Spouštěče motoru a elektronické spínací přístroje

Spouštěče motoru a elektronické spínací přístroje

Spínání spouštěčů motoru a reverzace motoru rychle a spolehlivě. U nás získáte spouštěče motoru pro spínání a reverzaci asynchronních motorů i DC motorů. Elektronické spínače, např. polovodičové spínače, spínají bezhlučně a bez opotřebení odporové a indukční zátěže. Použitím našich spínačů zvýšíte dostupnost zařízení a využijete všechny výhody jednoduché manipulace.

Více informací

Nové produkty

Zátěžová reverzní relé pro stejnosměrné motory na profilové liště
Brána IFS PROFIsafe na profilové liště

Spouštěče motorů – bezpečné spínání stejnosměrných motorů

Kompaktní zátěžová reverzní relé pro stejnosměrné motory

Zátěžová reverzní relé umožňují rychlé spínání a brzdění stejnosměrných motorů. Výstup chráněný proti zkratu, přepětí a přetížení zajišťuje spolehlivý provoz. Vnitřní blokovací obvod a propojení zátěže minimalizují nároky na kabeláž.

Hlavní vlastnosti

 • Spínání a reverzace stejnosměrných motorů do 24 V DC/10 A
 • Kompaktní konstrukční šířka: 12,5 mm
 • Technika připojení push-in
 • Výstup chráněný proti zkratu, přepětí a přetížení
 • Rychlé spínání bez opotřebení

Vaše výhody

 • Vysoká dostupnost systému díky bezpečnému a rychlému spínání pomocí elektroniky nepodléhající opotřebení
 • Úspora místa v rozvaděči díky úzkému provedení
 • Snadné propojení díky integrovanému blokovacímu obvodu a propojení zátěže
 • Spolehlivý provoz díky výstupu odolnému proti zkratu, přepětí a přetížení
 • Robustní provedení odolné proti nárazům a vibracím

Brána IFS PROFIsafe

Zabezpečená síť pro vaše spouštěče motorů

Brána IFS PROFIsafe umožňuje jednoduchou síťovou integraci až 15 spouštěčů motorů. Bezpečné přepínání aktivačních vstupů spouštěčů motorů: Ušetřete cenné vstupy/výstupy na úrovni řízení a použijte úsporné řešení na úrovni rozhraní.

Hlavní vlastnosti

 • Integrace účastníků systému IFS do systému PROFIsafe
 • Zabezpečené digitální vstupy a výstupy
 • Doplňující digitální vstupy a výstupy
 • Funkční bezpečnost pro jednotlivé i skupinové odpojování u třífázových motorů
 • Úsporné řešení
 • Konstrukční šířka pouhých 45 mm

Vaše výhody

 • Bezpečné vypínání spouštěčů motorů pomocí zabezpečených výstupů
 • Úspora místa v rozvaděči díky kompaktnímu provedení o šířce pouhých 45 mm
 • Jednoduché možnosti rozšíření o dodatečné vstupy / výstupy
 • Rychlá konfigurace, sledování stavu a diagnostika prostřednictvím automatizačního softwaru nebo nástroje clipx ENGINEER Device Parameterisation Tool
 • Šetřete síťové adresy díky připojení k systému sběrnicových rozhraní (IFS)

Hybridní spouštěč motoru na montážní liště

Hybridní spouštěč motoru

Hybridní spouštěč motoru S kompaktními hybridními spouštěči motorů můžete motory rychle a spolehlivě spínat a provádět reverzaci.

S kompaktními hybridními spouštěči motorů samostatně, modulárně a propojitelně spínáte motory – a navíc bezpečně a spolehlivě. Přístroje se používají všude tam, kde je důležitá reverzace a ochrana třífázových asynchronních motorů o výkonu 50 W až 3 kW. Nabídku produktů hybridních spouštěčů motorů tvoří přímé a reverzační startéry dostupné s různými funkcemi, např. nouzovým zastavením nebo ochranou motoru.

Spouštěče pro stejnosměrné motory na montážní liště

Spouštěče pro stejnosměrné motory

Spouštěče pro stejnosměrné motory Spínejte stejnosměrné motory rychle a spolehlivě

Elektronická výkonová relé a zátěžová reverzační relé umožňují rychlé přepínání stejnosměrných motorů. Reverzační relé bez opotřebení reverzují a brzdí stejnosměrné motory až 24 V/10 A. Využijte výhod jednoduchého propojení díky integrovanému blokovacímu obvodu a propojení zátěže.

Polovodičové stykače na montážní liště

Polovodičové stykače

Polovodičové stykače Polovodičové stykače – bezhlučné a spolehlivé pro každou síť střídavého napětí

Polovodičové stykače výrazně překonávají mechanické stykače v rychlosti spínání, životnosti a odolnosti. Pracují spolehlivě a se stabilními spínacími časy i v prašném nebo chemicky agresivním prostředí. Spínají odporové a indukční zátěže bezhlučně a bez opotřebení. Polovodičové stykače z řady CONTACTRON nabízíme pro jednofázové nebo trojfázové sítě, u některých typů i s reverzní funkcí.

Varianty motorového spouštěče na montážní liště

Motorový spouštěč

Motorový spouštěč Připojit, nastavit a spustit: nový motorový spouštěč s mimořádně intuitivním ovládáním

Toto kompaktní řešení nabízí všechny potřebné funkce pro různé rychlosti otáčení, pozvolný rozběh a bezpečné zastavení pomocí funkce Safe Torque Off (STO). Bezpečný, snadný a účinný provoz třífázových asynchronních motorů je důležitým cílem mnoha projektů. Motorový spouštěč CONTACTRON umožňuje jednoduchý provoz s různými otáčkami od normální rychlosti přes plazivou rychlost a pozvolný rozběh až po energetickou účinnost a funkci rampy.