Smart Traffic – Inteligentní doprava Utváření efektivnější a transparentnější dopravy s cílem dosáhnout nízkouhlíkové a energeticky méně náročné dopravní infrastruktury.

Osoba s chytrým telefonem a tabletem před vodní cestou

Dopravní oblast přispívá k dosažení klimatických cílů pomocí digitální techniky a důmyslných koncepcí automatizace. Tvořte společně s námi inteligentní dopravu po celém světě.

Jörg Nolte - Phoenix Contact , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte
Silniční provoz se sítí

Data mění naši mobilitu

Kvalita mobility často přímo souvisí s atraktivitou města a regionu. Neustálé zvyšování dopravních výkonů ve stále komplexnějších strukturách vyžaduje více než kdy dříve inteligentní koncepty pro silnice a vodní cesty.
K efektivnějšímu utváření mobility je třeba využít digitalizaci a umělou inteligenci pro lepší a inovativní získávání informací a řízení dopravy. Řízení a propojení dopravní infrastruktury založené na datech přináší nejen zvýšení energetické účinnosti dopravních prostředků, ale také vyšší komfort mobility a větší bezpečnost silničního provozu.

Zapojme dopravní infrastrukturu do chytrého rozhodování

Dopravní infrastruktura klade v době klimatických změn a globálního síťového propojení vysoké nároky. Společnost Phoenix Contact vyvíjí otevřené a bezpečné systémy pro správu dopravy, výstavbu tunelů a dopravně technické vybavení. Cílem je vytvořit dopravní infrastrukturu, která bude myslet sama za sebe a optimalizovat mobilitu, zlepšovat kvalitu ovzduší, chránit životní prostředí a předcházet nehodám.

Oblasti použití

Osvětlená ulice v nočním městě
Městská doprava
Osvětlený tunel
Dva lidé spolu hovoří před plavební komorou se signalizačním zařízením
Osvětlená ulice v nočním městě

Současná infrastruktura osvětlení musí čelit novým technickým a ekonomickým výzvám. Hlavním úkolem je zvýšit bezpečnost a atraktivitu ulic a náměstí. Městští architekti navrhují energeticky úsporná řešení, která nezatěžují životní prostředí.

Inteligentní řízení osvětlení představuje obrovský potenciál pro energetickou efektivitu a zajišťuje bezproblémový a individuálně přizpůsobitelný provoz pouličního osvětlení. Naše portfolio obsahuje elektromechanické komponenty, komponenty řízení a komunikace s integrovanou telemechanikou a cloudové systémy řízení osvětlení pro použití ve městech.

Více informací o inteligentním pouličním osvětlení
Městská doprava

Emise CO₂, hluk a častější výskyt dopravních zácp mají pro člověka a přírodu po celém světě dalekosáhlé důsledky. V budoucnu bude nezbytná inteligentní správa dopravy s využitím údajů o dopravě a životním prostředí. Digitálně optimalizovaný tok dopravy nejen zlepšuje energetickou účinnost dopravních prostředků, ale také zvyšuje dopravní bezpečnost ve městě.

Společnost Phoenix Contact vytváří inteligentní dopravní systémy, které umožňují automatizované řízení dopravy. Díky použití snímačů a analytických, prognostických a informačních systémů se silnice připojí prostřednictvím komunikační sítě ke správě dopravy.

Více informací o inteligentním řízení dopravy
Osvětlený tunel

Silniční a železniční tunely i tunely metra hrají významnou roli při vývoji účinného a udržitelného systému mobility. Velké zvyšování dopravních výkonů ve stále komplexnějších strukturách vyžaduje promyšlené koncepty automatizace. V centru pozornosti je městská mobilita a bezpečnost účastníků silničního provozu.

Společnost Phoenix Contact je vaším spolehlivým a zkušeným partnerem při realizaci náročných projektů týkajících se automatizace tunelů – počínaje centrálním prvkem řídicí techniky s připojením senzoriky a aktoriky přes přepěťovou ochranu až po rozsáhlý bezpečností koncept.

Více informací o digitálním tunelu
Dva lidé spolu hovoří před plavební komorou se signalizačním zařízením

Celosvětově dostupné vodní cesty vyžadují spolehlivou signalizaci v náročných podmínkách, bezpečné řízení v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a inteligentně síťově propojená zařízení. S řešeními Smart Traffic je provoz a konstrukce vodních cest transparentnější, efektivnější a jednodušší.

Phoenix Contact nabízí produkty a systémy pro kompletní automatizaci signalizace na vodních cestách. Naše portfolio zahrnuje řešení od jednotlivých LED osvětlení pro použití v náročném prostředí až po komplexní řešení. S inteligentní správou lodní dopravy realizujete bezpečný nepřetržitý provoz a snížíte provozní náklady.

Více informací o bezpečnostních signalizačních zařízeních na vodních cestách