Řešení pro výrobu automobilů Zvýšení efektivity výroby, zlepšení udržitelnosti, zvýšení kybernetické bezpečnosti.

Výroba karoserií při výrobě automobilů s modrými digitalizačními linkami

Inteligentní řešení pro každou oblast výroby

Výrobní systémy a procesy, zejména v automobilovém průmyslu, musí být vždy na vysoké technologické úrovni, aby si zachovaly konkurenceschopnost. To znamená, že míra automatizace, složitosti a propojení je maximální. Spolehněte se na nás jako na spolehlivého partnera s komplexními technologickými kompetencemi a službami, který zvýší efektivitu vaší výroby, zlepší udržitelnost a zvýší kybernetickou bezpečnost ve vaší automobilové výrobě.

Digitalizace ve výrobě automobilů, síťové linky od sběru dat po umělou inteligenci

Od sběru dat k umělé inteligenci

Od bezpečných sítí a automatizace po umělou inteligenci

Jedním z našich hlavních průmyslových odvětví je již po mnoho desetiletí výroba automobilů, pro kterou denně vyvíjíme řešení pro digitalizaci, propojení a bezpečnou automatizaci. Zásadní je inteligentní propojení všech systémů s moderními komunikačními a bezpečnostními standardy a bezpečná spolupráce mezi člověkem a strojem. Využijte našich odborných znalostí a zvyšte odolnost svých výrobních procesů a jejich zabezpečení proti výpadkům. Udělejte svou továrnu chytřejší díky vyhodnocování dat s podporou umělé inteligence a vytvořte flexibilnější výrobní procesy díky lepšímu využití dat, abyste dlouhodobě fungovali hospodárněji a udržitelněji.

Člověk, rozvaděč, energie, měřicí přístroj, interiér, výroba, rozvaděč, Detlef Krieger, osoba, polokošile, pracovní oděv, výroba, průmysl, automobilový průmysl, výrobní linka
Podvozek automobilu, automobilový průmysl, Designline, automatizace závodů, výroba, fotografie, rozhraní HMI, IMAVMMFA, průmysl, výroba karoserií, Palmela, panel, výroba, rozvaděč, ochrana
AUTOMATIZACE, výrobní závod, výrobní hala, automobilový průmysl, zabezpečení, bezpečnostní systém, výrobní sítě, průmyslový firewall, továrna, digitalizace, efektivita, ikony, linky
Net Zero, Digital Factory now, udržitelnost, zelený, CO2 neutrální, životní prostředí, příroda, bublina, čerstvý, skleník, globální, zeměkoule, kulatý, transparentní, mech, zarostlý, les, jasný, světlo
Člověk, rozvaděč, energie, měřicí přístroj, interiér, výroba, rozvaděč, Detlef Krieger, osoba, polokošile, pracovní oděv, výroba, průmysl, automobilový průmysl, výrobní linka

Spolehlivé komponenty a služby jsou základem vysoké funkční bezpečnosti vašich výrobních zařízení a procesů.

Podvozek automobilu, automobilový průmysl, Designline, automatizace závodů, výroba, fotografie, rozhraní HMI, IMAVMMFA, průmysl, výroba karoserií, Palmela, panel, výroba, rozvaděč, ochrana

Naše řídicí jednotky umožňují pružně řídit tok materiálů ve výrobě a rychle reagovat na změny na nestabilních trzích.

AUTOMATIZACE, výrobní závod, výrobní hala, automobilový průmysl, zabezpečení, bezpečnostní systém, výrobní sítě, průmyslový firewall, továrna, digitalizace, efektivita, ikony, linky

Zabezpečení vašich dat je zásadní. Naše 360° bezpečnostní řešení s certifikací TÜV podle normy IEC 62443 zajišťují, aby nedocházelo k výpadkům provozu v důsledku sabotáže, a tím ke ztrátě dat, a aby byla vaše automobilová výroba neustále chráněna.

Net Zero, Digital Factory now, udržitelnost, zelený, CO2 neutrální, životní prostředí, příroda, bublina, čerstvý, skleník, globální, zeměkoule, kulatý, transparentní, mech, zarostlý, les, jasný, světlo

Směrnice pro udržitelnost, ekologické předpisy, uhlíkové stopy – zlepšete spolu s námi svou ekologickou bilanci. Buďte úsporní a ekologičtí díky použití nejnovějších technologií.

Globální automobilový průmysl se nachází ve fázi přeměny vyznačující se novými technologickými trendy, které ovlivňují všechny výrobní oblasti. K základním požadavkům Smart Factory patří trvale bezpečná infrastruktura a inteligentní propojení všech zařízení do sítě prostřednictvím moderních komunikačních standardů. Díky umělé inteligenci a účinné správě dat lze sloučit ekonomické a ekologické cíle.

