Rozvodné bloky pro rozvod zátěže a řídicího proudu

Rozvodné bloky pro rozvod zátěže a řídicího proudu

Rozvodné a napájecí bloky s technologií připojení push-in a šroubového připojení získáte připravené k připojení s různým průřezem a různými počty pólů, druhy montáže a barvami. Rozvodné bloky lze okamžitě použít a libovolně rozšiřovat. Tímto způsobem kompaktní bloky zajišťují flexibilní a hospodárný rozvod zátěže a řídicího proudu.

Více informací

Vaše výhody

 • Rychlá instalace díky rozvodným blokům připraveným k připojení a s integrovaným přemostěním
 • Vysoká úspora místa díky minimální konstrukční velikosti
 • Flexibilní možnosti montáže díky různým montážním adaptérům a speciálním variantám k nalepení
 • Barevné přiřazení vodiče a bodu připojení pro intuitivní a bezpečnou instalaci
 • Standardizované příslušenství – bloky lze bez ztráty při dělení rozšiřovat, testovat a označovat pomocí příslušenství CLIPLINE complete
Produktové novinky z oblastí technologie připojení, automatizační techniky a elektromobility

Novinky ve spojovací a automatizační technice Základ vašich průmyslových zařízení

Naše výrobky představují základ vašich průmyslových zařízení a pomáhají vám vytvářet efektivnější procesy a šetřit náklady. Přesvědčte se o našich novinkách z následujících oblastí:

 • Řadové svornice, průmyslové konektory a kabeláž snímače / akčního členu
 • Označovací systémy, nářadí a montážní materiál
 • Přepěťová ochrana a napájecí zdroje
 • Nabíjecí technika pro elektromobilitu
 • Technika rozhraní a spínací přístroje
 • Řídicí technika, I/O systémy a automatizační infrastruktura

Rozvodné bloky FIX s technologií push in

Bezúdržbové rozvodné a sběrné bloky FIX s technikou připojení push in připravené k použití umožňují rychlou montáž bez ručního přemosťování. Rozvodné bloky nabízíme až s 18 body připojení. Pokud potřebujete více rozvodných bloků, můžete je řadit za sebe pomocí spojení pero-drážka bez ztráty při dělení. Díky standardním zástrčným můstkům FBS ze systému řadových svornic CLIPLINE complete lze efektivně rozšiřovat napětí připojených bloků. Montážní adaptéry lze velmi snadno modulárně sestavovat, stejně jako jednotlivé bloky mezi sebou, pomocí spojení pero-drážka. Pro montáž rozvodných a sběrných bloků můžete použít nejrůznější způsoby montáže. Nainstalujte bloky na nosnou lištu, prostřednictvím přímé montáže našroubováním nebo jednoduše a přímo nalepte příslušné varianty na montážní desku. K prostorově úsporné a přehledné montáži na nosnou lištu jsou k dispozici různé adaptéry pro podélnou a příčnou montáž. Pro potřeby snadného testování jsou rozvodné bloky FIX vybaveny odbočkou pro měření pomocí všech běžných měřicích hrotů.

Video: Rozvodné bloky FIX
Rozvodné bloky FIX MovingImage
Rozvodné bloky PTFIX

Rozvodné bloky PTFIX

Konfigurátor pro rozvodné bloky s přípojkou push-in připravené k připojení

Pomocí našeho konfigurátoru si můžete sestavit individuální řešení k efektivnímu rozvádění napětí. V konfigurátoru si snadno nakombinujete řešení z různých variant bloků a barev.

Rozvodné bloky PTFIX v různých barvách

Rozvodné a sběrné bloky PTFIX

Rozvodné a sběrné bloky PTFIX

Rozvodné bloky PTFIX se na rozdíl od rozvodných bloků PTVFIX vyznačují přípojkou push-in z přední strany. Bloky nabízíme se 4, 6, 12 a 18 body připojení a jednotlivé moduly se 2 body připojení. Rozvodné bloky jsou dostupné s doplňkovou sběrnicovou přípojkou nebo bez ní. Pokud jde o jmenovité průřezy, můžete si vybrat z průřezů 1,5, 2,5 a 4  mm². Mimo to jsou k dispozici i bloky s jmenovitým průřezem 10 mm². Tyto bloky však mají pouze 6 připojovacích míst. Vedle technických vlastností rozvodné a sběrné bloky umožňují intuitivní a bezpečnou instalaci. Díky velké rozmanitosti až 15 různých barevných variant (10 mm² = pět barevných variant) je možné jednoduché barevné přiřazení vodičů a bodů připojení.

