Shoda s předpisy

Zjistěte více o tom, jakou prioritu má dodržování předpisů ve společnosti Phoenix Contact a jak toto dodržování zajišťujeme.
Zaměstnanci účastnící se školení, jehož tématem je shoda s předpisy

Dodržování shody s předpisy ve společnosti Phoenix Contact

Zajišťování shody s předpisy je nedílnou součástí dědictví převzatého společností Phoenix Contact a má odpovídající vysoký význam. Ústřední oddělení pro právní záležitosti a zajišťování shody předpisů je proto bezprostředně podřízeno finančnímu řediteli.

Základem systému zajišťování shody s předpisy je Etický kodex skupiny Phoenix Contact. Je platný celosvětově, ve všech společnostech skupiny. Je doplněn opatřeními, jakými jsou ohlašovací systém nebo naše programové prohlášení k zákonu o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG).

Náš systém řízení shody s předpisy je základním prvkem podnikového řízení a je zakotven v celosvětovém rozsahu. Jedná se o mnohem více než o „dodržování právních předpisů“. Jako součást naší podnikové kultury odůvodňuje naši důvěryhodnost a přispívá k prevenci a zmírňování rizik.

Axel Wachholz - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Finanční ředitel
Lidé v kanceláři se navzájem zdraví

Etický kodex

Etický kodex skupiny Phoenix Contact tvoří podstatu našich opatření v oblasti dodržování předpisů. Zároveň je to náš společný základ, který platí bez omezení pro všechny zaměstnance. Za tímto účelem je k dispozici po celém světě, na interní i externí úrovni, a v různých jazycích.

Nákladní vlak s kontejnery

Zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci

Od 1. ledna 2023 platí pro společnost Phoenix Contact nový zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG). Lidská práva však byla vždy ústřední součástí naší podnikové kultury.

Zákon LkSG jsme využili jako příležitost k tomu, aby naše aktivity byly v souladu s ním ještě transparentnější: Za tímto účelem jsme sestavili tým, jehož členy jsou zaměstnanci ze všech oborů, který pracuje na celosvětové systematické realizaci zákona LkSG. Podrobnosti jsme zveřejnili v programovém prohlášení k zákonu LkSG. Kromě toho jsme přepracovali náš etický kodex, abychom ještě více zdůraznili význam tohoto tématu.

Osoby účastnící se porady v kanceláři

Systém řízení shody s předpisy

Systém řízení shody s předpisy, který je společností Phoenix Contact používán, zahrnuje opatření, která zajišťují dodržování zákonů, směrnic i našeho etického kodexu chování v rámci celé skupiny podniků. Může se jednat o preventivní, rozpoznávací nebo reakční opatření. Příkladem jsou interní směrnice, školení pro zaměstnance a nabídka poradenství k praktickým otázkám. To zahrnuje také nabídku různých kontaktních osob a ohlašovacích kanálů, jakož i vyšetřování případů porušení shody s předpisy.

Ohlašovací systém společnosti Phoenix Contact na obrazovce

Ohlašovací systém

V rámci našeho ohlašovacího systému poskytujeme našim zaměstnancům i externím osobám možnost oznamovat možná porušení zákona nebo porušení interních pravidel a předpisů.

Ohlašovací systém slouží také ke zpracovávání stížností podle §§ 8 a 9 odst. 1 zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci.