Spolehlivé komponenty pro akumulátory Energetický přechod sehrává u systému akumulátorů rozhodující roli. S projekty týkajícími se ukládání energie vám pomohou inovativní technologie od společnosti Phoenix Contact. Díky spolehlivé připojovací a automatizační technice určené pro elektrické akumulátory různých velikostí a kompetentnímu poradenství vždy nalezneme individuální řešení pro vaše akumulátory energie.

Akumulátor energie s fotovoltaikou a větrnou elektrárnou v pozadí

Systémy skladování energie v podobě akumulátorů zvyšují nezávislost zásobování energií a jsou šetrnější ke klimatu. Pouze s pomocí technologií tohoto druhu je zajištěno optimální využití dostupné energie.

Tým odborníků z oboru akumulátorových úložišť - Phoenix Contact
Tým odborníků společnosti Phoenix Contact z oboru akumulátorových úložišť
Obrázek nadměrného akumulátoru před akumulátorem energie

Akumulátorová úložiště pro každý požadavek

K tomu, aby bylo možné zvládnout budoucí výzvy v oblasti zásobování energií, jsou potřebné různé druhy akumulátorů energie. Infrastrukturní akumulátory vyrovnávají kolísavá odebíraná a spotřebovávaná množství vyráběné elektrické energie. Průmyslové akumulátory se často používají ke kompenzaci špiček zatížení, a zajišťují tak snižování cen elektrické energie. Kromě toho průmyslové akumulátory slouží jako záložní zdroje pro případ výpadku dodávky elektrického proudu. Akumulátory pro obytné prostory jsou často používány k provozu v kombinaci se soukromými solárními zařízeními. Elektrická energie, která je vyráběna fotovoltaickým zařízením, se tak spotřebovává a přebytečná energie se současně ukládá do akumulátoru, namísto toho, aby se solární elektrická energie levně prodávala provozovateli sítě.

Řešení akumulátorových úložišť pro elektrické sítě a průmysl

Akumulátorová úložiště v okolí větrných elektráren a solárních parků

Velkokapacitní akumulátor pro síťové služby

Kolísavá množství elektrické energie dodávaná regenerativními zařízeními na výrobu energie staví, společně s rozšiřováním nabíjecí infrastruktury, před provozovatele sítí velké výzvy. Elektrické akumulátory využívají a uchovávají dočasně vznikající přebytky energie. Elektrický proud je dodáván, jestliže se zvýší odebírané množství nebo sníží vyráběné množství. Zařízení zahrnující akumulátory energie navíc předcházejí výpadkům v dodávce proudu, jelikož umožňují krátkodobé překlenování těchto výpadků.

Průmyslová akumulátorová úložiště v budově

Elektrické akumulátory používané v průmyslovém prostředí

V průmyslovém prostředí se elektrické akumulátory používají k různým účelům. Akumulátory mohou sloužit jako ochrana proti krátkodobým i rozsáhlým výpadkům dodávky elektrické energie. Tím je umožněn pokračující provoz zařízení a strojů, které je však také možno řádným způsobem vypínat. Neplánované poruchy strojů způsobené výpadky napájení jsou tedy nyní minulostí. Další důležitou oblastí využití elektrického akumulátoru je takzvané oříznutí zátěžových špiček. Akumulátor přitom poskytuje proud pro špičky zatížení, díky čemuž není tento proud nutno odebírat ze sítě. To má přímý účinek na pořizovací cenu a zvyšuje hospodárnost zařízení.

Naše portfolio služeb pro průmyslové a velkokapacitní akumulátory

Interaktivní obrazová mapa: Rozložený výkres kontejneru s elektrickým akumulátorem zevnitř
Technologie připojení pro akumulátorové stojany
Technologie elektrického připojení zajišťuje přenos signálů, dat a výkonu v akumulátoru energie. Různé úrovně v elektrickém akumulátoru mají za následek různé požadavky na potřebná připojení. Díky širokému portfoliu společnosti Phoenix Contact můžete bezpečně a spolehlivě připojovat akumulátorové stojany ve svém energetickém systému.
Více informací
Technologie připojení pro akumulátorové stojany
Monitorování a řízení průmyslových a velkokapacitních akumulátorů
Naše produkty a systémy vám umožňují používat optimální skladbu rozvaděčů ve velkokapacitních systémech pro akumulaci energie, a tím zajišťovat spolehlivý provoz. Ústředním prvkem je v této souvislosti náš ucelený systém COMPLETE line. Pomocí tohoto kompletního řešení lze s maximální efektivitou realizovat nepřetržité monitorování a dálkové ovládání průmyslových a velkokapacitních akumulátorů. Kromě inovativních a vysoce technicky vyspělých produktů zajišťuje efektivní technická příprava společně s optimalizovanými procesy používanými při výrobě rozvaděčů rychlé a snadné uvedení vašeho akumulátoru energie do provozu.
Více informací
Monitorování a řízení průmyslových a velkokapacitních akumulátorů
Řízení napájení pro akumulátorová úložiště
Řízení napájení představuje spojovací článek mezi elektrickým akumulátorem a veřejnou elektrickou sítí. Toky energie mezi elektrickým akumulátorem a výrobním zařízením jsou díky tomu koordinovány a současně je zaručeno bezpečné a spolehlivé připojování k veřejné síti. Společnost Phoenix Contact nabízí systém řízení napájení, který je plně přizpůsobený vašemu akumulátorovému úložišti a který v případě potřeby umožňuje další rozšíření podle přání zákazníka.
Více informací
Řízení napájení pro akumulátorová úložiště

