Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro bezporuchový přenos signálu

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky zaručují bezporuchový přenos signálu v měřicí, řídicí a regulační technice. Navíc Vám jiskrově bezpečné oddělovací zesilovače a měřicí převodníky s certifikací SIL poskytují ochranu před výbuchem a zajišťují bezpečnost lidí, životního prostředí i samotného zařízení.

Více informací
Celkový seznam produktů
Vybírejte správné oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro každou aplikaci
Zde si jednoduše objednejte vhodný produkt, který je také předem nakonfigurován za použití individuální parametrizace pro vaši aplikaci, a to již od počtu 1 kusu. Volitelně můžete obdržet příslušný tovární kalibrační certifikát pro vaše předkonfigurované produkty. Certifikáty obdržíte se zkušebními údaji nebo bez nich. Ty se zjišťují již při výrobním postupu a dodávají se přímo s produktem.
Přejít na seznam produktů
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky
Oddělovací zesilovač MINI Analog Pro Ex i na nosné liště se zlatým logem vítěze soutěže German Innovation Award a logem vítěze soutěže GIT Security Award

Milník na cestě k miniaturizaci Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače Ex i MINI Analog Pro získaly významná ocenění

Nové varianty řady oddělovacích zesilovačů MINI Analog Pro Ex i, jejichž konstrukční šířka činí pouhých 6,2 mm, poskytují ochranu před výbuchem a funkční bezpečnost při jedinečně kompaktních rozměrech. Díky úspoře místa až o 50 % oproti současným řešením jsou metrologické signály spolehlivě zpracovávány při současném zajištění ochrany osob, životního prostředí a zařízení. Produkty jsou důsledně posuzovány podle nejvyšší úrovně bezpečnosti SIL 3 (jedna při jedné možné). Koncepce ovládání a průběžná digitalizace jsou mimořádně uživatelsky přívětivé a spolehlivě připravené na budoucí požadavky.

Za tuto inovaci vyhrály produkty soutěž GIT Sicherheit Award a získaly zlaté ocenění v soutěži German Innovation Award.

Nové produkty

Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače Ex i se SIL 3 na nosné liště
Oddělovací zesilovač MACX Analog Ex i se SIL/PL na nosné liště

Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače Ex i se SIL 3

Ex i a SIL 3 na konstrukční šířce pouhých 6,2 mm

Oddělovací zesilovače Ex i z produktové řady MINI Analog Pro slučují jiskrově bezpečnou ochranu proti výbuchu a funkční bezpečnost až do SIL 3 1oo1 na konstrukční šířce pouhých 6,2 mm. Profitujte z uživatelsky přívětivé koncepce obsluhy a důsledné digitalizace.

Hlavní vlastnosti

 • Ex i a SIL 3 1oo1 na šířce pouzdra pouze 6,2 mm
 • Snadno viditelné ovládací prvky a výměnné připojovací svorky
 • Měření nepřerušovaného proudového signálu
 • Teplotní rozsah použití od -40 do +70 °C a zdokumentovaný požadavek na nadmořskou výšku až do 5000 m

Vaše výhody

 • Ochrana proti výbuchu díky mezinárodnímu schválení, rozšířenému teplotnímu rozsahu a zdokumentovanému rozsahu nadmořské výšky až 5000 m
 • Bezpečné řešení pro každý druh a směr signálu díky vhodnosti pro aplikace SIL 3
 • Uživatelsky přívětivý design, koncepce obsluhy a rozmanité možnosti parametrizace
 • Důsledná digitalizace s aplikací pro konfiguraci a monitorování, komunikačními bránami, digitálním značením a typovým štítkem

Oddělovací zesilovače Ex i s SIL/PL

Ex i a SIL: dvoukanálové, pro všechny typy signálů

Osvědčené oddělovací zesilovače Ex i z produktové řady MACX Analog slučují ochranu proti výbuchu a funkční bezpečnost ve dvoukanálových verzích a zdvojovačích signálu v konstrukční šířce jen 12,5 mm. Kromě toho si můžete pořídit i přístroje s koncovými spínači.

