Zkušební zásuvné systémy mají být kvůli kontrole a obsluze často přístupné zvenku. Z tohoto důvodu se v ochranné a řídicí technice montují přístroje a zkušební lišty do dveří rozvaděče.
S otočným ramenem systému kabelového vedení položíte vodiče, kabely a kabelové svazky zcela snadno a bezpečně ke dveřím rozváděče nebo výklopným montážním rámům. Časově úsporné, neboť patentované kulové klouby lze otevřít a předem osazené kabely mohou být zavedeny nebo přivedeny bez použití nástrojů.

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

Konfigurátor pro modulární zkušební zásuvné systémy FAME

Nakonfigurujte si individuální zkušební zásuvné systémy FAME pro rychlou a jednoduchou zkoušku funkce měničů proudu a napětí i spouštěcích a signálních kontaktů.