Edge Computing – pro chytrá řešení IoT

Edge Computing

PLCnext Control pro Edge Computing spojují robustnost osvědčených průmyslových počítačů s otevřenou technologií PLCnext Technology, a tím umožňují vytváření inteligentních řešení IoT Edge. Díky zpracování velkého množství dat v blízkosti zdroje reaguje aplikace rychleji a flexibilněji. Využijte výhody předinstalovaného softwaru a průchozích grafických rozhraní, abyste mohli snadno a obsáhle vytvářet aplikace IoT.

Více informací
Go to Product Detail Page for item 1185416
EPC 1502 - Edge Device
EPC 1502 - Edge Device
1185416

Průmyslový počítač Industrial Edge PLCnext s procesorem Intel® Celeron® N3350. Toto programovatelné zařízení Edge s malým formátem podporuje IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ a je ideálně vhodné ke konverzi protokolů, záznamu dat a Cloud Computing.

Go to Product Detail Page for item 1185423
EPC 1522 - Edge Device
EPC 1522 - Edge Device
1185423

Průmyslový počítač Industrial Edge PLCnext s procesorem Intel® Celeron® N3350. Toto programovatelné zařízení Edge s malým formátem podporuje IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ a je ideálně vhodné ke konverzi protokolů, záznamu dat a Cloud Computing.

Výhody technologie Edge Computing

  • Technologie Edge Computing umožňuje optimálně zpracovávat a vyhodnocovat neustále se zvětšující množství dat.
  • Prostřednictvím technologie Edge Computing lze optimalizovat celý hodnotový řetězec podniku.
  • Kratší doba latence ve srovnání se standardními cloudovými řešeními.
  • Teprve prostřednictvím inteligentní technologie Edge Computing lze plně realizovat známé koncepce, jakými jsou Průmysl 4.0 nebo Internet věcí.
  • Zavádění nových cloudových aplikací a služeb prostřednictvím inteligentních zařízení typu Edge.

Optimalizace celého hodnotového řetězce

Trend digitalizace vnáší do průmyslu jak příležitosti, tak i rizika, protože digitalizace vyžaduje velký výpočetní výkon a vysoké kapacity pamětí. V souvislosti se snahou o optimalizaci celého hodnotového řetězce umožňují průmyslová cloudová řešení podnikům zpracovávat a vyhodnocovat neustále se zvětšující objemy dat.

Hovoří-li se o technologii Cloud Computing, vychází se přitom z předpokladu, že existuje připojení ke cloudovým službám prostřednictvím Internetu. U mnoha aplikací je však třeba shromažďovat a kontrolovat data a vracet je do procesu ve velmi krátkých cyklech. V takovém případě by veřejné cloudové řešení nebylo vhodné, již jen kvůli latenci existující při používání Internetu. Pro takové inteligentní aplikace se proto ve stále větší míře používá právě Edge Computing.

Osoba využívající Cloud Computing prostřednictvím tabletu

Technologie Edge Computing a Cloud Computing se dokonale vzájemně doplňují

Edge Computing přináší inteligenci do blízkosti stroje, a tedy i do blízkosti zdroje dat. Prostřednictvím těchto inteligentních systémů lze realizovat známé koncepce Průmyslu 4.0 nebo Internetu věcí (IoT). Oblastí použití vzniká celá řada - např. sběr a komprese dat, (před)zpracování a analýza dat až po využití umělé inteligence, jako je např. prediktivní údržba, a také komunikace mezi stroji nebo komunikace se systémy vyšší úrovně, např. připojení ke cloudovému prostředí. To vše se uskutečňuje se zohledněním požadavků na ochranu a bezpečnost dat, jakož i na latenci při zpracování informací, rychlost přenosu dat a náklady na výpočetní výkon a kapacitu úložišť.

Edge Computing je koncepce, v jejímž případě se jedná o decentralizovanou výpočetní infrastrukturu síťových zařízení, která se nachází v blízkosti zdroje dat a zároveň je integrována do podnikové IT architektury. Odpovídající zařízení typu Edge umožňují vytváření nových aplikací, včetně cloudových aplikací a poskytování souvisejících služeb. Edge Computing však nenahrazuje technologii Cloud Computing, nýbrž ji doplňuje: Edge a Cloud jsou tudíž partnerská prostředí, přičemž rozdělení úloh mezi obě řešení se může lišit v závislosti na aplikaci.

Skladba technologie Edge Computing mezi oblastmi IT a OT

PLCnext Technology: Základ pro inteligentní Edge Computing

Společnost Phoenix Contact má k dispozici vlastní řešení v oblasti konektivity, která jsou ideálně vhodná pro použití technologie Edge Computing v blízkosti strojů: V této souvislosti společnost Phoenix Contact nabízí produkty určené pro bezpečnou cloudovou komunikaci, včetně zpracování dat v prostředí Edge. Jako jeden z příkladů lze uvést řídicí platformu PLCnext Technology, která je ideálním základem pro inteligentní Edge Computing ve výrobním prostředí. To s sebou přináší ucelený ekosystém, který zahrnuje robustní hardware, vývojový a konfigurační software, průmyslový appstore pro software související s PLCnext Technology a komunitu pro shromažďování informací a sdílení know-how. Díky otevřenosti PLCnext Technology lze integrovat libovolné zákaznické aplikace.

Na základě PLCnext Technology byla vyvinuta funkce PLCnext Control pro Edge Computing, která ve formě zařízení typu Edge spojuje robustnost osvědčených průmyslových počítačů s otevřenou technologií PLCnext, a tím poskytuje možnost vytváření inteligentních řešení IoT Edge.

Elektronický dokument
Nový elektronický dokument pojednávající o řešení PLCnext Technology
Podívejte se nyní na první interaktivní elektronický dokument pojednávající o řešení PLCnext Technology, v němž najdete všechny informace na jednom místě. V tomto elektronickém dokumentu naleznete také tlačítka, která umožňují další interakci. Nechejte se inspirovat zajímavými případy použití, prohlédněte si náš hardware pomocí 3D vyobrazení, seznamte se s produkty nabízenými v našem internetovém obchodě nebo zjistěte více o všech čtyřech částech ekosystému. K dispozici je také velký počet souvisejících odkazů a vložených videozáznamů ke všem vašim oblíbeným tématům.
K elektronickému dokumentu
Elektronický dokument PLCnext Technology