Hlavní vlastnosti

 • Ex i, SIL 2 SC 3 nebo SIL 3, PL (specifické pro typ)
 • Dvoukanálové provedení pro všechny typy signálů
 • Rozšířený teplotní rozsah a provozní nadmořská výška až do 5000 m
 • Aplikace a digitální typový štítek
 • Kompatibilita s oddělovacími zesilovači MINI Analog Pro přes konektor sběrnice

Vaše výhody

 • Dvoukanálové provedení pro všechny typy signálů s Ex i, SIL 2 SC 3 nebo SIL 3 pouze na 12,5 mm
 • Ochrana proti výbuchu díky mezinárodnímu schválení, rozšířenému teplotnímu rozsahu a zdokumentovanému rozsahu nadmořské výšky až 5000 m
 • Připravenost na digitální budoucnost s aplikací pro konfiguraci a monitorování a digitálním typovým štítkem
 • Systém kompatibilní s oddělovacími zesilovači MINI Analog Pro

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro standardní aplikace a pro ochranu před výbuchem ve vzájemném porovnání

Správné oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro každou aplikaci

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Provedení Ex i a SIL 3 s jedinečně kompaktními konstrukčními šířkovými i výškovými rozměry

MACX Analog

Osvědčené, rozsáhlé spektrum řešení

Varianty pro standardní aplikace
Varianty pro ochranu před výbuchem Ex i a Ex ec
Trvalá funkční bezpečnost podle požadavků SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Funkční bezpečnost SIL 2 SC 3 nebo SIL 3, specifická pro jednotlivé typy: AI, AO, DI, DO
Funkční bezpečnost PL d, PL c, s typovou specifikací
Použitelnost ve dvou kanálech
Varianty s širokým rozsahem napájení
Nepřerušované měření proudových smyček
Rozsah teploty okolního prostředí -40 °C … +70 °C bez snížení výkonu
Vyhledávání informací prostřednictvím Signal Conditioner App NFC a QR kód QR kód

Vaše výhody

 • Bezpečné oddělení, přizpůsobení, filtrování a zesílení s rozsáhlými řešeními pro analogové zpracování vstupních i výstupních signálů
 • Bezpečnější a prostorově úspornější než kdy dříve: varianty Ex i a SIL 3 na konstrukční šířce pouhých 6,2 mm s vysoce kompaktními oddělovacími zesilovači a měřicími převodníky
 • Maximální ochrana proti výbuchu pro všechny zóny s klasifikací Ex a skupiny plynů při použití jednokanálových a dvoukanálových oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků ve variantách Ex i
 • Vysoká provozní bezpečnost s oddělovacími zesilovači s průběžnou certifikací SIL
 • Bezpečná integrace polních signálů do průmyslových sítí prostřednictvím galvanického oddělení dosahovaného použitím oddělovacích zesilovačů připojených ke sběrnici a síti

Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro Provedení Ex i a SIL 3 mají jedinečně kompaktní rozměry určené konstrukční šířkou i výškou

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro v provedení na nosné liště
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro s piktogramy
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro s piktogramem SIL
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro s měřením proudového signálu na nosné liště
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro s bránami Profinet a Signal Conditioner App
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro s piktogramem NE95
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro v provedení na nosné liště

Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro slučují jiskrově bezpečnou ochranu proti výbuchu a funkční bezpečnost až do úrovně SIL 3 1oo1 při jedinečné kompaktnosti získané malou konstrukční šířkou i výškou. Využijte ve své aplikaci mimořádně uživatelsky přívětivý design a koncepci ovládání, rozmanité možnosti parametrizace a důslednou digitalizaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro s piktogramy

Pro oddělovací zesilovače MINI Analog Pro Ex i je k dispozici mnoho mezinárodních schválení pro použití ve všech zónách s nebezpečím výbuchu a pro všechny skupiny látek. Kromě toho je použití v náročných okolních prostředích umožněno také vydáním schválení pro důlní průmysl, pro rozšířený rozsah provozních teplot od -40 do +70 °C a pro rozsah provozních výšek do 5000 m, a to včetně zdokumentovaného splnění souvisejících požadavků.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro s piktogramem SIL

Oddělovací zesilovače MINI Analog Pro dokáží zpracovávat téměř každý vstupní signál, jako signály NAMUR, mA, mV i signály s různými frekvencemi. Díky bezpečnému oddělení mohou přístroje přenášet bez rušení signály z provozního prostředí do řídicí jednotky i z řídicí jednotky do provozního prostředí. Takové signály zahrnují, mimo jiné, analogové normalizované signály (např. 0/4 ... 20 mA), elektrické signály nebo signály od teplotních čidel, jakými jsou termoelektrické články a odporové teploměry (např. PT100).