Wilhelm Scholle - Phoenix Contact, Director Global Industry Manager – Discrete Manufacturing
Wilhelm Scholle
Nápis Digital Factory Now

Digitalizace vašeho výrobního zařízení Dosáhněte vyšší hodnoty pomocí okamžitě dostupných řešení

Nárůst infrastruktury a zvyšující se stupeň digitalizace umožňují dosáhnout vyšší hodnoty s existujícími daty vašeho zařízení, např. zvýšení produktivityy. Předpokladem je mj. správné zacházení s vašimi daty a sítě zabezpečené proti neoprávněným přístupům. Za tímto účelem společnost Phoenix Contact testovala a ověřila ve vlastní výrobě vhodná řešení a dnes prostřednictvím koncepce Proof-of-Concept nabízí různá řešení pro digitální budoucnost vašeho digitálního závodu (Digital Factory).

Digitalizace jako podpora – případy použití z automobilového průmyslu

Za desítky let naší činnosti jsme již realizovali řadu aplikací v širokém spektru oborů pro renomované zákazníky. Přesvědčte se o našich případech použití ve výrobě automobilů.

Výroba karoserií Automobilový průmysl Shopfloor Bodyshop Podvozek Produktivita Automobil Karoserie
IT Security, mGuard, Router, Zabezpečení, IT Security, Produkty
Lakovaný díl automobilu při výrobě automobilů
Dopravní technika při výrobě automobilů s rozvaděčem, který obsahuje řešení pro automatizaci výroby
Dveře automobilů ve výrobním zařízení
Finální montáž ve výrobním závodě automobilů
Výroba karoserií Automobilový průmysl Shopfloor Bodyshop Podvozek Produktivita Automobil Karoserie

Při výrobě karoserií se realizují nejrůznější varianty karoserií, pokud možno bez přerušení a vlivu na dobu výrobního cyklu. Naše obzvláště komunikativní řešení automatizace zajišťuje optimální informační tok pro vysokou produktivitu, flexibilitu a kvalitu ve výrobě. Síťové produkty a řídicí jednotky od společnosti Phoenix Contact pracují se známými IT standardy. To se vyplatí při integraci do inženýrských procesů a zajišťuje rychlý náběh výroby produktu.

 • Vysoká produktivita a doby výrobních cyklu díky komunikaci v reálném čase v řídicí jednotce
 • Vysoká možnost integrace a nezávislost díky otevřeným standardům v průmyslové komunikaci
 • Jednoduchá integrace automatizačního řešení do vašeho inženýrského procesu prostřednictvím otevřených rozhraní

IT Security, mGuard, Router, Zabezpečení, IT Security, Produkty

Lisovna je dlouhodobá a velká investice. Jejím úkolem je ve vysoké rychlosti a s velkou přesností lisovat a razit části karoserie z plechů různých materiálů. Kromě fyzikálních požadavků na odolnost vůči vibracím vyžadují technická řešení vysokou míru spolehlivé a především bezpečné komunikace.
Společnost Phoenix Contact vám nabízí bezpečnost dat prostřednictvím osvědčených bezpečnostních řešení podle normy IEC 62443 a koncepce vzdálené údržby, jakož i individuálních řešení pro bezpečnost strojů.

 • Zabezpečení proti výpadkům díky robustním produktům s vysokou odolností vůči otřesům a vibracím
 • Bezpečná komunikace na základě koncepcí zabezpečení IT podle normy IEC 62443
 • Koncepce úspory nákladů a efektivní údržby pomocí digitálních řešení pro decentralizovaný přístup k zařízením
 • Bezpečnost stroje prostřednictvím koncepce bezpečnosti nezávislé na řízení a síti

Lakovaný díl automobilu při výrobě automobilů

V mnoha oblastech musí být přeprava, povrchová úprava a lakování nepřetržité a vysoce automatizovaná. Během procesu lakování se používá řada látek v nejrůznějších podmínkách prostředí. Předpokladem kvality a efektivního použití těchto látek je transparentnost dat a flexibilní průmyslová komunikační technika.
Automatizační technika od společnosti Phoenix Contact poskytuje podporu pro tyto rozsáhlé úkoly až po procesní technologii.

 • Spolehlivé procesy díky flexibilním komunikačním sítím
 • Nepřerušitelné procesy díky redundantním koncepcím řízení, napájení a sítě
 • Udržitelně optimalizovaná parametrizace pro kvalitní lakování

Dopravní technika při výrobě automobilů s rozvaděčem, který obsahuje řešení pro automatizaci výroby

V průběhu celé výroby automobilů musí být správné materiály k dispozici správným výrobním procesům ve správný čas. Právě kvůli různorodosti variant jsou kladeny nejvyšší nároky na dostupnost a zpracování informací v pohyblivých systémech.
Řešení společnosti Phoenix Contact umožňují cenově výhodný inženýring vizualizace a selektivní obslužnost logistických procesů. Naše digitalizační řešení podporují spolehlivou přepravu materiálů.

