Napájení QUINT POWER s maximální funkčností

Napájení s maximální funkčností

Výkonná napájení QUINT POWER s nejvyšší funkčností vám nabízí maximální dostupnost systému díky SFB Technology a individuální konfiguraci prahů hlášení a charakteristik. Napájení QUINT POWER s výkonem méně než 100 W nabízejí jedinečnou kombinaci preventivní kontroly funkcí a značné výkonové rezervy při minimální konstrukční velikosti.

Více informací

Vaše výhody

  • SFB Technology selektivně aktivuje standardní jističe vedení. Paralelně připojené spotřebiče budou pracovat i nadále
  • Preventivní kontrola funkcí nahlásí kritické provozní stavy předtím, než se vyskytne chyba
  • Výkonové rezervy ke snadnému rozšíření zařízení statickým boostem s trvalým výkonem až 125 %. Spouštění těžkých zátěží dynamickým boostem až 200 % za 5 s
  • Vysoká odolnost vůči rušení díky integrované plynové bleskojistce a době zálohování výpadku sítě delší než 20 ms
  • Robustní provedení v kovovém pouzdru s širokým teplotním rozsahem od -40 °C do +70 °C
  • Napájecí zdroje s maximální funkčností jsou součástí systému COMPLETE line

Napájecí zdroje QUINT POWER Výkonné a spolehlivé od 1 do 40 A

Interaktivní obrazová mapa: Řada QUINT POWER
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER splňuje i ve výkonovém rozsahu do 100 W vysoké nároky zařízení při malé konstrukční velikosti.
QUINT POWER <100 W
Napájecí zdroje QUINT POWER 40 A
Výkonné zdroje napájení jsou k dispozici až do 40 A.
Napájecí zdroje QUINT POWER 40 A
Varianta Plus napájení QUINT POWER
Napájecí zdroje pro náročné aplikace v extrémních okolních podmínkách.
Varianta Plus napájení QUINT POWER
Komunikační napájecí zdroj QUINT POWER
Komunikační napájecí zdroj nabízí plnou transparentnost provozních dat.
Komunikační napájecí zdroj QUINT POWER

Výkonné napájecí zdroje QUINT POWER zajišťují dostupnost vašeho zařízení pomocí technologie SFB Technology, preventivní kontroly funkcí a přizpůsobitelného nastavení.

V podobě napájecích zdrojů QUINT s výkonem méně než 100 W nabízíme jedinečnou kombinaci preventivní kontroly funkcí a značné výkonové rezervy při malé konstrukční velikosti. Navíc si můžete vybrat své přístroje Napájení pro nízký výkonový rozsah s přípojkou push-in nebo šroubovým připojením.

Komunikační napájecí zdroje QUINT POWER

Komunikační napájecí zdroje QUINT POWER

Komunikační napájecí zdroj QUINT POWER

Komunikační napájecí zdroj QUINT POWER poskytuje plnou transparentnost provozních dat od strany AC až po stranu 24 V DC. Lze jej rychle a snadno integrovat nebo parametrizovat do vašeho řídicího prostředí prostřednictvím polní sběrnice nebo rozhraní IO-Link.

Integrace prostřednictvím polní sběrnice:

  • Prostřednictvím připojení k systému přístrojových jističů CAPAROC a integrovaného rozhraní PROFINET
  • Prostřednictvím připojení ke zdroji nepřerušovaného napájení DC a integrovaného rozhraní EtherNet/IP, EtherCat, Modbus nebo PROFINET

Integrace prostřednictvím rozhraní IO-Link:

  • Přímé připojení k masteru IO-Link

Komunikativní napájecí zdroj navíc umožňuje preventivní kontrolu a údržbu funkcí a zajišťuje tak maximální dostupnost systému.

