Aktivní modul redundance modul QUINT ORING s MOSFET

Aktivní moduly redundance

Aktivní modul redundance QUINT S-ORING odpojuje napájecí sítě s MOSFET a vede vedení odděleně až k zátěži. V kombinaci s napájením QUINT POWER jsou vstupní napětí a rozpojená trasa nepřetržitě dohlíženy. Aktivní modul redundance QUINT ORING disponuje technologií automatického vyvažování proudu. Napájení jsou tak zatěžována stejnoměrně, a mají proto delší životnost.

Více informací

Vaše výhody

 • Preventivní kontrola funkce prostřednictvím stálého sledování vstupního napětí a rozpojovací trasy
 • Kompletní redundance až ke spotřebiči
 • 70% úspora energie díky technologii MOSFET
 • Ochrana proti přepětí na výstupu (OVP) maximalizuje provozní bezpečnost
 • Ochranný nátěr se schválením ATEX a IECEx pro extrémní okolní podmínky

Nové produkty

Modul redundance QUINT ORING
Aktivní moduly redundance s ACB Technology
Průběžná redundance

Nové moduly QUINT ORING s technologií ACB Technology nyní disponují přepěťovou ochranou parametrizovatelnou prostřednictvím NFC a také dvěma výstupy, které zaručují maximální dostupnost zařízení.

To jsou výhody

 • Preventivní monitorování funkce pomocí nepřetržitého sledování vstupního napětí, výstupního proudu a odpojovací trasy
 • Spojitá redundance až ke spotřebiči
 • Dvojnásobná životnost díky rovnoměrnému rozdělení zátěže
 • 70% úspora energie díky odpojení pomocí MOSFET
 • Ochrana proti přepětí na výstupu (Over Voltage Protection) zvyšuje provozní bezpečnost

To jsou hlavní vlastnosti

 • ACB Technology libovolně volitelný OVP (Over Volt Protection)
 • Ochranná vrstva se schválením ATEX, IECEx a UL HazLoc pro extrémní podmínky okolí
 • Široký teplotní rozsah: -40 °C až +70 °C

STEP DIODE
Modul redundance k jednoduchému odpojení
Montáž na montážní lištu nebo na rovné plochy

Nová STEP DIODE je kompaktní a ideální k použití v rozvodných skříních. Zvyšuje bezpečnost napájení v oblasti instalace budov a lze ji rovněž využít ke zvýšení výkonu.

To jsou výhody

 • Rychlé a snadné uvedení do provozu díky technice připojení push-in v úhlu 45° s dvojitými body připojení bez potřeby nářadí
 • Konzistentní uspořádání čelní strany s jasnými popisky a QR kód pro celou řadu STEP POWER
 • Proud již nemusí být rovnoměrně rozdělován na oba vstupy. Je možné připojit 10 A na každý vstup, pouze se nesmí překročit celkový proud 10 A
 • Úspora místa v rozvaděči díky úzkému a plochému provedení

To jsou hlavní vlastnosti

 • Vstupní napětí 5 V DC až 24 V DC
 • Celkový výstupní proud max. 10 A
 • Přípojka push-in se směrem připojení vodiče/PCB: 45°
 • Široký teplotní rozsah: -10 °C až +70 °C

Aktivní modul redundance QUINT S-ORING

Aktivní modul redundance QUINT S-ORING

Aktivní modul redundance QUINT SINGLE-ORING

Aktivní modul redundance QUINT S-ORING umožňuje odpojení pomocí prvku MOSFET a zajišťuje nejvyšší dostupnost zařízení a maximální provozní bezpečnost. Dochází k odpojení napájecích sítí a úplnému přerušení vedení až k zátěži. V kombinaci s napájením QUINT POWER 4. generace důsledně hlídají vstupní napájení a rozpojovací trasy. Plusová varianta a varianta VP s jističem a OVP (Over Voltage Protection) chrání citlivé spotřebiče. Přepětí jsou omezována na < 28,8 V, resp. < 30 V.

 • Varianta VP > 30 V (QUINT4-S-ORING / 12–24DC / 1x40 / VP)
 • Plusová varianta > 28,8 V (QUINT4-S-ORING / 12–24DC / 1x40 / +)
Aktivní modul redundance QUINT ORING

Aktivní modul redundance QUINT ORING

Aktivní modul redundance QUINT ORING s ACB Technology

Nové moduly QUINT ORING s ACB Technology zajišťují rovnoměrné zatížení síťových zdrojů, a tím zdvojnásobují provozní životnost vašich redundantně provozovaných napájecích zdrojů. Poprvé nabízí moduly redundance s širokým rozsahem vstupního napětí i ACB Technology pro 12V systémy redundance.

U systému ze dvou napájení QUIJNT POWER a jednoho QUINT ORING jsou vstupní napětí, výstupní proud a rozpojovací trasa permanentně sledovány. Ztráta redundance je díky tomu včas nahlášena. Moduly redundance navíc nabízíme s různými prahy OVP, takže zaručují pro všechny možné systémy maximální dostupnost zařízení.

Individuálně dostupné prahy OVP:
< 26,5 V DC
< 28,8 V DC
< 30 V DC
< 32 V DC

Aktivní modul redundance s ACB Technology

Aktivní modul redundance s ACB Technology

Dvojnásobná životnost díky ACB Technology

Kvůli asymetriím zařízení často napájí pouze jeden síťový zdroj, zatímco druhý zdroj běží naprázdno. To vede k tepelnému zatížení napájeného síťového zdroje, a tím k rychlému stárnutí.

Technologie ACB Technology modulů ORING zajišťuje symetrické zatížení obou napájecích zdrojů. Při tom se průběžně zjišťuje rozdíl vstupního napětí mezi napájecími zdroji a až do odchylky 300 mV se tento rozdíl automaticky vyrovnává. Zatěžovací proud se tím zcela symetricky rozdělí.

Použitím moderní technologie MOSFET se snižuje vznikající tepelné zatížení až o 70 %. Tento malý ztrátový výkon zajistí, že všechny komponenty rozvaděče zůstanou chladnější a životnost přístroje redundantního systému se zdvojnásobí.

Provozní bezpečnost má prioritu

Dostupnost hraje obecně významnou roli, zejména v zařízeních pro technologie procesů. Ochrana proti přepětí (Over Voltage Protection, OVP) chrání následně připojené spotřebiče před vznikajícím přepětím na výstupu nad 30 V DC, resp. 28,8 V DC.

Redundantní systém sestávající z napájení QUINT POWER a aktivního modulu redundance QUINT4-S-ORING/+ s certifikací SIL zaručuje maximální provozní bezpečnost. Použijte systém v zařízeních a systémech s funkční bezpečností až do úrovně integrity zabezpečení SIL 3 (IEC 61508).

Redundantní napájecí systém

Redundantní napájecí systém