Modul redundance pro lištu DIN

Moduly redundance

Modul redundance slouží k odpojení dvou napájení a zajišťuje vysokou dostupnost a produktivitu vašeho zařízení.
Zejména v aplikacích s maximálními požadavky na provozní bezpečnost je redundantní napájení nezbytné. Redundantní systém zabraňuje tomu, aby výpadek síťového zdroje vedl k prostoji zařízení.

Více informací
Odpojení a monitorování s modulem redundance QUINT S-ORING

Odpojení a monitorování pomocí QUINT S-ORING

Odpojení a monitorování s aktivním modulem redundance QUINT S-ORING

Modul redundance QUINT S-ORING je aktivní jednokanálový modul redundance pro oddělenou konstrukci redundantního systému. V kombinaci s novými napájeními QUINT POWER máte plně monitorovaný systém.

Odpojení, monitorování a regulace pomocí modulu redundance QUINT ORING

Odpojení, monitorování a regulace pomocí QUINT ORING

Odpojení, monitorování a regulace pomocí aktivního modulu redundance QUINT ORING

Aktivní moduly redundance QUINT ORING dohlíží na celý redundantní systém, tedy na vstupní napětí, propojení a zatěžovací proud. Kritické provozní stavy jsou proto včas zaznamenány a redundanci je možné obnovit.

Odpojení s diodovými moduly

Odpojení s diodovými moduly

Odpojení s diodovými moduly

Redundantní napájení s jednoduchými diodovými moduly odděluje dvě síťové části. Zkrat na výstupu jednoho ze síťových zdrojů nebo v přívodním vedení od síťového zdroje k diodě tak již nemá žádný vliv na zatížení.

E-paper
Přehled kompletního portfolia
S našimi systémy elektrického napájení si zajistíte nejvyšší dostupnost. Informujte se o napájecích zdrojích, měničích DC/DC, modulech redundance a zdrojích nepřerušovaného napájení pro nejrůznější požadavky a obory.
Otevřít e-paper
Systémy elektrického napájení