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro s měřením proudového signálu na nosné liště

Úspora místa i mezi kabelovými kanály: všechny připojovací prvky jsou dobře viditelné a dosažitelné z přední strany. Kromě toho vám instalaci usnadní výměnné svorky a napájecí můstky s konektorem sběrnice na nosnou lištu. Nepřerušované měření proudového signálu a mnohostranné možnosti parametrizace usnadňují uvedení do provozu a servis.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro s bránami Profinet a Signal Conditioner App

Pomocí výměnných bran MINI Analog Pro můžete digitalizovat měřené hodnoty (např. vstup 0/4 ... 20 mA) až osmi libovolně kombinovaných oddělovacích zesilovačů, měřicích převodníků nebo měřicích transformátorů. V podobě Signal Conditioner App získáte digitální nástroj pro snadnou konfiguraci, monitorování a získávání infotmací. Prostřednictvím aplikace lze také konfigurovat DIP přepínače, čímž se zkracuje doba potřebná k uvedení do provozu. Kromě toho zajišťují digitální štítky NFC společně s typovým štítkem splnění budoucích požadavků.
Další digitální služba pro vás: Jednoduše si objednejte svůj individuálně parametrizovaný výrobek prostřednictvím webového konfigurátoru s funkcí navádění uživatele, a to již od počtu 1 kusu. Na vyžádání obdržíte odpovídající certifikát o kalibraci provedené při výrobě.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro s piktogramem NE95

Typovou zkoušku podle NE95 provádí nezávislá zkušební laboratoř. To znamená, že přístroje také splňují požadavky zpracovatelského průmyslu, pokud jde o technické vlastnosti, ochranu proti výbuchu, údržbu, montáž a přístrojovou dokumentaci.

Animace produktu MINI Analog Pro

Jedinečné provedení: oddělovací zesilovače MINI Analog Pro se schválením Ex i a funkční bezpečností podle SIL 3 při konstrukční šířce pouhých 6,2 mm. Zpracovávejte až 160 signálů na metr - ideální např. pro moderní kompaktní zařízení určená k ukládání energie pocházející z obnovitelných zdrojů.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog Osvědčené, rozsáhlé spektrum řešení

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog na nosné liště
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog s piktogramy ochrany před výbuchem
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog s piktogramy SIL a PL
Dvoukanálové provedení při konstrukční šířce činící pouze 12,5 mm
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog s piktogramy pro napájení s širokým rozsahem
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog s piktogramem NE95
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog na nosné liště

Analogové oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog poskytují rozsáhlou řadu řešení pro bezpečné galvanické oddělení a spolehlivou úpravu signálů. V proudových obvodech s jiskrovou bezpečností vám varianty Ex i poskytují ochranu proti výbuchu pro všechny zóny i skupiny látek. Produkty, které byly důsledně vyvinuty v souladu s bezpečnostními požadavky norem IEC/EN 61508 a PL EN ISO 13849, zaručují bezpečnost osob, životního prostředí i zařízení.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog s piktogramy ochrany před výbuchem

Pro oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog Ex i je k dipozici široký mezinárodní balíček schválení pro použití ve všech zónách s nebezpečím výbuchu a pro všechny skupiny látek. Kromě toho umožňují schválení pro důlní průmysl a námořní dopravu, jakož i varianty s rozšířeným rozsahem provozních teplot od -40 do +70 °C a s dokumentovaným splněním požadavků na rozsah provozních výšek do 5000 m, použití v náročných prostředích.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog s piktogramy SIL a PL

Naše analogové oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog jsou k dispozici pro všechny bezpečnostní aplikace až do úrovně SIL 2 SC 3 nebo SIL 3. Vybrané produkty mají certifikaci PL pro použití ve strojírenství. To platí jak pro standardní aplikace, tak i pro ochranu proti výbuchu.

Dvoukanálové provedení při konstrukční šířce činící pouze 12,5 mm

Ušetřete místo díky dvoukanálovým variantám a zdvojovačům signálu při konstrukční šířce pouhých 12,5 mm. Bezpečné oddělení vstupů a výstupů při této velmi malé konstrukční velikosti umožňuje spolehlivé zpracování signálů.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog s piktogramy pro napájení s širokým rozsahem

Varianty s napájecím napětím od 24 do 230 V AC/DC lze používat v napájecích sítích ve všech částech světa, a to i tehdy, nemáte-li k dispozici stejnosměrné napětí 24 V pro napájení přístrojů.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog s piktogramem NE95

Oddělovací zesilovače, měřicí převodníky a měřicí transformátory MACX Analog splňují díky schválení typu NAMUR podle normy NE95 požadavky zpracovatelského průmyslu na technické vlastnosti a na ochranu proti výbuchu, údržbu, montáž a přístrojovou dokumentaci. Typovou zkoušku podle NE95 provádí nezávislá zkušební laboratoř.

