Kultura a postoj

Za čím si stojí společnost Phoenix Contact? Zde se dozvíte, co je základem naší práce a jak přispíváme k tvorbě udržitelného světa.
Zaměstnanci společně sledují obrazovku tabletu

Společně tvoříme udržitelný svět s vášní pro technologie a inovace

Vždy jsme vyvíjeli technologie pro lepší budoucnost. Neboť pro nás je technologie klíčem k prosperitě a k udržitelnému růstu. Smysluplné jednání tedy ve společnosti Phoenix Contact vždy existovalo. Prostřednictvím našeho záměru – našeho „proč“ – písemně definujeme účel našeho podnikání:

„S vášní pro technologie a inovace společně vytváříme udržitelný svět.“

Máme know-how a vytváříme produkty a řešení pro tento svět. Považujeme se za aktivní součást společnosti. Jasně řečeno: Naše činy mají vliv. Na základě toho se můžeme a chceme nechat poměřovat.

Naše poslání

Jakožto technologická společnost sledujeme na cestě k udržitelnému světu strategický cíl All Electric Society.

Síťově propojená zeměkoule pro zobrazení All Electric Society

Empowering the All Electric Society

Empowering the All Electric Society

„Řešeními pro elektrifikaci, síťové propojení a automatizaci přispíváme světu, v němž může obnovitelnou energii využívat každý.“

To je naše poslání, kterým vyjadřujeme, co podnikáme pro to, abychom dosáhli strategického cíle udržitelného světa.

Naše kultura a hodnoty

Jako rodinná firma propojujeme tradici a stálost s naší vášní pro nejnovější technologie. Ve polečnosti Phoenix Contact je člověk na prvním místě.

Nebývalé globální výzvy vyžadují více než kdy jindy schopnost uvědoměle se vypořádat s hodnotově zaměřeným jednáním.

Tabule s podnikovými zásadami v zasedací místnosti

Základy našeho jednání a naší práce jsou již po celá desetiletí pevně zakotveny v našich podnikových principech. Neměnné ve formulaci. Neměnné ve svém účinku.

Nezávislost

  • Jednáme vždy tak, aby naše podnikatelská svoboda zůstala zachována.

Inovativnost a kreativita

  • Inovace považujeme za průlomovou cestu do udržitelné budoucnosti. Tímto způsobem prediktivně rozvíjíme naši společnost.

Důvěryhodné partnerství

  • Naše jednání je založeno na vzájemném odhodlání, přátelství a upřímnosti.
  • Naše vztahy se zákazníky a obchodními partnery jsou zaměřeny na vzájemnou a trvalou prospěšnost.
  • Naše podniková kultura podporuje důvěru a růst zaměstnanců s cílem dosáhnout dohodnutých cílů.

Společně s podnikatelským jednáním má podpora smysl To nás ve společnosti Phoenix Contact spolu s naším nadšením pro technologie a inovace spojuje.

Plánování v průmyslové hale
Pracovník ve výstražné vestě s ochrannou helmou
Tři studenti duálního studia Strojírenství v dílně
Pracovník v rozvodně
Tři muži při práci v laboratoři Eduline, Kiel