Zkušební zásuvné systémy pro ochrannou techniku a technologii řízení

Zkušební zásuvné systémy pro ochrannou techniku a technologii řízení

FAME je inovativní modulární zkušební zásuvný systém pro všechny měřicí a kontrolní úlohy v oblasti ochranné techniky pro rozvaděče středního a vysokého napětí. Zkušební zásuvné systémy spojují složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty. Provádějte manuální zkušební postupy automatizovaně, bezpečně a časově úsporně.

Více informací

Výhody

  • Jednoduchý a časově úsporný díky funkčnímu složení spínacích operací.
  • Maximální bezpečnost díky předbíhajícímu a automatickému zkratu měniče.
  • Hospodárný díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství.
  • Prostorově úsporný díky kompaktním zkušebním zásuvným lištám a přeloženě uspořádaným dutinkám zkušební zástrčky.
  • Flexibilní díky svobodné volbě mezi nástěnnou montáží a montáží na nosnou lištu při použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete.
  • Bezpečnost pro uživatele díky integrované ochraně proti dotyku.
  • Přehledný díky velkoplošným možnostem popisu a jednoznačně rozpoznatelným stavům spínání.

Zkušební zásuvný systém FAME Pro každou úlohu správné řešení

Stále více rozvoden a rozhraní je nutné pravidelně kontrolovat. Pro úsporu času a nákladů jsou nyní k dispozici zkušební zásuvné systémy FAME. Zkušební zásuvné systémy funkčně sdružují komplexní procesy spínacích operací.

Video: Vysvětlení k ochrannému přístroji NSE a souvisejícího zkušebního zásuvného systému FAME 2
Energetické aplikace MovingImage

Přehled zkušebních zásuvných systémů FAME

Přehled různých zkušebních zásuvných systémů FAME

Přehled zkušebních zásuvných systémů FAME

Video: Zkušební lišta a zkušební zástrčka systému FAME 1
Zkušební zásuvný systém FAME 1 MovingImage

Zkušební zásuvný systém FAME 1

FAME 1 spojuje složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty do jednotlivých kompaktních a prostorově úsporných bloků. Systém pracuje na principu zapínacího kontaktu. V normálním provozu je proto vyžadován provozní zástrčka. Automatickou funkci zkratu měniče zajišťují zástrčné můstky ve zkušební liště. Na vnitřní straně rozvaděče je systém vybaven šroubovými přípojkami nebo přípojkami push-in. Při montáži se zkušební lišta velmi jednoduše zašroubuje do stěnového výřezu. Systém je volitelně k dispozici se standardním konektorem nebo s kompaktním konektorem. Pro přídavné rozpoznání stavu jsou k dispozici varianty s pomocným kontaktem (AUX).

Video: Zkušební lišty a zkušební zástrčky systému FAME 2
Zkušební zásuvný systém FAME 2 MovingImage

Zkušební zásuvný systém FAME 2

FAME 2, zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky, spojuje složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty jen do jednoho kompaktního a prostorově úsporného bloku. Za tímto účelem lze body sepnutí předem nakonfigurovat pomocí délek kontaktních jazýčků v konektoru. Systém pracuje na principu rozpínacího kontaktu. Automatická funkce zkratu měniče se zajistí zástrčnými můstky ve zkušebním konektoru. Stejně jako FAME 1 je systém k dispozici jako šroubová varianta i varianta push in. Systém lze namontovat do stěnového výřezu nebo díky speciálním zkušebním lištám na nosnou lištu. Systém FAME 2 je dostupný se standardním konektorem nebo s konektorem s otočnou rukojetí s definovanými aretačními polohami. Pro přídavné rozpoznání stavu jsou k dispozici varianty s pomocným kontaktem (AUX).

Video: Zkušební lišta a zkušební zástrčka systému FAME 3
Zkušební zásuvný systém FAME 3 MovingImage

Zkušební zásuvný systém FAME 3

FAME 3, zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky, spojuje složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty jen do jednoho kompaktního a prostorově úsporného bloku. Systém pracuje na principu rozpínacího kontaktu. Automatickou funkci zkratu měniče zajišťují zástrčné můstky ve zkušební liště. Systém FAME 3 je vybaven připojením kulatým kabelovým okem na vnitřní straně rozvaděče. Systém lze nainstalovat ve stěnovém výřezu. Systém je dostupný volitelně se standardním konektorem, kompaktním konektorem nebo s konektorem s otočnou rukojetí s definovanými aretačními polohami. Pro přídavné rozpoznání stavu jsou k dispozici varianty s pomocným kontaktem (AUX).

Video: Zkušební lišty a zkušební zástrčky systému FAME 3 Rack
Zkušební zásuvný systém FAME 3 Rack MovingImage

Zkušební zásuvný systém FAME 3 RACK

FAME 3 RACK, zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky, spojuje složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty jen do jednoho kompaktního a prostorově úsporného bloku. Za tímto účelem lze body sepnutí předem definovat na modulární zkušební liště. Systém pracuje na principu rozpínacího kontaktu. Provozní zástrčka není zapotřebí. Systém FAME 3 RACK je vybaven připojením kulatým kabelovým okem se šrouby zajištěnými proti ztrátě na vnitřní straně rozvaděče. Systém lze nainstalovat ve stěnovém výřezu nebo v 19“ stojanu. Modularita systému FAME 3 Rack umožňuje modelovat zkušební zástrčkové lišty ve dvou až čtyřech výškových jednotkách s různým počtem pólů. Systém je dostupný s konektorem s otočnou rukojetí s definovanými aretačními polohami. Pro přídavné rozpoznání stavu jsou k dispozici varianty s pomocným kontaktem (AUX).

Zkušební lišta a zkušební zástrčka systému FAME 3 SL

Zkušební zásuvný systém FAME 3 SL

Zkušební zásuvný systém FAME 3 SL

FAME 3 SL představuje kompaktní variantu systému FAME 3. Aby toho bylo dosaženo, spojuje FAME 3 SL složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty do jednotlivých různobarevných kompaktních a prostorově úsporných bloků. Funkce systémů je do značné míry identická. Liší se pouze v montáži zkušební lišty a v manipulaci se zkušební zástrčkou.

Konfigurátor FAME

Konfigurátor FAME

Konfigurátor pro modulární zkušební zásuvné systémy FAME

Nakonfigurujte si individuální zkušební zásuvné systémy FAME pro rychlou a jednoduchou zkoušku funkce měničů proudu a napětí i spouštěcích a signálních kontaktů.

Produktová brožura Zkušební zásuvné systémy a rozpojovací svornice měřicích převodníků

Produktová brožura Zkušební zásuvné systémy

Stahování z internetu

Máte zájem o tištěné materiály o našich zkušebních zásuvných systémech? V následující části najdete produktovou brožuru o zkušebních zásuvných systémech. Zde najdete přehled různých zkušebních zásuvných systémů a také výběr rozpojovacích svornic měřicích převodníků.