Řešení akumulátorů pro obytné prostory

Akumulátor energie a nabíjecí stojan v moderní garáži

Skladování energie ve vlastní domácnosti

Ve vlastním domě s nainstalovaným fotovoltaickým zařízením je obzvláště hospodárné ukládání solární energie do vlastního akumulátorového úložiště namísto levného prodávání solární energie místnímu poskytovateli služeb v oblasti zásobování energií. Elektrická energie je odebírána podle potřeby a proud z fotovoltaického zařízení je využíván v domácnosti, např. k provozu tepelného čerpadla nebo k nabíjení elektromobilu.  Elektrická energie vyráběná fotovoltaickým zařízením snižuje množství energie odebírané od poskytovatele služeb v oblasti zásobování energií a zvyšuje nezávislost na elektrické síti. Kromě toho lze pomocí elektrického akumulátoru překlenovat výpadky dodávky proudu ze sítě.

Naše portfolio služeb pro akumulátory určené pro obytné prostory

Interaktivní obrazová mapa: Rozložený výkres domácího akumulačního systému
Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení
Pro bezpečnou instalaci fotovoltaických zařízení a jejich ochranu před zasažením bleskem a před přepětím nabízí společnost Phoenix Contact širokou řadu různých připojovacích skříní generátorů. Pomocí těchto připojovacích skříní generátorů jsou vazby přepětí odváděny přímo do potenciálu země, čímž je nadále zajištěna funkce vašeho fotovoltaického zařízení. Předem osazené skříně, které jsou k dispozici v různých konfiguracích, jsou kompatibilní s měniči mnoha výrobců.
Více informací
Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení
Technologie připojení pro domácí akumulátorové systémy
Od techniky připojení desek plošných spojů ovládané pomocí páky až po připojení napájení se zabezpečením proti přepólování: společnost Phoenix Contact nabízí komplexní portfolio technologie připojení pro akumulátorové systémy, která bezpečně a spolehlivě spojuje moduly akumulátorů pro obytné prostory a regulátory pro zařízení na výrobu energie. Prostorově úsporné konstrukční provedení přitom umožňuje pohodlnou obsluhu i při stísněných instalačních poměrech.
Více informací
Technologie připojení pro domácí akumulátorové systémy
Technologie připojení pro měniče
Připojte své nainstalované solární zařízení a příslušný elektrický akumulátor k měniči tak, aby všechna zařízení byla zabezpečena proti přepólování. Kromě techniky vnitřního připojení desek plošných spojů nabízí společnost Phoenix Contact také konektory pro připojování k fotovoltaickému zařízení a k akumulátoru pro obytné prostory. Naše portfolio zahrnuje také 3- a 5pólové konektory pro střídavý proud a technologii připojení pro data a signály. Dostupné jsou také hybridní konektory s vysokým stupněm ochrany.
Více informací
Technologie připojení pro měniče
Univerzální pouzdra pro vestavné systémy typu Embedded System
Pro obsluhu a monitorování akumulátoru energie ve vaší vlastní domácnosti nabízí společnost Phoenix Contact univerzální pouzdro řady UCS jako ideální řešení pro vestavné systémy typu Embedded System. Pouzdra se stupněm ochrany IP40 spolehlivě chrání standardní desky plošných spojů před vnějšími vlivy. Díky rozsáhlé nabídce příslušenství můžete využívat také výhodu v podobě individualizovaných provedení, např. odnímatelných bočních stěn.
Více informací
Univerzální pouzdra pro vestavné systémy typu Embedded System

Udržitelnost a ochrana klimatu jsou globálními výzvami naší doby. I my k tomu budeme přispívat prostřednictvím inovací a technologických řešení. Motivací zaměstnanců společnosti Phoenix Contact je možnost aktivně se podílet na utváření budoucnosti, pro kterou stojí za to žít.

Frank Stührenberg - Phoenix Contact, Předseda představenstva
Frank Stührenberg - Phoenix Contact, předseda představenstva