 • Cenově výhodný inženýring díky selektivně pracujícím vizualizačním asistentům
 • Neopotřebitelné spínání pohonů bez ztrát
 • Úspora nákladů na instalaci na základě řešení digitalizace s možností dodatečné instalace

Dveře automobilů ve výrobním zařízení

 • Rozměrově optimalizovaná výroba díky integraci decentralizované automatizační techniky do geometrie zařízení
 • Rychlé uvedení do provozu díky otevřeným rozhraním a jednoduché parametrizaci

Finální montáž ve výrobním závodě automobilů

Při finální montáži se karoserie a hnací ústrojí spojí v tzv. sňatek. Člověk a stroj také montují sedadla, kokpit, kola a okna. Nakonec jde plně otestované auto do prodeje.
Řešení automatizace od společnosti Phoenix Contact podporují správnou ergonomii a obsluhu při manuálních vestavbách. Zajišťují přesné logistické a montážní procesy s rychlými, spolehlivými informačními toky.

 • Jednoduchá údržba a skladování náhradních dílů použitím standardních produktů
 • Kvalita díky vizuální podpoře montážních procesů
 • Cenově úsporné předchozí zpracování dat v řídicích jednotkách pro řízení procesů

Řešení pro automobilový průmysl
Řešení pro automobilový průmysl YouTube

Řešení pro všechny oblasti výroby

Propojení bezpečnosti a flexibilních procesů je základním předpokladem úspěšné výroby. V kompletním výrobním procesu jsou žádána robustní, otevřená a ucelená řešení automatizace. Obzvláště důležitá je bezpečná komunikace, funkční bezpečnost strojů, komplexní diagnostika a vysoká dostupnost a rychlost zpracování.

Tým mezinárodních kolegů

Partner automobilového průmyslu – po celém světě

Automobilový průmysl vyžaduje globální dostupnost a celosvětový servis. Společnost Phoenix Contact má pobočky a dceřiné společnosti ve více než 140 zemích světa. Naši odborníci jsou úzce propojeni přes hranice států a neustále si vyměňují informace se zákazníky, partnery, vědeckou komunitou a průmyslovými sítěmi, jako je PNO.

Jsme partnerem automobilového průmyslu.

Jan Diestelkamp
Maria Fernanda De Alba Ruiz
Angel Troyas
Andreas Stanislawski
Michael Potthast
Jan Diestelkamp

„Velké projekty v automobilovém průmyslu se často nerealizují pouze v jedné zemi, ale řídí je různé mezinárodní projektové týmy na straně zákazníka a společnosti Phoenix Contact. Mým úkolem je zajistit hladkou komunikaci, aby všechny zúčastněné strany měly vždy jasno o aktuálním stavu projektu.“

Maria Fernanda De Alba Ruiz

„Pravidelná školení na místě s technickými týmy patří k mým oblíbeným činnostem. Osobní výměna znalostí o produktech, řešeních a nových technologiích přímo u zákazníka je pro mě velmi důležitá, abych mohla přímo řešit otázky a problémy.“

Angel Troyas

„V rámci projektu našeho zákazníka Audi jsem mohl přispět svými technickými znalostmi jako Solution Engineer přímo na místě v Mexiku. Otevřená komunikace v místním jazyce, přímý dohled nad projekty na místě a osobní výměna zkušeností s lidmi v závodě jsou podle mého názoru pro úspěch projektu zásadní.“

Andreas Stanislawski

„Aby bylo možné čelit výzvám inovativního automobilového průmyslu, musí být výrobky vždy šité na míru individuálním požadavkům. Zvláště důležité je pro mě zapojení našich zákazníků v každé fázi vývoje, abychom mohli přímo implementovat zpětnou vazbu.“

Michael Potthast

„Ve své funkci Key Account Manager pro automobilový průmysl jsem první kontaktní osobou pro komunikaci mezi zákazníkem a společností Phoenix Contact. V popředí stojí služby a výměna založená na partnerství a důvěře.“

Výkonné produkty pro výrobu automobilů

Díky dlouholeté zkušenosti a znalostem speciálních požadavků vznikají z vynikajících produktů přesvědčivá oborová řešení. Inteligentní kombinací se z těchto produktů stávají systémy s rozmanitými funkcemi, např. ovládání, dálkový dohled nebo záznam měřených hodnot. Výsledkem znalostí z oboru, dlouholetých zkušeností a ohledu na speciální požadavky jsou průmyslová řešení, která nadchnou.