Systémové komponenty a příslušenství Jednoduchý přenos energie prostřednictvím můstků, flexibilní možnosti napájení a pohodlná diagnostika pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu

Systémové komponenty: konektory sběrnice na nosnou lištu a oddělovací zesilovače na nosné liště
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro a MACX Analog s konektory sběrnice na nosnou lištu
Konektor sběrnice na nosnou lištu umístěný na nosné liště
Systémové napájení QUINT POWER
Analogové oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro a MACX Analog a vysílače s adaptérem napájecí lišty Pepperl-Fuchs
Systémové komponenty: konektory sběrnice na nosnou lištu a oddělovací zesilovače na nosné liště

Aktivní 24V oddělovací zesilovače můžete volitelně napájet přes připojovací svorky nebo můžete použít modulární konektor sběrnice na nosnou lištu jako flexibilní systémové řešení pro přenos energie. Konektor sběrnice na nosnou lištu zjednodušuje instalaci, a to zejména v případě vícekanálových aplikací, rozšiřování systému nebo výměnu modulů, kterou lze provádět i za provozu. Portfolio doplňuje další příslušenství, jako jsou např. programovací adaptéry a průchozí svornice.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro a MACX Analog s konektory sběrnice na nosnou lištu

Konektor sběrnice na nosnou lištu TBUS je kompatibilní s produktovými řadami MINI Analog Pro a MACX Analog. To vám umožňuje používat následující způsoby napájení:
• Přímé napájení přes vlastní napájecí vstup přístroje
• Napájení prostřednictvím samostatného napájecího modulu
• Napájení přes systémový zdroj s velkým rozsahem vstupního napětí

Konektor sběrnice na nosnou lištu umístěný na nosné liště

Všechny součásti napájecího systému jsou na vstupu i výstupu mechanicky chráněny proti dotyku. Kontaktní prvky se nacházejí v robustním plastovém pouzdru. Konektor sběrnice na nosnou lištu navíc poskytuje kódování a rovněž pomůcku pro bezchybné a rychlé zasouvání modulů.

Systémové napájení QUINT POWER

Zdroje napájení QUINT POWER s výkonem do 100 W poskytují díky své malé konstrukční velikosti vysokou dostupnost systému. S tímto napájecím zdrojem, který byl vyvinut speciálně pro techniku MaR, je možné napájet oddělovací zesilovače přímo ze sítě se střídavým proudem 230 V přes konektor sběrnice na nosnou lištu. Po jednoduchém zajištění zapadnutím na sběrnici TBUS dodávají maximální proud 2,5 A.

Analogové oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro a MACX Analog a vysílače s adaptérem napájecí lišty Pepperl-Fuchs

Ideální pro rozšiřování zařízení nebo dodatečné instalace: adaptér napájecí lišty pro napájecí systém Pepperl+Fuchs řady K a SC. Adaptér napájecí lišty umožňuje alternativní použití produktových řad MINI Analog Pro a MACX Analog v již existujících instalacích s napájecí lištou Pepperl+Fuchs řady K a SC. Vytváření kontaktů se uskutečňuje bezpečným způsobem a kontakty jsou odolné proti vibracím díky pevnému usazení na napájecí liště a mechanickému kódování. Možnost instalace v zóně s nebezpečím výbuchu s klasifikací do Ex 2.

Ruka držící chytrý telefon s Signal Conditioner App

Inteligentní parametrizace, monitorování, identifikace Signal Conditioner App

Aplikace Signal Conditioner vám v nebývalé míře zjednoduší identifikaci a parametrizaci produktů i monitorování procesních hodnot. K dispozici je také přístup k dokumentům specifickým pro jednotlivé moduly, jako jsou příbalové letáky a technické listy. Pro produkty s DIP přepínači je k dispozici pomůcka pro nastavování DIP přepínačů. Snadné připojení prostřednictvím funkcí NFC (MINI Analog Pro) a Bluetooth nebo QR kód. Aplikace je k dispozici bezplatně pro chytré telefony s opěračním systémem Android i Apple iOS.

E-paper
Zpracování signálu a ochrana proti výbuchu
Úprava, přenášení a vizualizace signálu bez rušení a s vysokou bezpečností díky třícestnému galvanickému oddělení: Naše portfolio produktů pro úpravu signálu a ochranu proti výbuchu, které pokrývá všechny úlohy přenosu signálu bez rušení a s ochranou proti výbuchu, zahrnuje oddělovací zesilovače NAMUR, bipolární oddělovací zesilovače, teplotní převodníky, oddělovače napájení atd.
Otevřít elektronickou dokumentaci
Titulní strana brožury „Úprava signálů a ochrana proti výbuchu“