Řešení pro inteligentní dopravu

Smart Traffic Řešení pro inteligentní dopravní infrastrukturu

Výzvy dopravní infrastruktury jsou v dobách klimatických změn a globálního síťového propojení velké. Kromě zajištění komfortu mobility a bezpečnosti mají být pozemní komunikace budoucnosti ekologičtější a udržitelnější. Nadešel čas pro využití digitalizace a umělé inteligence pro lepší, inovativní získávání informací a řízení dopravy.

Pro efektivní řízení a síťové propojení dopravy budoucnosti vyvíjí společnost Phoenix Contact otevřené a bezpečné systémy pro pozemní komunikace a vodní cesty. S důmyslnými řešeními, jako je inteligentní monitorování dopravy nebo správa městského osvětlení, vytvoříme základ pro inteligentní dopravní infrastrukturu.

Nízkouhlíková a energeticky efektivnější dopravní infrastruktura je nezbytným předpokladem pro ekologický hospodářský vývoj. Příspěvek dopravní oblasti k dosažení klimatických cílů je podporován digitální technikou a důmyslnými řešeními automatizace. Tvořte společně s námi inteligentní dopravu po celém světě.

Jörg Nolte - Phoenix Contact , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte

Digitalizace silniční infrastruktury

Kvalita mobility často přímo souvisí s atraktivitou města a regionu. Neustálé zvyšování dopravních výkonů ve stále komplexnějších strukturách vyžaduje inteligentní koncepty pro naše silnice. Pro zlepšení dopravního provozu a ekologické udržitelnosti na silnicích nabízíme digitální řešení pro náročné projekty správy dopravy, výstavby tunelů a dopravně technického vybavení. Při tom nejen zvýšíme energetickou účinnost dopravních prostředků, ale navíc zlepšíme komfort mobility a bezpečnost provozu.

Zelené světlo na semaforu

Správa dopravy Otevřené a bezpečné systémy pro silnice, které přemýšlejí s vámi.

Emise CO2,hluk a častější výskyt dopravních kolon mají pro člověka a přírodu po celém světě dalekosáhlé důsledky. V budoucnu bude nezbytná inteligentní správa dopravy s využitím údajů o dopravě a životním prostředí. Digitálně optimalizovaný tok dopravy nejenže zlepšuje energetickou účinnost dopravních prostředků, ale také zvyšuje dopravní bezpečnost ve městě.

Ve společnosti Phoenix Contact vznikají inteligentní dopravní systémy, které umožňují automatizovanou správu dopravy. Díky použití snímačů a analytických, prognostických a informačních systémů je silnice připojena prostřednictvím komunikační sítě ke správě dopravy.

Park osvětlený v noci

Veřejné osvětlení Efektivní řízení ulic a náměstí

Dostupná infrastruktura osvětlení musí čelit novým technickým a ekonomickým výzvám. V popředí stojí zvýšení bezpečnosti a atraktivity ulic a náměstí. Městští architekti sází na energeticky úsporná řešení nenáročná na údržbu.

Inteligentní řízení osvětlení představuje obrovský potenciál pro energetickou efektivitu a zajišťuje bezproblémový a individuálně přizpůsobitelný provoz pouličního osvětlení. Portfolio zahrnuje elektromechanické komponenty, komponenty řížení a komunikace s integrovanou telemechanikou a systémy řízení osvětlení založené na cloudu pro použití ve městech.

Odborníci na tunely ze společnosti Phoenix Contact stojí v tunelu

Technologie tunelu Řešení pro infrastrukturu tunelů

Silniční a železniční tunely i tunely metra hrají významnou roli při vývoji účinného a udržitelného systému mobility. Velké zvyšování dopravních výkonů ve stále komplexnějších strukturách vyžaduje chytrá řešení automatizace. V centru pozornosti jsou při tom městská mobilita a bezpečnost účastníků silničního provozu.

Společnost Phoenix Contact je vaším spolehlivým a zkušeným partnerem při realizaci náročných projektů týkajících se automatizace tunelů – od centrálního prvku řídicí techniky a připojení senzoriky a aktoriky přes přepěťovou ochranu až po rozsáhlý bezpečností koncept.

Digitalizace vodních cest

Trvalé zaručení bezpečného a spolehlivého využití plavebních cest je nezbytné. Celosvětově dostupné vodní cesty vyžadují spolehlivou signalizaci za náročných okolních podmínek, bezpečné řízení v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a inteligentně síťově propojená zařízení. S řešeními Smart Traffic je provoz a konstrukce vodních cest transparentnější, efektivnější a jednodušší.

Odborníci na bezpečnou signalizaci na vodních cestách stojí u vody

Plavební komory Bezpečný provoz se signalizačními světly a automatizační technikou

Plavební komory a pohyblivé mosty umožňují vodní dopravu na vodních cestách a přes ně. Aby mohla vodní doprava včas reagovat na překážky, jako je např. námořní konstrukce, řídí dopravu signály viditelné z dálky. Díky moderní automatizační technice je zaručena bezpečná doprava bez dalších zpoždění.

Společnost Phoenix Contact nabízí produkty a systémy pro obecnou automatizaci signalizací vodních cest. Portfolio zahrnuje řešení od jednotlivých LED osvětlení pro použití v náročném prostředí až po komplexní řešení. S inteligentní správou lodní dopravy realizujete bezpečný nepřetržitý provoz a snížíte provozní náklady.

Vizualizace síťového propojení infrastruktury vodních cest

Síťové propojení senzorů Stálý přehled o okolních podmínkách v námořní dopravě

Extrémní povětrnostní podmínky, jako dlouhotrvající sucho nebo extrémní zima, stále více ochromují lodní dopravu. Včasné rozpoznání a hlášení o klesající vodní hladině nebo zamrzlých vodních cestách může zabránit kritickým situacím. Digitální informace pomáhají při rozhodování, zda má být námořní doprava zastavena, nebo má pokračovat.

Efektivní monitorování vlivů životního prostředí zajišťuje vhodná senzorika. Snímače poskytují důležitá data, např. o stavu vodní hladiny a teplotě vody. S doplněním o meteorologická a klimatická data, která předpovídají změny podmínek vodních cest, se za pomoci inteligentního řešení tvoří opatření. Pomocí standardizovaného síťového propojení je možné jednoduše a pohodlně připojit stávající, nové i zcela vzdálené snímače.

Základ pro perspektivní komunikaci na vodních cestách tvoří senzorové sítě jako LoRaWAN a standardy mobilního rádiového spojení jako 5G – vždy při zaručení dodržení vysokých požadavků na bezpečnost dat a dostupnost.