Monitorování energie – základ vaší správy energie

Monitorování energie

Efektivní monitorování energie je základem vašeho řízení energie. Naše navzájem sladěné portfolio snímačů a měřicí techniky vám ušetří spoustu nákladů při získávání energetických dat. Ať už se jedná o komplexní sledování energie nebo jednoduché vyúčtování nákladových středisek: rozmanitost multifunkčních přístrojů pro měření energie a elektroměrů pro účely vyúčtování pokrývá všechny aplikace. Měniče proudu či měřicí převodníky proudu a napětí tuto nabídku završují.

Více informací

Vaše výhody

 • Pouhé tři kroky vás dělí od měření energie s intuitivně konfigurovatelnými přístroji pro měření energie
 • Přesné účtování nákladů na energii podle nákladových středisek díky elektroměrům pro účely vyúčtování
 • Jednoduchá dodatečná montáž proudových snímačů s Rogowského cívkami a měniči proudu k dodatečné montáži bez nutnosti demontáže částí zařízení
 • Rychlá první instalace proudových snímačů s násuvnými transformátory s technologií push-in
 • Najděte vhodné měřicí převodníky pro rozmanité požadavky v oblasti techniky měření proudu a napětí

Inteligentní monitorování energie: produkty a služby pro vaše řízení energie budoucnosti

Inteligentní monitorování energie s produkty pro techniku měření energie a proudu

Inteligentní monitorování energie pomocí našich produktů pro techniku měření energie a proudu

Základem našeho portfolia zařízení pro monitorování energie jsou naše elektroměry. Vytvořte pomocí elektroměrů EMpro své řízení energie budoucnosti:
Implementujte údaje o energiích z každého prohlížeče do své lokální sítě prostřednictvím integrovaného rozhraní REST. Nebo přejděte s EMpro přímo do cloudu. Získejte z jakéhokoli stanoviště přístup ke svým údajům o měření a přístrojích a využívejte další chytré služby na internetu věcí.

Energetická efektivita je pravým faktorem ekonomického úspěchu. Systém energetického managementu proto musí být snadno implementovatelný. Naše inovativní, sladěné portfolio snímačů a měřicích technologií vám ušetří spoustu nákladů při získávání energetických dat. Komunikační řešení zaměřená na budoucnost a digitální služby vám pomohou při integraci, dalším zpracování a přípravě dat.

Lotte Ehlers - Phoenix Contact, Ředitelka pro Interface Monitoring
Lotte Ehlers
Přístroje pro měření energie EMpro a elektroměry EMpro pro účely vyúčtování na nosné liště

Technika měření energie a výkonu

S našimi produkty pro měření energie a výkonu zaznamenáte všechny elektrické veličiny, které souvisí se sledováním energií: komplexní měření energií, jednoduché vyúčtování nákladových středisek nebo sledování výkonu fotovoltaického zařízení.

 • Elektroměry střídavého proudu pro účely vyúčtování
 • Elektroměry stejnosměrného proudu pro účely vyúčtování
 • Multifunkční přístroje pro měření energie
 • Přístroje pro měření energie s podporou internetu věcí a volitelnými inteligentními službami na Proficloud.io

Náš dohledový systém pro fotovoltaický řetězec SOLARCHECK je speciálně navržen k monitorování proudů a napětí ve fotovoltaických zařízeních.

Násuvný transformátor vedle Rogowského cívky

Měniče proudu

Naše měniče proudu nabízí rozsáhlé produktové spektrum pro přeměnu střídavých proudů do 4 000 A na nízké sekundární proudy, které lze využít při první instalaci i k rychlému dodatečnému vybavení:

 • Násuvné, trubicové a svitkové transformátory
 • Měnič proudu k dodatečnému vybavení na bázi Rogowského cívky
 • Dělený měnič proudu pro dodatečnou montáž
Měřicí převodníky proudu a napětí

Technika měření proudu a napětí

Najděte vhodné měřicí převodníky pro rozmanité požadavky v oblasti techniky měření proudu a napětí:

 • Měřicí převodník střídavého/stejnosměrného proudu
 • Měřicí převodník střídavého proudu
 • Měřicí převodník napětí AC a DC
 • Měřicí převodník střídavého napětí pro střídavá napětí do 550 V AC
 • Měřicí převodník stejnosměrného napětí pro stejnosměrná napětí do 550 V DC
 • Měřicí převodník stejnosměrného napětí pro stejnosměrná napětí do 1 500 V DC
Inteligentní monitorování energie
Produkty a služby určené k řízení energie
Snadná správa energie: Naše inovativní, vzájemně sladěné portfolio snímačů a měřicích technologií vám ušetří spoustu nákladů při získávání energetických dat. Komunikační řešení zaměřená na budoucnost a digitální služby vám pomohou při integraci, dalším zpracování a přípravě dat.
Brožura
Brožura Monitorování energie