Ochranná relé pro spolehlivou ochranu sítě

Ochranná relé pro spolehlivou ochranu sítě

Naše široké portfolio ochranných technologií umožňuje spolehlivou dostupnost sítě v rozsahu napětí od 10 kV do 110 kV. Ochranné přístroje a řídicí jednotky lze použít mimo jiné v jednoduchých a dvojitých přípojnicích, v sítích s topologií hvězda nebo kruh a ve smíšených sítích. Současně je můžete používat v izolovaných, kompenzovaných a pevných sítích a sítích uzemněných s nízkým odporem.

Více informací
Ochranná relé pro spolehlivou ochranu sítě

Přehled vašich výhod Digitální ochranná relé pro inteligentní ochranu sítě

  • Velký rozsah funkcí s ochrannou, řídicí a měřicí funkcí v kompaktním provedení
  • Intuitivní ovládání díky přehledné čelní přístrojové straně a jednoduchým možnostem parametrizace
  • Dlouhá provozní životnost díky provedení bez baterií a extrémně nízké spotřebě energie
  • Splňuje požadavky IT bezpečnosti podle bílé knihy BDEW
Udělejte si obrázek
Nezávazné testování softwaru
S programem pro ovládání a analýzu chyb DIGICOM jsou všechna ochranná relé parametrizována např. prostřednictvím rozhraní USB na čelní straně a konfigurační soubory jsou dokumentovány. Rozsáhlé měřicí centrum umožňuje vedle ukládání a načítání rovněž analýzu a také grafické vyhodnocení poruch sítě. Aktualizace a upgrady ochranných relé lze rovněž provádět prostřednictvím ovládacího softwaru.
Bezplatné stažení softwaru
Muž v rozvodné centrále se softwarem DIGICOM na obrazovkách

Které ochranné relé je pro mě to správné?

Ochranná relé produktové řady KOMBISAVE+ na stěně

Inteligentní ochrana sítě s KOMBISAVE+

Ochranná relé produktové řady KOMBISAVE+ se optimálně hodí pro použití v rozvodné síti. V rozvaděčích s jednoduchými nebo dvojitými přípojnicemi lze chránit motory, transformátory, kabely a vedení.
Přístroje jsou vybaveny velkým rozsahem funkcí od nadproudové ochrany, přes ochranu QU, distanční ochranu a diferenciální ochranu vedení až po synchronní kontrolu a automatický restart.

Ochrana sítě napájená z měniče s POWERSAVE

Ochrana sítě napájená z měniče s POWERSAVE

POWERSAVE je kompaktní a výkonné ochranné relé s
kompletní paletou ochranných, řídicích a měřicích funkcí. Díky volitelně
integrované výkonové správě, pro přímé spuštění výkonového spínače, je
řešení přístroje nezávislé na externím napájením. Kombinace
funkcí správy energie a ochrany vzdálenosti činí ochranné relé nepostradatelným jakožto ochranu před výpadkem.

Přímé srovnání ochranných relé

Identifikujte během několika kroků vhodný systém pro spolehlivou ochrannou techniku.

KOMBISAVE+

POWERSAVE

Ochranná funkce
Nadproudová ochrana a ochrana motoru
Výstupní ochrana s distanční ochranou, stanovením místa zemního spojení a polním řízením
Rozdílová ochrana transformátoru s polním řízením -
Rozdílová ochrana vedení s distanční ochranou, stanovením místa zemního spojení a polním řízením -
Vlastnosti přístroje
Integrovaná správa výkonu (akumulátor energie, napájení měniče) -
Maximální počet proudových / napěťových / senzorových vstupů 8 / 5 / 0 4 / 3 / 3
Volně parametrizovatelná funkční tlačítka / indikátory 4 / 0 3 / 2
Maximální počet binárních vstupů a výstupů 22 / 23 8 / 8