Město v noci s osvětlenými ulicemi a ikony pro vizualizaci síťového propojení v inteligentním městě

Inteligentní město Koncepty a řešení pro inteligentní město budoucnosti

Digitalizace a technický pokrok udržují stěhování do měst a obcí a nabízí koncepty vývoje městského životního prostoru. Novou výzvu pro města představují narůstající požadavky na využití prostoru, větší koncentrace dopravy, zúžená místa při zásobování a svozu odpadu a také vyšší znečištění ovzduší a vysoká míra hluku.

Souhra technologií, inteligentních systémů a procesů umožňuje koncepty pro město příjemné pro život i v budoucnosti. S vysoce integrovanou a síťově propojenou informační a komunikační technikou přispívá společnost Phoenix Contact ke strukturované transformaci měst na inteligentní města. Vsaďte na naše aplikační a technologické know-how, které umožňuje koncepty inteligentního města.

Na cestě k městům vhodným pro život Efektivní využití všech zdrojů a dat

Digitální přeměna na inteligentní města připravuje cestu k udržitelnému a bezpečnému městu budoucnosti – přesně podle idejí All Electric Society. Aplikace pro inteligentní město jako článek propojující společnost a digitalizaci mají zásadní význam.

Ale pouze díky důslednému síťovému propojení a využití všech dostupných datových zdrojů se životní prostory stávají skutečně inteligentními. Naše inteligentní služby se na bázi těchto údajů a za použití našich IoT přístrojů postarají o nezbytnou transparentnost dat. Vytvořte spolu s námi projekty inteligentního města a šetřete při tom náklady a zdroje. Tak zůstane i vaše město dlouhodobě atraktivní pro obyvatele a podniky.

Vše od jednoho výrobce pro váš připravovaný projekt inteligentního města: univerzální Smart City Box na bázi PLCnext Technology, cloudová platforma IoT Grovez.io, rozsáhlé služby a softwarová řešení pro vaše individuální potřeby. Rádi vám poradíme!

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte
Video Smart City Box
Prostor pro příjemný a ekologický život se Smart City box MovingImage

Řešení IoT Smart City Box ​ Vaše jednoduché uvedení do digitalizace

Smart City Box je univerzálně použitelný prvek k digitalizaci městské a venkovské infrastruktury. Jako uzel poskytuje základ pro propojení množství snímačů prostředí s internetem věcí (IoT) a umožňuje realizaci inteligentních aplikací. Tento koncept nabízí uživatelům rozmanité možnosti použití – od jednoduchého přenosu informací o životním prostředí přes inteligentní pouliční osvětlení až po řízení dopravy na bázi umělé inteligence.

Loga PLCnext Technology a Fraunhofer IOSB-INA

Spolupráce a výzkumné projekty Aplikace založené na umělé inteligenci pro inteligentní budoucnost měst

S cílem přinést pokrok a výhody do života lidí a společnosti se v současné době vyvíjí mnoho nových a průkopnických aplikací. Ve spolupráci s institutem Fraunhofer IOSB-INA vznikají ve společnosti Phoenix Contact řešení s funkcemi umělé inteligence, které přispějí k podstatnému zlepšení života.

Příkladem využití hlubokého učení je počítání vozidel pomocí optických senzorů. Obrazová data zpracovává PLCnext Control, hardware pro Ecosystem PLCnext Technology, a anonymizovaně je přenáší do cloudu. Tím se dlouhodobě optimalizuje doprava ve městě.

Oblasti činnosti pro inteligentní životní prostor Aktivní práce na pokroku s inteligentní infrastrukturou

Vnitřek budovy s ikonami pro vizualizaci inteligentně síťově propojené budovy
Město z ptačí perspektivy s ikonami pro vizualizaci síťově propojené dopravy v inteligentním městě
Voda s ikonami pro vizualizaci inteligentní správy vodních zdrojů
Vnitřek budovy s ikonami pro vizualizaci inteligentně síťově propojené budovy

Inteligentní budovy (smart buildings) tvoří nedílnou součást inteligentních měst. Pokud jsou budovy inteligentně propojeny do sítě a integrovány do celkového konceptu, mohou přispět k efektivnímu, stabilnímu a hospodárnému konceptu města, např. jako úložiště nebo spotřebič v oblasti zásobování energií.

Náš systém řízení budov Emalytics založený na IoT spojuje centrální prvky digitalizace budovy do jedné inteligentní platformy. Tím je umožněno řízení a monitorování různých nemovitostí nezávisle na místě.

Více informací o inteligentní správě budov
Město z ptačí perspektivy s ikonami pro vizualizaci síťově propojené dopravy v inteligentním městě

Dobrá kvalita vzduchu a přizpůsobená mobilita tvoří základ města příjemného pro život. Doprava přizpůsobená inteligentnímu městu je pro život a práci ve městě velmi důležitá. Cílem je ochrana životního prostředí, např. snížení emisí a šetrné zacházení se zdroji, a zároveň zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

S našimi systémy a řešeními můžete získávat aktuální data a za pomoci inteligentních automatizačních systémů je přizpůsobit potřebám města.
Tato nově vytvořená transparentnost tvoří v kombinaci s aktivním řízením dopravy nebo inteligentním pouličním osvětlením důležité stavební kameny na cestě k bezpečné a ekologické mobilitě.

Více informací o inteligentní dopravě
Voda s ikonami pro vizualizaci inteligentní správy vodních zdrojů

K inteligentnímu světu patří i inteligentní využívání našeho nejcennějšího zdroje: vody. Moderními zařízeními proteče nejen voda, ale také velké množství dat.

Naše řešení pro inteligentní správu vodních zdrojů používají informace a přispívají ke zlepšení zásobování vodou, jejího využívání a likvidace odpadních vod. Pomocí propojení a analýzy různých dat jsou komplexní a kritické infrastruktury monitorovány a řízeny okamžitě, efektivně a bezpečně. Pro optimalizování procesu se pomocí aplikací IoT zohledňují také externí informace. Otevřené a flexibilní systémy nabízí poskytovatelům bezpečnost při plánování a šetří zdroje.

Více informací o inteligentní správě vodních zdrojů