Ochranná relé pro spolehlivou ochranu sítě

Ochranné relé

Naše široké portfolio ochranných technologií umožňuje spolehlivou dostupnost sítě v rozsahu napětí od 10 kV do 110 kV. Ochranné přístroje a řídicí jednotky lze použít mimo jiné v jednoduchých a dvojitých přípojnicích, v sítích s topologií hvězda nebo kruh a ve smíšených sítích. Současně je můžete používat v izolovaných, kompenzovaných a pevných sítích a sítích uzemněných s nízkým odporem.

Více informací
Ochranná relé pro spolehlivou ochranu sítě

Přehled vašich výhod Digitální ochranná relé pro inteligentní ochranu sítě

  • Velký rozsah funkcí s ochrannou, řídicí a měřicí funkcí v kompaktním provedení
  • Intuitivní ovládání díky přehledné čelní přístrojové straně a jednoduchým možnostem parametrizace
  • Dlouhá provozní životnost díky provedení bez baterií a extrémně nízké spotřebě energie
  • Splňuje požadavky IT bezpečnosti podle bílé knihy BDEW

Přehled naší ochranné techniky Ochrana, dohled a řízení elektrických sítí

Ochranné relé čelní přístrojové strany
Muž při uvedení do provozu pomocí ovládacího softwaru DIGICOM v rozvodné centrále
Otevřený rozvaděč s ochranným relé
Ochranné relé čelní přístrojové strany

Čelní přístrojové strany ochranných relé nabízí četné možnosti pro interakci a vizualizaci připojených stavů.
Displeje lze individuálně konfigurovat a poskytují dostatek místa pro zobrazení grafiky zařízení, tabulek s naměřenými hodnotami a virtuálních diod LED.
Četná navigační a ovládací tlačítka umožňují jednoduché ovládání na místě. Servisní rozhraní USB na čelní straně umožňuje jednoduché spojení s ochranným relé.

Muž při uvedení do provozu pomocí ovládacího softwaru DIGICOM v rozvodné centrále

Ovládací software umožňuje rychlou a jednoduchou parametrizaci přístrojů. Tak se např. během plynulého uvedení do provozu zohledňují a zbarvují do šeda závislosti mezi vytvořenými nastaveními.
Vedle obecného nastavení přístrojů se parametrizují také rozhraní k primární technice a ochranné funkce.
Kromě matic V/V podporují nastavení také editory pro vytvoření logiky a vizualizace.
Přímá komunikace s řídicím systémem nebo nadřazenou technologií řízení je možná za pomoci různých komunikačních možností.

Otevřený rozvaděč s ochranným relé

S naší rozsáhlou nabídkou služeb vás podporujeme při digitalizaci a optimalizaci přestavby a další výstavby vašich sítí. Na základě vysoce dostupných a technicky vyspělých produktů a řešení optimalizujeme bezpečnost napájení. Podporujeme vás jak při plánování, tak i při realizaci.

Které ochranné relé je pro mě to správné?

Ochranná relé produktové řady KOMBISAVE+ na stěně

Inteligentní ochrana sítě s KOMBISAVE+

Ochranná relé produktové řady KOMBISAVE+ se optimálně hodí pro použití v rozvodné síti. V rozvaděčích s jednoduchými nebo dvojitými přípojnicemi lze chránit motory, transformátory, kabely a vedení.
Přístroje jsou vybaveny velkým rozsahem funkcí od nadproudové ochrany, přes ochranu QU, distanční ochranu a diferenciální ochranu vedení až po synchronní kontrolu a automatický restart.

Ochrana sítě napájená z měniče s POWERSAVE

Ochrana sítě napájená z měniče s POWERSAVE

POWERSAVE je kompaktní a výkonné ochranné relé s
kompletní paletou ochranných, řídicích a měřicích funkcí. Díky volitelně
integrované výkonové správě, pro přímé spuštění výkonového spínače, je
řešení přístroje nezávislé na externím napájením. Kombinace
funkcí správy energie a ochrany vzdálenosti činí ochranné relé nepostradatelným jakožto ochranu před výpadkem.

Přímé srovnání ochranných relé

Identifikujte během několika kroků vhodný systém pro spolehlivou ochrannou techniku.

KOMBISAVE+
POWERSAVE
KOMBISAVE+

POWERSAVE

Ochranná funkce
Nadproudová ochrana a ochrana motoru
Výstupní ochrana s distanční ochranou, stanovením místa zemního spojení a polním řízením
Rozdílová ochrana transformátoru s polním řízením -
Rozdílová ochrana vedení s distanční ochranou, stanovením místa zemního spojení a polním řízením -
Vlastnosti přístroje
Integrovaná správa výkonu (akumulátor energie, napájení měniče) -
Maximální počet proudových / napěťových / senzorových vstupů 8 / 5 / 0 4 / 3 / 3
Volně parametrizovatelná funkční tlačítka / indikátory 4 / 0 3 / 2
Maximální počet binárních vstupů a výstupů 22 / 23 8 / 8
Další informace
Podrobnosti o ochranných relé
Další podrobnosti, např. technické údaje ochranných relé nebo informace o softwaru pro ovládání a analýzu chyb, najdete v brožuře.
Zobrazit brožuru
Pracovníci s laptopem při používání softwaru pro ovládání a analýzu chyb