Dostupná a bezpečná železniční zařízení a nenákladná modernizace

Digitální modernizace signalizační techniky Inteligentní řešení od společnosti Phoenix Contact

Na komponenty určené pro železniční infrastrukturu jsou kladeny vysoké požadavky. Tyto komponenty se používají v aplikacích souvisejících s bezpečností a zajišťují dostupnost železničních provozních zařízení. Současně se neustále zvyšuje stupeň digitalizace železniční infrastruktury. Proto jsou zapotřebí inteligentní řešení, která umožňují používání funkcí jako dálkové sledování a diagnostika a rovněž cloudových služeb. Produkty a řešení od společnosti Phoenix Contact odpovídají těmto zvýšeným požadavkům, a navíc poskytují digitální rozhraní, která umožňují realizaci inteligentní infrastruktury v oblasti železniční dopravy.

Naše apliakce pro železniční infrastrukturu a signalizační techniku

Digitalizace v železničním provozu

Realizace digitální transformace

Společnost Phoenix Contact nabízí portfolio vhodné pro digitalizaci železniční techniky: Spolehlivá instalace, bezpečný přenos signálů a datová komunikace v reálném čase společně s cloudovými službami umožňují postupnou digitalizaci železniční infrastruktury.

Příklady aplikací:

Signalizační technika na nádraží

Zajišťování dostupnosti systémů železniční infrastruktury

Zabraňování výpadkům, využívání kapacit: Produkty společnosti Phoenix Contact poskytují digitální rozhraní, která umožňují dálkovou diagnostiku a prediktivní údržbu – pro maximální dostupnost a bezpečnost signalizačních zařízení.

Příklady aplikací:

Drážní zařízení na železničním přejezdu

Zajištění bezpečného železničního provozu

Prioritou železničního průmyslu je bezpečný průběh provozu. Aby produkty získaly osvědčení o provozní spolehlivosti, musí mj. zaručovat neexistenci zpětného působení na signální obvody i ostatní provozní zařízení. Tyto požadavky jsou společností Phoenix Contact zohledňovány již během vývoje produktů.

Příklady aplikací:

Modernizace železniční infrastruktury na kolejových tratích

Modernizace stávajících zařízení a optimalizace nákladů

Aby byl umožněn další provoz kompletního železničního a signalizačního technického systému, je často nezbytné vyměnit některé jeho jednotlivé součásti. Prostřednictvím sériově dostupných komponent, které lze bez problémů integrovat do existujících zařízení, umožňuje společnost Phoenix Contact bezpečnou a nenákladnou modernizaci železniční infrastruktury.

Příklady aplikací: