Automatizace budov Digitalizace musí sloužit lidem. A to zejména tam, kde žijí a pracují. Proto propojujeme budovy a činnosti do sítě přímo s vašimi individuálními požadavky. Jak je to možné? Data. Data. Data. Vy jste základem této souhry. S vámi automatizujeme pokrok a uvolňujeme potenciál inteligentních budov, ve kterých můžeme pohodlněji žít a efektivněji pracovat. Díky tomu je dosaženo inteligentní souhry mezi člověkem a budovou.

Lidé a aplikace v jedné inteligentní budově

Digitální změna vyžaduje adaptabilní budovy, které již dnes myslí na zítřek. Klíčem je inteligentní propojení do sítě a komplexní automatizace budov.

Bernhard Tillmans - Phoenix Contact, Global Industry Manager
Bernhard Tillmanns – Phoenix Contact
Osoby při rozhovoru před dotykovou obrazovkou

Inteligentní propojení všech činností do sítě díky komplexní automatizaci budov

Building Intelligence

Inteligentní budovy jsou stále více propojené do sítě. O to důležitější je fakt, že máte partnera s komplexním přístupem – od úrovně pole přes automatizaci budov až po správu a provoz budov.
Bez ohledu na to, zda jste elektroinstalatér, systémový integrátor, projektant, architekt nebo stavitel: Pouze dobrá spolupráce všech účastníků umožňuje postavit a provozovat účinnou, inteligentní a udržitelnou budovu. Proto spojujeme to, co k sobě patří: Komplexní automatizace budovy a inteligentní rámec BIoT-Framework, ve kterém se vše spojuje. Automatizace, sledování energie, záznam dat a také bezpečná konektivita systémů, zařízení a komponent. Co z toho vyplývá pro vás? Velmi jednoduše: Snížení provozních nákladů, zvýšení uživatelského komfortu.

Osoby hovořící u vysokého stolku

Integrální plánování budovy jako základ inteligentní budovy

Základ každé inteligentní budovy: integrální plánování budov

Kdo chce stavět inteligentní budovy, musí od začátku plánovat integrálně. Neboť pouze komplexním propojením celé infrastruktury do sítě lze nakonec dosáhnout vyšší účinnosti budovy. K tomu je důležité se již před zahájením plánování jasně zaměřit na bezproblémovou souhru všech činností. Výsledek: udržitelný a energeticky účinný provoz budov stejně jako individuální uživatelské koncepce zaměřené na potřebu. Dobré pro vás – a pro životní prostředí.

Systémový integrátor techniky budov před rozvaděčem

Inteligentní propojení technického vybavení budovy do sítě

Inteligentní automatizace pro dnešek, zítřek i pro budoucnost

Technologie by se měla přizpůsobit vám, ne naopak. Proto náš rámec BIoT-Framework umožňuje plynulou integraci celého technického vybavení budovy – včetně systémů třetích stran na této platformě. Pokud je totiž budoucnost otevřená, musí být tedy dostupná i veškerá rozhraní. Naše platforma je proto nejen účinná a bezpečná, ale také flexibilně modulárně rozšiřitelná. Tak vznikají budovy, které se vyvíjejí společně s vámi.

Přehled vašich výhod Digitalizované budovy zvyšují spokojenost uživatelů a produktivitu

 • Snadné provedení komplexní automatizace:
  otevřená a flexibilní platforma pro všechny aplikace a procesy

 • Úspora nákladů a vyhledávání potenciálu:
  řízení, vyhodnocování a zpracování veškerých dat všech dílčích subsestav v závislosti na potřebě

 • Dlouhodobá ochrana investic:
  možnost provádět kdykoli aktualizaci a upgrade během provozu, snadno modulárně rozšiřitelná

 • Zvýšení energetické účinnosti:
  Snížení emisí CO2 s cílem dosažení neutrality CO2

 • Zvýšení atraktivity na trhu:
  zvyšování uživatelského komfortu, snižování provozních nákladů

Proveďme digitální změnu společně
Inteligentní, digitální, perspektivní
Aby mohla být budova provozována účinně a perspektivně, vyžaduje komplexní a inteligentní propojení do sítě. V našem e-paperu vám ukážeme, jak přesně toho můžete dosáhnout prostřednictvím digitalizace automatizace budov.
Nyní zobrazit e-paper
Inteligentní budovy ve městě

Vše od jednoho výrobce – pro vaši inteligentní budovu

Chcete mít inteligentní budovu? V tom případě potřebujete partnera s komplexním přístupem – od úrovně pole přes komunikaci až po celkovou správu. Jednou navrženo, vždy aktuální. S více než 60 000 produkty vám přesně toto nabízíme – jednoduše nás kontaktujte.

Pohled dovnitř moderní budovy

Vyzkoušejte si nyní virtuálně řešení Building IoT. Vyzkoušejte si naši inteligentní budovu

Poznejte Industry Solution Center skupiny Phoenix Contact v Bad Pyrmontu při 360° panoramatické prohlídce. Pohybujte se virtuálně budovou a udělejte si představu o možnostech naší správy budovy založené na IoT.

Automatizace budov se společností Phoenix Contact

Pojem automatizace budov zahrnuje všechna zařízení k řízení, regulaci a monitorování celých složitých stavebně technických zařízení a k zaznamenávání provozních dat.

Proto jsme vaším partnerem. S deklarovaným cílem: Vše je propojeno se vším. To je však možné až poté, kdy opustíme klasické struktury automatizace budov. Nemluvíme již výlučně o rovině pole, automatizace a správy, ale o integraci veškerých činností. A to po celý životní cyklus budovy. Automatizace budov dnes znamená budovy integrálně propojené do sítě, jejich udržitelný a účinný provoz a vysoký faktor pohodlí pro osoby, které v těchto budovách žijí a pracují. Pro tyto účely máme produkty, řešení a naše odborníky.