Komponenty pro bezpečný a perspektivní provoz kolejových vozidel

Řešení pro železniční techniku Váš partner pro odvětví železniční dopravy

Bezpečný a vysoce dostupný železniční provoz vyžaduje kvalitu, dlouhou provozní životnost a spolehlivost. Již téměř 100 let jsme pro své zákazníky spolehlivým partnerem a pomocníkem pro odvětví železniční dopravy. Prvním obchodním produktem byla již v roce 1923 armatura pro trakční vedení.

Také v budoucnu jsme tu stále pro vás: se svými inteligentními řešeními určenými pro železniční techniku, která umožňují bezpečný provoz a digitalizaci železniční infrastruktury. Naše digitalizační protfolio při tom sahá od zaznamenávání informací až po cloudové služby. 

Digitalizace signalizační techniky v železniční dopravě

Řešení pro železniční infrastrukturu

Postupná digitalizace mění také signalizační techniku. Proto potřebujete inteligentní řešení, která umožňují používání funkcí jako dálkové sledování a diagnostika a rovněž cloudových služeb. Produkty společnosti Phoenix Contact, které těmto požadavkům odpovídají, nacházejí uplatnění na železničních přejezdech, v systémech kolejnicové výbavy, ve stavědlových systémech a na nádražích. Zjistěte, jak lze inteligentní infrastrukturu realizovat.

Spolehlivé komponenty pro kolejová vozidla

Řešení pro kolejová vozidla

Vysoká kvalita, nenáročnost na údržbu, a především spolehlivost jsou tři podstatné požadavky, které musí splňovat produkty určené pro použití v kolejových vozidlech. Produkty a řešení z nabídky společnosti Phoenix Contact zajišťují bezpečné zásobování energií a přenos dat v železničních vozidlech.

Certifikované procesy při vývoji a výrobě specifických produktů určených pro odvětví železniční dopravy

Normy a standardy pro odvětví železniční techniky

Společnost Phoenix Contact je od dubna 2008 certifikovaná podle mezinárodního standardu železničního průmyslu (IRIS). Základem tohoto standardu je norma pro řízení kvality ISO/TS 22163. Certifikace potvrzuje přizpůsobení našich procesů řízení kvality podle standardu IRIS i stálou kvalitu našich produktů po celou dobu jejich životního cyklu.