Zobrazení procesu a polní přístroje

Zobrazení procesu a polní přístroje

Procesní indikátory a polní přístroje série Field Analog Vám umožní zaznamenávání, monitorování a decentralizované zobrazování analogových a teplotních signálů, stejně jako jejich ovládání pomocí digitálních a analogových vstupů a výstupů. Teplotní převodníky napájené ze smyčky zaznamenávají signály z odporových teploměrů, termoelektrických článků, odporových a napěťových snímačů přímo v terénu a převádějí je na normované signály a signály HART®.

Více informací

Vaše výhody

 • Multifunkční a univerzální: zobrazovače procesu s univerzálním vstupem
  pro proud, napětí a signály odporových teploměrů, teplotních převodníků a snímačů odporu.
 • Napájení z výstupní smyčky a komunikace prostřednictvím protokolu HART®: displej pro signály 4–20 mA a HART® k mapování až čtyř střídavě měřených hodnot senzoru prostřednictvím protokolu HART®.
 • Kompaktní a úsporné provedení: 7segmentový LED zobrazovač s integrovaným vysílačem zadané hodnoty pro nenákladné monitorování normalizovaných, proudových a napěťových signálů, jakož i frekvenčních a impulzních signálů.
 • Zaznamenávání a převádění signálů v provozních podmínkách: teplotní převodníky napájené ze smyčky jsou určené k zaznamenávání signálů odporových teploměrů, termoelektrických článků, snímačů odporu a snímačů napětí.
 • Komunikace prostřednictvím protokolu HART®: jednoduchá online konfigurace a diagnostika polních přístrojů podporujících protokol HART® a nepřetržitá dokumentace procesních proměnných a stavů prostřednictvím počítače nebo řídicího systému.

Zobrazovače procesu, polní přístroje, komunikace prostřednictvím protokolu HART

Zobrazovače procesu Field Analog určené pro instalaci do přístrojové skříně a do rozvaděče
Polní přístroje a teplotní převodníky s napájením ze smyčky
Multiplexor HART® pro komunikaci prostřednictvím protokolu HART®
Zobrazovače procesu Field Analog určené pro instalaci do přístrojové skříně a do rozvaděče

 • Multifunkční zobrazovače procesu
 • Zobrazovače procesu s napájením z výstupní smyčky
 • 7segmentový LED zobrazovač

Polní přístroje a teplotní převodníky s napájením ze smyčky

 • Teplotní převodníky s napájením ze smyčky
 • Hlavicové měřicí převodníky s napájením ze smyčky

Multiplexor HART® pro komunikaci prostřednictvím protokolu HART®

 • Pro online konfiguraci a diagnostiku polních přístrojů podporujících protokol HART®
 • Nepřetržitá dokumentace procesních proměnných a podmínek prostřednictvím počítače nebo řídicího systému

E-paper
Zpracování signálu a ochrana proti výbuchu
Úprava, přenášení a vizualizace signálu bez rušení a s vysokou bezpečností díky třícestnému galvanickému oddělení: Naše portfolio produktů pro úpravu signálu a ochranu proti výbuchu, které pokrývá všechny úlohy přenosu signálu bez rušení a s ochranou proti výbuchu, zahrnuje oddělovací zesilovače NAMUR, bipolární oddělovací zesilovače, teplotní převodníky, oddělovače napájení atd.
Otevřít elektronickou dokumentaci
Titulní strana brožury „Úprava signálů a ochrana proti výbuchu“