Datová transparentnost pro maximální dostupnost systému
Komunikační 24V systém napájení
Zkombinujte napájení QUINT POWER s IO-Link se systémem přístrojových jističů CAPAROC nebo inteligentní QUINT DC UPS, a vytvořte tak spolehlivou komunikační koncepci napájení. Inteligentní systém informuje o všech relevantních provozních a diagnostických údajích. Díky preventivní kontrole funkce snížíte výpadky na minimum.
Přejít ke 24V systému napájení
Napájení, přístrojové jističe a UPS
Napájecí zdroje QUINT POWER

QUINT POWER – pro optimální přizpůsobení vaší aplikaci

Konfigurátor pro napájecí zdroje QUINT POWER

Individuálně nastavte různé parametry jako prahy hlášení, charakteristiky nebo výstupní napětí. Objednejte si napájení na míru již od jednoho kusu.

Video k produktu

Video: Napájecí zdroje QUINT POWER
Napájecí zdroje QUINT POWER MovingImage
Napájení pro funkční bezpečnost

Napájecí zdroje QUINT POWER

Napájení pro funkční bezpečnost

Napájení QUINT POWER splňujíepožadavky funkční bezpečnosti (SIL) a zaručuje maximální provozní bezpečnost. V paralelním provozu a při připojení na různé fáze je zátěž spolehlivě napájena i při problémech se vstupním napětím.

Použijte variantu Plus napájecího zdroje 20 A nebo také kombinaci napájení QUINT POWER s aktivním modulem redundance QUINT S-ORING v aplikacích s funkční bezpečností až do úrovně integrity zabezpečení SIL 3 (IEC 61508).

Napájení QUINT POWER s napětím 110 V DC

Napájení QUINT POWER s napětím 110 V DC

QUINT POWER s napětím 110 V DC

S novým napájecím zdrojem QUINT POWER se 110 V DC na výstupu patří sériové zapojení více napájecích zdrojů minulosti. Díky novým napájecím zdrojům můžete napájet své aplikace až do rozsahu napětí 135 V DC pouze jedním zařízením. Ideální řešení pro procesní technologii a energetiku.

Technologie a výhody QUINT POWER

SFB Technology
Světlo stroje
Jednoduché rozšíření zařízení pomocí QUINT POWER
SFB Technology

Aby bylo možné standardní jističe magneticky – a tedy rychle – aktivovat, musí napájecí zdroje krátkodobě dodávat několikanásobek jmenovitého proudu.
Napájecí zdroj QUINT POWER pomocí SFB Technology (Selective Fuse Breaking) spolehlivě a rychle aktivuje standardní jističe vedení na 15 ms až 6násobným jmenovitým proudem. Dojde k selektivnímu odpojení chybných proudových obvodů a k omezení chyby, zatímco důležité části zařízení zůstanou v provozu.

Více informací o SFB Technology
Světlo stroje

Napájecí zdroj QUINT POWER nepřetržitě sleduje výstupní napětí a výstupní proud. Preventivní kontrola funkcí zobrazuje kritické provozní stavy a hlásí je řídicí jednotce dříve, než dojde k poruše. Dálkové monitorování probíhá pomocí aktivních spínacích výstupů a bezpotenciálových reléových kontaktů.

Jednoduché rozšíření zařízení pomocí QUINT POWER

Pomocí napájecího zdroje QUINT POWER můžete své zařízení snadno rozšířit. Statické zesílení k tomu trvale dodává až 125 % jmenovitého proudu. Pro rozběh těžkých zátěží je navíc k dispozici dynamické zesílení s 200 % jmenovitého proudu po dobu 5 sekund.

S různými funkcemi přímo k maximální dostupnosti zařízení

Výkonné napájecí zdroje QUINT POWER zajišťují maximální dostupnost vašeho zařízení pomocí celé řady funkcí v různých výkonových rozsazích. QUINT POWER spolehlivě zajistí napájení vašeho zařízení – pomocí SFB Technology, individuálních nastavení a integrované plynové bleskojistky nebo různých typů připojení s nízkými energetickými a prostorovými nároky.

QUINT POWER >100 W
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER >100 W

QUINT POWER <100 W

SFB Technology
Preventivní kontrola funkcí
Lze objednat v přednastaveném stavu
Výběr mezi přípojkou push-in a šroubovým připojením
Výkonová rezerva statického zesílení
Výkonová rezerva dynamického zesílení
Integrovaný plynový svodič přepětí
Malá hloubka přístroje
Robustní provedení
Vysoký stupeň účinnosti