Město v noci s osvětlenými ulicemi a ikony pro vizualizaci síťového propojení v inteligentním městě

Inteligentní město Koncepty a řešení pro inteligentní město budoucnosti

Klimatické změny, postupující digitalizace a vážný nedostatek přírodních zdrojů staví města a regiony před nové výzvy. Svojí vysoce integrovanou a síťově propojenou informační a komunikační technologií přispívá společnost Phoenix Contact ke strukturované transformaci měst na inteligentní města.

Spolehněte se na naše aplikační a technologické know-how a realizujte společně s námi koncepce určené pro inteligentní infrastrukturu. Tak zůstane i vaše město dlouhodobě atraktivní pro obyvatele a podniky.

Na cestě k městům vhodným pro život Efektivní využití všech zdrojů a dat

Digitální přeměna na inteligentní města připravuje cestu k udržitelnému a bezpečnému městu budoucnosti – přesně podle idejí All Electric Society. Aplikace pro inteligentní město jako článek propojující společnost a digitalizaci mají zásadní význam.

Ale pouze díky důslednému síťovému propojení a využití všech dostupných datových zdrojů se životní prostory stávají skutečně inteligentními. Naše inteligentní služby se na bázi těchto údajů a za použití našich IoT přístrojů postarají o nezbytnou transparentnost dat. Vytvořte spolu s námi projekty inteligentního města a šetřete při tom náklady a zdroje.

Video Smart City Box
Prostor pro příjemný a ekologický život se Smart City box MovingImage

Souhra technologií, inteligentních systémů a procesů umožňuje koncepty pro město příjemné pro život i v budoucnosti. Využijte otevřenost našeho řešení IoT k podpoře a urychlení integrovaného a udržitelného rozvoje měst.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte

Řešení IoT pro inteligentní města Moduly pro snadný přechod k digitalizaci

Předem nakonfigurovaný rozvaděč pro aplikace určené pro inteligentní město
Muž s tabletem na dopravní křižovatce
Ilustrace inteligentního propojeného města
Obrazovky se softwarovými službami
Předem nakonfigurovaný rozvaděč pro aplikace určené pro inteligentní město

Kromě širokého portfolia komponent je řešení Smart City Box naším univerzálně použitelným prvkem pro digitalizaci. Předem nakonfigurovaný rozvaděč jako uzlový bod umožňuje implementaci inteligentních aplikací pro městskou infrastrukturu.

Základem řešení Smart City Box je PLCnext Control, což je hardware určený pro ekosystém PLCnext Technology. Při zřizování nebo rozšiřování sítě LoRaWAN se instaluje naše otevřená brána LoRaWAN. Pro aplikace typu Deep Learning se integrují moduly s funkcemi umělé inteligence.

Muž s tabletem na dopravní křižovatce

Reagujeme na individuální požadavky s vysokou mírou flexibility při přípravě a realizaci projektů. Spolehněte se na naše know-how a šetřete zdroje v oblasti IT.

Nabízíme poradenství a školení se zaměřením na moderní bezdrátové technologie, jako LoRaWAN. Kromě toho naše rozsáhlé portfolio služeb zahrnuje vývoj, uvedení do provozu a integraci softwaru i hardwaru (včetně senzoriky) v prostředí internetu věcí.

Ilustrace inteligentního propojeného města

Spravujte všechny senzory a všechna data centrálně prostřednictvím naší platformy IoT. Společnost Phoenix Contact poskytuje bezpečné cloudové prostředí grovez.io, které umožňuje poskytování služeb určených pro inteligentní město.

Použití platformy IoT je zcela jednoduché díky intuitivnímu webovému rozhraní a ovládacím panelům. Nepotřebujete ani vlastní IT zdroje, protože provoz a údržbu platformy IoT zajišťujeme my samotní.

Abyste mohli realizovat svou individuální aplikaci určenou pro inteligentní město, je prostředí Grovez.io snadno rozšiřitelné, kromě stávajících komunikačních rozhraní také o další komunikační technologie, jakými jsou např. MQTT, server LoRaWAN atd.

Obrazovky se softwarovými službami

Společnost Phoenix Contact nabízí standardizovaná i individualizovaná zákaznická řešení ve formě softwaru jako služby. Přístroje lze inteligentně spravovat prostřednictvím vlastního přístupu k webovým službám a data aplikace Smart City lze podle potřeby vizualizovat.

