Inteligentní město: udržitelné a vhodné pro život Šetření zdrojů, úspora energie, využití dat ˜– s řešeními a technologiemi, které zvládají výzvy urbanizace.

Ilustrace sítěmi propojeného inteligentního města

Na cestě k městům vhodným pro život Efektivní využití všech zdrojů a dat

Digitální přeměna na inteligentní města připravuje cestu k udržitelnému a bezpečnému městu budoucnosti – přesně podle idejí All Electric Society. Aplikace pro inteligentní město jako článek propojující společnost a digitalizaci mají zásadní význam.
Ale pouze díky důslednému síťovému propojení a využití všech dostupných datových zdrojů se životní prostory stávají skutečně inteligentními. Naše inteligentní služby se na bázi těchto údajů a za použití našich IoT přístrojů postarají o nezbytnou transparentnost dat. Vytvořte spolu s námi projekty inteligentního města a šetřete při tom náklady a zdroje.

Souhra technologií, inteligentních systémů a procesů umožňuje koncepty pro město příjemné pro život i v budoucnosti. Využijte otevřenost našeho řešení IoT k podpoře a urychlení integrovaného a udržitelného rozvoje měst.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte

Řešení IoT pro inteligentní města Moduly pro snadný přechod k digitalizaci

Předem nakonfigurovaný rozvaděč pro aplikace určené pro inteligentní město
Muž s tabletem na dopravní křižovatce
Ilustrace inteligentního propojeného města
Obrazovky se softwarovými službami
Předem nakonfigurovaný rozvaděč pro aplikace určené pro inteligentní město

Kromě širokého portfolia komponent je řešení Smart City Box naším univerzálně použitelným prvkem pro digitalizaci. Předem nakonfigurovaný rozvaděč jako uzlový bod umožňuje implementaci inteligentních aplikací pro městskou infrastrukturu.

Základem řešení Smart City Box je PLCnext Control, což je hardware určený pro ekosystém PLCnext Technology. Při zřizování nebo rozšiřování sítě LoRaWAN se instaluje naše otevřená brána LoRaWAN. Pro aplikace typu Deep Learning se integrují moduly s funkcemi umělé inteligence.

Muž s tabletem na dopravní křižovatce

Reagujeme na individuální požadavky s vysokou mírou flexibility při přípravě a realizaci projektů. Spolehněte se na naše know-how a šetřete zdroje v oblasti IT.

Nabízíme poradenství a školení se zaměřením na moderní bezdrátové technologie, jako LoRaWAN. Kromě toho naše rozsáhlé portfolio služeb zahrnuje vývoj, uvedení do provozu a integraci softwaru i hardwaru (včetně senzoriky) v prostředí internetu věcí.

Ilustrace inteligentního propojeného města

Spravujte všechny senzory a všechna data centrálně prostřednictvím naší platformy IoT. Společnost Phoenix Contact poskytuje bezpečné cloudové prostředí grovez.io, které umožňuje poskytování služeb určených pro inteligentní město.

Použití platformy IoT je zcela jednoduché díky intuitivnímu webovému rozhraní a ovládacím panelům. Nepotřebujete ani vlastní IT zdroje, protože provoz a údržbu platformy IoT zajišťujeme my samotní.

Abyste mohli realizovat svou individuální aplikaci určenou pro inteligentní město, je prostředí Grovez.io snadno rozšiřitelné, kromě stávajících komunikačních rozhraní také o další komunikační technologie, jakými jsou např. MQTT, server LoRaWAN atd.

Obrazovky se softwarovými službami

Společnost Phoenix Contact nabízí standardizovaná i individualizovaná zákaznická řešení ve formě softwaru jako služby. Přístroje lze inteligentně spravovat prostřednictvím vlastního přístupu k webovým službám a data aplikace Smart City lze podle potřeby vizualizovat.

Díky otevřené systémové architektuře můžete využívat softwarové služby na naší platformě IoT nebo s námi můžete spolupracovat při integraci našeho aplikačního softwaru do vaší stávající infrastruktury.

Loga PLCnext Technology a Fraunhofer IOSB-INA

Spolupráce a výzkumné projekty Aplikace založené na umělé inteligenci pro inteligentní budoucnost měst

S cílem přinést pokrok a výhody do života lidí a společnosti se v současné době vyvíjí mnoho nových a průkopnických aplikací. Ve spolupráci s institutem Fraunhofer IOSB-INA vznikají ve společnosti Phoenix Contact řešení s funkcemi umělé inteligence, které přispějí k podstatnému zlepšení života.

Příkladem využití hlubokého učení je počítání vozidel pomocí optických senzorů. Obrazová data zpracovává PLCnext Control, hardware pro Ecosystem PLCnext Technology, a anonymizovaně je přenáší do cloudu. Tím se dlouhodobě optimalizuje doprava ve městě.