Větrná energie Vytvořte ekologické zásobování energií se skvělými průmyslovými řešeními.

Větrné elektrárny v krajině

Drsné podmínky prostředí a dlouhé životní cykly – větrné elektrárny kladou vysoké nároky na elektrotechniku. Kvůli trvalému zajištění ziskovosti vašich zařízení se naši odborníci s mnohaletým know-how usilovně věnují řešení vašich obtíží. Jádro tvoří vynikající produkty důmyslně kombinované s inovativními systémy. Vyvíjíme řešení rozšířená o další vlastnosti specifické pro konkrétní obor, která jsou završena službami v oblasti inženýringu, servisu a školení. Profitujte z vyspělé techniky pro vaší větrnou elektrárnu – na zemi nebo na moři.

Do odvětví větrné energie pronikla digitalizace a zůstane jeho nedílnou součástí i dobudoucna. Společnost Phoenix Contact přijala výzvu v oblasti digitalizace a je připravena společně s vámi diskutovat o průkopnických řešeních a systémech.

Andre Köhnke - Phoenix Contact, Ředitel Global Industry Management Renewable Energy
Andre Köhnke

Řešení monitorování stavu

Nepřetržité monitorování a analýza větrných elektráren jsou nezbytné. Monitorování stavu se zaměřuje na části, které jsou vystaveny mimořádnému namáhání, jako je hnací ústrojí a generátor. S rostoucí velikostí zařízení je stále důležitější monitorování listů rotoru. Díky monitorování stavu systému pracují zařízení mnohem efektivněji, neboť se doby prostojů při údržbě a opravách snižují na minimum.

Větrná elektrárna na pozadí bouřkových mraků s grafickými prvky

Modulární sledování listů rotoru Naše řešení pro optimalizovaný provoz zařízení

Listy rotoru jsou vystaveny vysokému namáhání. Mají vysoký potenciál opotřebení a poškození. V závislosti na požadavcích nabízí společnost Phoenix Contact možnost individuálního sestavení našich řešení pro monitorování listů rotoru. Kombinace jednotlivých systémů nabízí modulární provedení našeho řešení Blade Intelligence.

Automatizace zařízení

Společnost Phoenix Contact nabízí inteligentní řešení, s nimiž můžete efektivně automatizovat dílčí aplikace, kompletní větrné elektrárny i větrnou farmu. S řídicími a softwarovými řešeními od společnosti Phoenix Contact si zachováte konkurenceschopnost a budete pružně reagovat na dynamicky se měnící podmínky.

Muž s tabletem před monitory při kontrole dostupnosti zařízení

Integrace subsystémů Vysoká dostupnost vašich větrných elektráren

Zvyšte dostupnost svého zařízení pomocí našeho řešení řízení s vícejádrovým procesorem. Úsporou samostatné řídicí jednotky na zpracování dat pro systémy monitorování podmínek snížíte náklady na hardware.

Muž před monitorem při modelování větrtné elektrárny v programu Matlab Simulink

Efektivní vývoj zařízení Vývoj systému podle modelu

Vymodelujte si větrnou elektrárnu v programu Matlab Simulink a diagnostikujte své modely včetně nastavení bez licence Matlab na naší modulární softwarové platformě.

Tato platforma vám urychlí proces inženýringu díky možnosti opakovaného použití uživatelských automatizačních modulů a objektově orientovanému programování.

Obrazovka s ovládacím panelem Proficloud.io před pobřežní farmou větrných elektráren

Dokonalý přehled o všech datech Zobrazujte, monitorujte a sledujte data kdykoli chcete

Řídicí panely ve službě Time Series Data Service platformy průmyslového internetu věcí Proficloud.io od společnosti Phoenix Contact představují komplexní cloudové řešení k monitorování větrných elektráren. Budete mít nepřetržitě a online přehled o stavu vašich větrných elektráren. Abyste zabránili vzniku škod, můžete přímo přijmout nezbytná opatření.

Technologie

Díky naší otevřené řídicí platformě PLCnext Technology můžete do svého celkového systému snadno integrovat aplikace vytvořené ve vyšším programovacím jazyce. Aktualizace nebo údržba jednotlivých modulů je možná dokonce i za provozu. Sami stanovíte, na kterém jádru a s kterým úkolem budou synchronně zpracovány sekvence programu.

PLCnext Technology

PLCnext Technology tvoří základ nové, otevřené řídicí platformy společnosti Phoenix Contact. Nabízí rozsáhlé navzájem sladěné portfolio a umožňuje rychlý a spolehlivý inženýring a také jednoduché přizpůsobení individuálním požadavkům provozovatelů pomocí integrace softwaru open source, aplikací a technologií zítřka.

Díky přímému připojení ke cloudovým službám a databázím vytvoříte nové obchodní modely založené na IoT.

Produkty

Phoenix Contact nabízí inovativní automatizační techniku a technologie připojení pro vybavení vašeho zařízení pro zpracování větrné energie nebo vašeho celého větrného parku. Pro oblast větrné energie bylo speciálně vytvořeno mnoho produktů, které vynikají mimořádnou robustností a chytrými funkcemi. Seznamte se s naším portfoliem produktů pro oblast věterné energetiky.

Služby a podpora vašeho projektu na zpracování větrné energie

Bez ohledu na to, zda zařízení provozujete, plánujete, vyrábíte, nebo provádíte jejich údržbu, vás naše služby podporují spolehlivě a s ohledem na vaše individuální požadavky.

Situace při rozhovoru během projektu

Podpora projektů Doprovázíme vás v rozhodujících fázích vašeho projektu

Naši odborníci na větrnou energii vám poradí v každé fázi cyklu vašeho projektu a podle potřeby převezmou i inženýring vaší větrné elektrárny. V nezávislé a akreditované laboratoři Phoenix Testlab se důkladně testují všechny komponenty pro větrné elektrárny vyráběné společností Phoenix Contact. Řešení rozvaděče jsou koncipována a konstruována podle požadovaných norem a směrnic. Naše hotové výrobky splňují potřebné průmyslové normy. Náš poprodejní servis je vám kdykoli k dispozici.

Zaměstnanci debatují o službách pro bezpečnost strojů a zařízení

Chraňte svou větrnou elektrárnu Využijte našich znalostí z oboru bezpečnosti strojů a zařízení

Vedle komponent pro funkční bezpečnost vás podpoříme službami pro bezpečný provoz v zařízeních v technologických zařízeních. Naši odborníci vám pomohou s jakýmkoli produktem při plánování a realizaci bezpečnostního životního cyklu podle normy EN61511 a s bezpečnostními zařízeními v technologii řízení procesů. Kromě uvedené normy může integrace strojů do procesního zařízení vyžadovat aplikaci směrnice o strojích. Rádi vám svými službami pomůžeme v souladu s EN 13849.

Lidé při školení o větrné energii

Školení o našich řešeních pro oblast větrné energie Workshopy přizpůsobené vaší kvalifikaci

Na základě dlouholetých zkušeností v oboru větrné energie a intenzivního kontaktu se zákazníky vyvinula společnost Phoenix Contact koncepci školení, která je individuálně přizpůsobena potřebám vašich zaměstnanců.

Sestavíme pro vás individuální nabídku, která odpovídá fázi projektu, cílové skupině a předběžným znalostem.