Město v noci s osvětlenými ulicemi a ikony pro vizualizaci síťového propojení v inteligentním městě

Inteligentní město Koncepty a řešení pro inteligentní město budoucnosti

Digitalizace a technický pokrok udržují stěhování do měst a obcí a nabízí koncepty vývoje městského životního prostoru. Novou výzvu pro města představují narůstající požadavky na využití prostoru, větší koncentrace dopravy, zúžená místa při zásobování a svozu odpadu a také vyšší znečištění ovzduší a vysoká míra hluku.

Souhra technologií, inteligentních systémů a procesů umožňuje koncepty pro město příjemné pro život i v budoucnosti. S vysoce integrovanou a síťově propojenou informační a komunikační technikou přispívá společnost Phoenix Contact ke strukturované transformaci měst na inteligentní města. Vsaďte na naše aplikační a technologické know-how, které umožňuje koncepty inteligentního města.

Inteligentní město zahrnuje všechny oblasti použití, díky nimž se ve městě žije lépe a praktičtěji. Koncepty vývoje inteligentních měst jsou založeny na digitálních technologiích a udržitelných řešeních pro poskytovatele, budovy a dopravu. Společnost Phoenix Contact vám pomáhá tvořit budoucnost měst inteligentně.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte

Koncepty pro inteligentní spojení všech odvětví inteligentního města

Inteligentní město je sjednocením mnoha odvětví stavby budov, infrastruktury a mobility. Budoucnost All Electric Society je založena na inteligentním sjednocení jednotlivých odvětví. Koordinace výměny energie mezi výrobcem a spotřebitelem tvoří základ udržitelné budoucnosti. Síťové propojení inteligentního města napříč všemi odvětvími vyžaduje kromě souhry technologií, inteligentních systémů a procesů také perspektivní automatizační a komunikační techniku.

Vnitřek budovy s ikonami pro vizualizaci inteligentně síťově propojené budovy

Digitalizace automatizace budov

Smart Building Budovy s vlastní optimalizací jako integrální součást inteligentního města

Inteligentní budovy (Smart Buildings) tvoří nedílnou součást inteligentních měst. Pokud jsou budovy inteligentně propojeny a integrovány do celkového konceptu, mohou přispět k efektivnímu, stabilnímu a ekonomickému konceptu města, např. jako úložiště nebo spotřebič v oblasti zásobování energií.

Náš systém řízení budovy Emalytics založený na IoT spojuje centrální prvky digitalizace budovy do jedné inteligentní platformy a umožňuje řízení a minitorování různých nemovitostí.

Město z ptačí perspektivy s ikonami pro vizualizaci síťově propojené dopravy v inteligentním městě

Digitalizace dopravní infrastruktury

Smart Traffic Inteligentně síťově propojená doprava

Dobrá kvalita vzduchu a přizpůsobená mobilita tvoří základ města příjemného pro život. Doprava přizpůsobená inteligentnímu městu je pro život a práci ve městě velmi důležitá. Cílem je ochrana životního prostředí, např. snížení emisí, šetrné zacházení se zdroji a současně zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

S našimi systémy a řešeními můžete získávat aktuální data a za pomoci inteligentních automatizačních systémů je přizpůsobit potřebám města.
Tato nově vytvořená transparentnost tvoří v kombinaci s aktivním řízením dopravy nebo inteligentním pouličním osvětlením důležité stavební kameny na cestě k bezpečné a ekologické mobilitě.

Voda s ikonami pro vizualizaci inteligentní správy vodních zdrojů

Digitalizace vodního hospodářství a hospodářství odpadních vod

Smart Water Inteligentní správa vodních zdrojů

K inteligentnímu světu patří i inteligentní využívání našeho nejcennějšího zdroje: vody. Moderními zařízeními proteče nejen voda, ale také velké množství dat.

Naše řešení pro Smart Water používají informace a přispívají ke zlepšení zásobování vodou, jejího využívání a likvidace odpadních vod. Pomocí propojení a analýzy různých dat jsou komplexní a kritické infrastruktury monitorovány a řízeny okamžitě, efektivně a bezpečně. Pro optimalizování procesu se pomocí aplikací IoT zohledňují také externí informace. Otevřené a flexibilní systémy nabízí poskytovatelům bezpečnost při plánování a šetří zdroje.

Spolupráce a projekty

Společnost Phoenix Contact se angažuje ve spolupráci a výzkumných projektech týkajících se tématu inteligentních měst. Tím ukazujeme, co znamená chytré město město v praxi. Je totiž nesporné, že digitalizace ve městěch nabízí své výhody již dnes.

Logo Lemgo Digital a Fraunhofer IOSB-INA

Město jako laboratoř k ověření digitalizace v praxi

Digitální transformace v malých a středně velkých městech Město jako laboratoř pro ověření digitalizace

Kromě velkoměst a metropolí mohou inteligentních digitálních řešení využívat také malá a středně velká města. Z tohoto důvodu institut Fraunhofer IOSB-INA od května 2018 provozuje praktickou laboratoř IoT Lemgo Digital jako otevřenou inovační platformu k digitální transformaci malých a středně velkých měst.

Společnost Fraunhofer podporují technická univerzita OWL a další partneři a také spolková země Severní Porýní-Vestfálsko.
Aby spolu s občany jako „odborníky na každý den“ mohli zavádět inovativní produkty a datové služby v oblasti mobility, maloobchodu a životního prostředí, využívají infrastrukturu společnosti, IoT startupy, obce a výzkumná zařízení.

V Severním Porýní-Vestfálsku jde staré hanzovní město Lemgo příkladem více než 180 městům střední velikosti, v nichž žije polovina všech obyvatel této nejlidnatější spolkové země. Spousta podobných obcí v Severním Porýní-Vestfálsku a v celém Německu proto může využívat výhody laboratoře Lemgo Digital při rozvoji digitální agendy a realizace jejich digitalizačních projektů.

Pracovník společnosti Phoenix Contact šroubuje uvnitř pouliční lampy

Bezpečný přenos dat od lampy k systému řízení osvětlení

Projekt pouličního osvětlení

Pouliční osvětlení znamená bezpečnost a kvalitu života ve městě. Pro lepší přizpůsobení potřebám občanů bude osvětlení zítřka inteligentní. To umožňuje optimální přizpůsobení okolnostem, jako je noc, déšť nebo mlha. Zároveň je možné realizovat i přizpůsobení mezi přechody pro chodce, v obydlené oblasti nebo na pěší zóně.

V praktické laboratoři Lemgo Digital provedla společnost Phoenix Contact ve spolupráci s městem modernizaci pouličního osvětlení. Díky použití rádiové technologie LoRaWAN mohla být zachována stávající kabeláž. Kromě individuálního stmívání lamp je nyní možné také načíst dodatečné informace lamp, např. údaje o spotřebě nebo stavu.

S přechodem na novou technologii dochází k trvalému napájení sloupu osvětlení – také pro infrastrukturu pro další senzory, např. kamerové systémy nebo snímače podmínek prostředí. Díky konstrukci sítě LoRaWAN je nyní možné připojit i další senzory města, např. snímače parkovacích míst. Tím se ze sítě LoRaWAN a sloupu osvětlení stává důležitý prvek digitální transformace.