Řazení I/O signálů

Řazení I/O signálů

Pro řazení signálů I/O v automatizaci procesů nabízíme různá řešení:
Díky flexibilnímu systému řazení signálů VIP I/O-Marshalling je řazení I/O signálů pro Universal I/O kompletně univerzální, od pole až po řídicí jednotku. Pro standardní řazení I/O signálů nabízí naše produkty Termination Carrier řešení Plug & Play pro připojení klasických přístrojů na nosnou lištu ke standardním I/O kartám vašeho automatizačního systému.

Více informací

Porovnání řazení I/O signálů pro univerzální a standardní I/O systémy

Při řazení I/O signálů pro standardní I/O systémy jsou signály pole v úrovni propojování řazeny podle druhu signálu a zpracovávány prostřednictvím úrovně rozhraní. Poté se připojí podle signálu k I/O kartám na řídicí jednotce. Naopak řazení a převod I/O signálů pro univerzální I/O systémy umožňuje flexibilně obsadit kanály od pole až po řídicí jednotku.

Porovnání řazení I/O signálů pro univerzální a standardní I/O systémy

Porovnání přehledu výrobků

Univerzální řazení I/O signálů
Standardní řazení I/O signálů
Univerzální řazení I/O signálů

Standardní řazení I/O signálů

Vstup řídicí jednotky Univerzální I/O karty s flexibilním obsazením kanálů (jedna I/O karta pro všechny druhy signálů) I/O karty s pevným obsazením podle druhu signálu (na každý druh signálu je nutná jedna I/O karta)
Řazení signálů Kombinovaná úroveň marshallingu a rozhraní Samostatné úrovně marshallingu a rozhraní
Zpracování signálu Zásuvné vstupní a výstupní příslušenství, stojící propojení na straně pole a řídicí jednotky Termination Carrier se zařízeními na lištu DIN, stojící propojení na straně řídicí jednotky
Přejít na stránku produktu Přejít na stránku produktu
VIP I/O-Marshalling

Řazení I/O signálů pro univerzální I/O systémy

Řazení signálů I/O pro univerzální I/O systémy se s VIP I/O-Marshalling stává skutečně univerzálním: Flexibilní systém řazení I/O signálů je řešení nezávislé na řídicí jednotce, které spojuje řazení a zpracování signálů do jednoho systému. Díky flexibilně zásuvným funkčním modulům můžete konfigurovat kanály jednotlivě, kontinuálně od pole až po úroveň řízení.

Termination Carrier

Řazení I/O signálů pro standardní I/O systémy

K řazení signálů pro vaše standardní I/O systémy vám nabízíme prostorově úsporné řešení Plug & Play: náš systém Termination Carrier vám pomůže při rychlém, bezchybném připojení klasických oddělovacích zesilovačů na nosnou lištu a bezpečnostních relé ke standardním vstupním a výstupním kartám automatizačních systémů pomocí předem osazené systémové kabeláže. Naše produkty Termination Carrier patří k nejkompaktnějším systémům nosičů modulů k řazení signálů pro standardní I/O systémy.

E-paper
Zpracování signálu a ochrana proti výbuchu
Úprava, přenášení a vizualizace signálu bez rušení a s vysokou bezpečností díky třícestnému galvanickému oddělení: Naše portfolio produktů pro úpravu signálu a ochranu proti výbuchu, které pokrývá všechny úlohy přenosu signálu bez rušení a s ochranou proti výbuchu, zahrnuje oddělovací zesilovače NAMUR, bipolární oddělovací zesilovače, teplotní převodníky, oddělovače napájení atd.
Otevřít elektronickou dokumentaci
Titulní strana brožury „Úprava signálů a ochrana proti výbuchu“