Aktivní modul redundance modul QUINT ORING s MOSFET

Aktivní moduly redundance

Aktivní modul redundance QUINT S-ORING odpojuje napájecí sítě s MOSFET a vede vedení odděleně až k zátěži. V kombinaci s napájením QUINT POWER jsou vstupní napětí a rozpojená trasa nepřetržitě dohlíženy. Aktivní modul redundance QUINT ORING disponuje technologií automatického vyvažování proudu. Napájení jsou tak zatěžována stejnoměrně, a mají proto delší životnost.

Více informací

Vaše výhody

  • Preventivní kontrola funkce prostřednictvím stálého sledování vstupního napětí a rozpojovací trasy
  • Kompletní redundance až ke spotřebiči
  • 70% úspora energie díky technologii MOSFET
  • Ochrana proti přepětí na výstupu (OVP) maximalizuje provozní bezpečnost
  • Ochranný nátěr se schválením ATEX a IECEx pro extrémní okolní podmínky
Aktivní modul redundance QUINT S-ORING

Aktivní modul redundance QUINT S-ORING

Aktivní modul redundance QUINT SINGLE-ORING

Aktivní modul redundance QUINT S-ORING umožňuje odpojení pomocí prvku MOSFET a zajišťuje nejvyšší použitelnost zařízení a maximální provozní bezpečnost. Dochází k odpojení napájecích sítí a úplnému přerušení vedení až k zátěži. V kombinaci s napájením QUINT POWER 4. . generace jsou vstupní napájení a rozpojené trasy důsledně monitorovány. Plusová varianta a varianta VP s jističem a OVP (Over Voltage Protection) chrání citlivé spotřebiče. Přepětí jsou omezována na < 28,8 V, resp. < 30 V.

  • Varianta VP > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
  • Plusová varianta > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
Aktivní modul redundance QUINT ORING

Aktivní modul redundance QUINT ORING

Aktivní modul redundance QUINT ORIGIN s ACB technologií

Nové moduly QUINT ORING s ACB Technologií zajišťují rovnoměrné zatížení síťových zdrojů, a tím zdvojnásobují provozní životnost vašich redundantně provozovaných napájecích zdrojů. Poprvé nabízí moduly redundance s širokým rozsahem vstupního napětí i ACB Technologií pro 12V systémy redundance.

U systému ze dvou napájení QUINT POWER a jednoho QUINT ORING jsou vstupní napětí, výstupní proud a rozpojovací trasa permanentně sledovány. Ztráta redundance je díky tomu včas nahlášena. Kromě toho jsou redundantní moduly k dispozici s různými prahovými hodnotami ochrany proti přepětí (OVP), čímž je zajištěna maximální dostupnost systému pro všechny možné systémy.

Individuálně dostupné prahy OVP:
< 26,5 V DC
< 28,8 V DC
< 30 V DC
< 32 V DC

Aktivní modul redundance s ACB Technology

Aktivní modul redundance s ACB Technology

Dvojnásobná životnost díky ACB Technology

Kvůli asymetriím často napájí zátěž pouze jeden síťový zdroj, zatímco druhý zdroj běží naprázdno. To vede k tepelnému zatížení napájeného síťového zdroje, a tím k rychlému stárnutí.

Technologie ACB Technology modulů ORING zajišťuje symetrické zatížení obou napájecích zdrojů. Při tom se průběžně zjišťuje rozdíl vstupního napětí mezi napájecími zdroji a až do odchylky 300 mV se tento rozdíl automaticky vyrovnává. Zatěžovací proud se tím zcela symetricky rozdělí.

Použitím moderní technologie MOSFET se snižuje vznikající tepelné zatížení až o 70 procent. Tento malý ztrátový výkon zajistí, že všechny komponenty rozvaděče zůstanou chladnější a životnost přístroje redundantního systému se zdvojnásobí.

Provozní bezpečnost má prioritu

Dostupnost hraje obecně významnou roli, zejména v zařízeních pro technologie procesů. Ochrana proti přepětí (Over Voltage Protection, OVP) chrání následně připojené spotřebiče před vznikajícím přepětím na výstupu nad 30 V DC, resp. 28,8 V DC.

Redundantní systém sestávající z napájení QUINT POWER a aktivního modulu redundance QUINT4-S-ORING/+ s certifikací SIL zaručuje maximální provozní bezpečnost. Použijte systém v zařízeních a systémech s funkční bezpečností až do úrovně integrity zabezpečení SIL 3 (IEC 61508).

Redundantní napájecí systém

Redundantní napájecí systém