Detail přípojky push-in řadové svornice

Přípojka push-in Technologie push-in vám umožňuje přímé a snadné připojení vodičů.

  • Časově nenáročné připojení vodiče technikou přímé zástrčky bez použití nástrojů
  • Pohodlné připojení díky menším zásuvným silám
  • Vysoké síly pro vytažení vodiče díky pružinovému připojení
  • Bezpečné bezúdržbové připojení vodičů s ochranou proti vibracím s bezpečným propojením a obsluhou pomocí barevně odlišeného ovládacího tlačítka
  • Jednoduché uvolnění vodiče bez speciálního nářadí

Detail přípojky push-in

Technika připojení push-in byla vyvinuta pro přímé připojení vodiče. Tuhé nebo dutinkami osazené vodiče se do místa připojení vodiče připojují přímo a bez použití nářadí. Speciální pružinová kontura přípojky push-in přitom umožňuje velmi lehké zasunutí vodičů. Nízké síly zasunutí značně usnadňují propojení.

Speciální kontaktní pružina přípojky push-in vyrobená z velmi kvalitní pružinové oceli se při zasunutí vodiče sama otevře, a tím zajistí požadovanou přítlačnou sílu proti proudové přípojnici. Velká kontaktní přítlačná síla a cínová vrstva na pružinovém pouzdru nebo na přípojnici zajišťují spolehlivé elektrické připojení. Při namáhání v tahu se zvyšuje síla vytažení vodiče tím, že se pružina zvedne a zablokuje v pouzdru. Jsou tak zaručeny maximální kontaktní síly a síly pro vytažení vodiče a plynotěsný kontakt odolný vůči vibracím.

Otevření pružiny, buď k uvolnění vodičů, nebo k připojení pružných vodičů bez dutinky, se provádí ovládacím tlačítkem jednoduše a bez přímého kontaktu s částmi vedoucími proud.

Používání předem opracovaných vodičů, např. s dutinkou nebo jinou ochranou před spletením, je vhodné pouze v případě, pokud to vyžadují předpisy pro provozní prostředky nebo pokud se vodič musí opakovaně uvolňovat a opět připojovat. Neopracované konce vodičů mají tendenci se časem roztřepit.

Naše nabídka s přípojkami push-in

Řadová svornice s přípojkou push-in

Řadová svornice PT 2,5

Řadové svornice

Pomocí techniky připojení push-in snadno vytvoříte kontakt vodičů od 0,25 mm² do 25 mm² přímo a bez použití nářadí. Speciální kontaktní pružina umožňuje jednoduché zasunutí a vyniká vysokou kvalitou kontaktu. Při zapojování malých a pružných vodičů od 0,14 mm² se před zavedením vodiče do svorkového prostoru musí nejprve stisknout tlačítko. Chcete-li vodič vyjmout, jednoduše stiskněte ovládací tlačítko. Vodič lze přitom velmi snadno ze svornice vytáhnout.

U technologie push-in doporučujeme použít dutinky vodiče, a to především u malých a pružných vodičů.

Konektor FKC s přípojkou push-in

Konektor FKC s přípojkou push-in

Svornice a konektory desek plošných spojů

Díky přípojce push-in můžete namontovat ovládací tlačítko, aniž by to negativně ovlivnilo objem montážního prostoru. To se proto vyskytuje častěji a podporuje pružinové otevírání v případě, že odolnost vodiče proti zlomu není dostatečná. Oranžová barva navíc vede k lepší opětovné identifikaci. Přípojka push-in je rovněž vhodná pro kompaktní svorky.

Instalační systém IPD

Instalační systém IPD

Vytvořte jednoduchý rozvod energie s instalačním systémem IPD pro budovy nebo zařízení infrastruktury. Systém IPD (Installation Power Distribution) je kompletně výměnný a optimálně se hodí pro vaše světelné instalace.

Technologie push-in umožňuje i v těžce dostupných oblastech pohodlné připojení 3pólových a 5pólových vodičů do velikosti 2,5 mm² – bez použití nářadí. Pomocí ovládacích tlačítek uvolníte již instalované vodiče nebo připojíte vodiče bez dutinky.

Robustní konektory

Robustní konektory

Kontaktní vložky s pevnými póly a modulární kontaktní vložky push-in pro robustní konektory umožňují snadné připojení vodičů bez použití nářadí. Rozsáhlý sortiment nabízí pro každou aplikaci vhodnou kontaktní vložku s technologií push-in. Tuhé vodiče nebo ohebné vodiče osazené dutinkami vodičů od 0,25 do 6 mm² lze do přípojky zasunout přímo a lehce.

Díky otevření pružiny ovládacím tlačítkem bez problémů připojíte i menší průřezy od 0,14 mm² nebo uvolníte již připojené vodiče. Obzvlášť kompaktní svorková komora kontaktních vložek push-in umožňuje vysokou hustotu uspořádání, kterou bylo dosud možné realizovat pouze pomocí klasických lisovaných spojů. S vícepólovými variantami tak pohodlně připojíte až 72 signálních kontaktů v jednom konektoru B24. S technologií push-in lze snadno realizovat i propojení kontaktních vložek, které jsou již namontovány v rozvaděči.

Naše nabídka s bočními přípojkami push-in

Řadová svornice PTV 2,5 s boční přípojkou push-in

PTV 2,5

Řadové svornice

Technologie bočního připojení push-in u řadových svornic je modifikací výše uvedené technologie push-in. Způsob funkce obou technologií je stejný, avšak čelní vedení vodičů je změněno na svislé. Proto se svorky hodí do plochých rozvaděčů nebo k jednoduché výměně stávajícího propojení s bočním vedením vodičů.

U technologie push-in doporučujeme použít dutinky vodiče, a to především u malých a pružných vodičů.

Naše nabídka s přípojkami push-in nebo tlačítky

Svorka desky plošných spojů SPT se zasunutým vodičem

Svornice a konektory desek plošných spojů

Otevření pružiny pro připojení nebo uvolnění pružných vodičů se provádí šroubovákem přímo v ovládací šachtě. V závislosti na aplikaci se tak zabrání nechtěnému otevření bez použití nářadí. Speciálně u pružinových konektorů umožňuje tato varianta připojení navíc pohodlné ovládání oběma rukama při zapojování pružných vodičů.