Díky otevřené systémové architektuře můžete využívat softwarové služby na naší platformě IoT nebo s námi můžete spolupracovat při integraci našeho aplikačního softwaru do vaší stávající infrastruktury.

Loga PLCnext Technology a Fraunhofer IOSB-INA

Spolupráce a výzkumné projekty Aplikace založené na umělé inteligenci pro inteligentní budoucnost měst

S cílem přinést pokrok a výhody do života lidí a společnosti se v současné době vyvíjí mnoho nových a průkopnických aplikací. Ve spolupráci s institutem Fraunhofer IOSB-INA vznikají ve společnosti Phoenix Contact řešení s funkcemi umělé inteligence, které přispějí k podstatnému zlepšení života.

Příkladem využití hlubokého učení je počítání vozidel pomocí optických senzorů. Obrazová data zpracovává PLCnext Control, hardware pro Ecosystem PLCnext Technology, a anonymizovaně je přenáší do cloudu. Tím se dlouhodobě optimalizuje doprava ve městě.

JSME TU PRO VÁS
Společně najdeme řešení
Smart City Box můžete použít pro jednoduché i složité oblasti. Možnosti jsou neomezené – ať už v oblasti mobility, infrastruktury nebo efektivního využívání zdrojů.
Kontaktujte nás
Rozhovor dvou mužů o technických řešeních

Oblasti činnosti pro inteligentní životní prostor Aktivní práce na pokroku s inteligentní infrastrukturou

Vnitřek budovy s ikonami pro vizualizaci inteligentně síťově propojené budovy
Město z ptačí perspektivy s ikonami pro vizualizaci síťově propojené dopravy v inteligentním městě
Voda s ikonami pro vizualizaci inteligentní správy vodních zdrojů
Vnitřek budovy s ikonami pro vizualizaci inteligentně síťově propojené budovy

Inteligentní budovy (smart buildings) tvoří nedílnou součást inteligentních měst. Pokud jsou budovy inteligentně propojeny do sítě a integrovány do celkového konceptu, mohou přispět k efektivnímu, stabilnímu a hospodárnému konceptu města, např. jako úložiště nebo spotřebič v oblasti zásobování energií.

Náš systém řízení budov Emalytics založený na IoT spojuje centrální prvky digitalizace budovy do jedné inteligentní platformy. Tím je umožněno řízení a monitorování různých nemovitostí nezávisle na místě.

Více informací o inteligentní správě budov
Město z ptačí perspektivy s ikonami pro vizualizaci síťově propojené dopravy v inteligentním městě

Dobrá kvalita vzduchu a přizpůsobená mobilita tvoří základ města příjemného pro život. Doprava přizpůsobená inteligentnímu městu je pro život a práci ve městě velmi důležitá. Cílem je ochrana životního prostředí, např. snížení emisí a šetrné zacházení se zdroji, a zároveň zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

S našimi systémy a řešeními můžete získávat aktuální data a za pomoci inteligentních automatizačních systémů je přizpůsobit potřebám města.
Tato nově vytvořená transparentnost tvoří v kombinaci s aktivním řízením dopravy nebo inteligentním pouličním osvětlením důležité stavební kameny na cestě k bezpečné a ekologické mobilitě.

Více informací o inteligentní dopravě
Voda s ikonami pro vizualizaci inteligentní správy vodních zdrojů

K inteligentnímu světu patří i inteligentní využívání našeho nejcennějšího zdroje: vody. Moderními zařízeními proteče nejen voda, ale také velké množství dat.

Naše řešení pro inteligentní správu vodních zdrojů používají informace a přispívají ke zlepšení zásobování vodou, jejího využívání a likvidace odpadních vod. Pomocí propojení a analýzy různých dat jsou komplexní a kritické infrastruktury monitorovány a řízeny okamžitě, efektivně a bezpečně. Pro optimalizování procesu se pomocí aplikací IoT zohledňují také externí informace. Otevřené a flexibilní systémy nabízí poskytovatelům bezpečnost při plánování a šetří zdroje.

Více informací o inteligentní správě vodních zdrojů