Rozvodné bloky s funkčními vlastnostmi

Funkční rozvodné bloky PTFIX-function

Funkční rozvodné bloky PTFIX-function

Funkční rozvodné bloky PTFIX-function jsou k dispozici v různých oddělovacích variantách a jako varianta s pojistkou. Rozvodné bloky jsou dostupné se 7 připojovacími místy a jmenovitým průřezem 2,5 mm². Tři oddělovací varianty TG, MT a MTL se odlišují z hlediska typu rozpojovací zóny. Varianta TG je základní oddělovací blok, který obsahuje kromě nožových rozpojovačů také funkční zástrčky, jako jsou pojistková zástrčka nebo různé konstrukční bloky. Varianta MT je naproti tomu vybavena výkyvnými nožovými rozpojovači. Tyto nožové rozpojovače je možné bezpečně otevřít šroubovákem. Varianta MTL je rovněž vybavena výkyvnými nožovými rozpojovači. Díky páčce je však lze otevřít bez pomoci nářadí. Proto vyžaduje varianta MTL více místa nad blokem. Pojistkové bloky PTFIX 10/6X4-SI… jsou místo oddělovacích prvků vybaveny otočnými pojistkami. Otočné pojistky umožňují jednoduché zajištění připojení jednotlivých rozvaděčů. Vedle standardních pojistkových bloků jsou k dispozici i bloky se signalizačními světly pro signalizaci vadných pojistek.

Rozvodné bloky PTVFIX s bočním připojením vodiče

Rozvodné a sběrné bloky PTVFIX

Rozvodné a sběrné bloky PTVFIX

Bloky PTVFIX jsou nejnovější rozvodné bloky portfolia FIX. Od rozvodných bloků PTFIX se liší boční přípojkou push-in. To je označeno v názvu písmenem V jako „vertikální“.
Rozvodné bloky PTVFIX jsou k dispozici jako rozvodné a sběrné bloky s průřezem 2,5 mm² se 2, 6, 12 a 18 přípojnými místy. Bloky PTVFIX jsou k dispozici v pěti standardních barvách. Díky integraci v online konfigurátoru si můžete objednat další barevné varianty. Díky tomu umožňují také bloky PTVFIX barevné a přehledné přiřazování bodů připojení a vodičů.

Multibloky PTVFIX namontované na nosné liště

Multibloky PTVFIX

Multibloky PTVFIX

Multibloky PTVFIX jsou prvními rozvodnými bloky FIX, které v sobě vedou více než jedno napětí. Na rozdíl od ostatních rozvodných bloků nemají multibloky integrované přemostění. Bloky tak vedou napětí pro dvě přípojná místa. Díky této vlastnosti jsou bloky zvlášť vhodné v oblastech, jako je instalace v budovách. Zapojte rychle a snadno fázi, nulový vodič a ochranný vodič pouze v jednom kompaktním a prostorově úsporném bloku. Stejně jako ostatní bloky řady rozvodných bloků FIX používají multibloky standardizované příslušenství systému CLIPLINE complete. Díky tomu můžete i zde těžit z výhod různých způsobů montáže, online konfigurátoru a také příslušenství k testování a označování. Bloky jsou nyní dostupné s jmenovitým průřezem 2,5 mm².

Rozvodné bloky PTFIX s příslušenstvím

Rozvodné bloky PTFIX s propojkou a se zkušební zástrčkou

Příslušenství napříč systémy

Rozvodné a sběrné bloky řad FIX využívají standardizované příslušenství systému řadových svornic CLIPLINE complete. Vedle standardizovaných propojek FBS a různých zkušebních zástrček patří do příslušenství rozvodných bloků také samolepicí označovací materiál. Vedle standardizovaného příslušenství disponují rozvodné bloky také různými montážními adaptéry pro snadnou montáž bloků. Patří sem šroubovací příruby pro přímou montáž, adaptéry na nosnou lištu k podélné a příčné montáži a samolepicí rozvodné bloky z výroby. Montážní adaptéry lze velmi snadno modulárně sestavovat, stejně jako jednotlivé bloky mezi sebou, pomocí spojení pero-drážka.

Přístrojové svornice a blok pro připojení přístrojů s připojenými vodiči a označením

Bloky pro připojení přístrojů a přístrojové svornice

Přístrojové svornice se šroubovým připojením

Přístrojové svornice G a GE používají k připojování tuhých a ohebných vodičů univerzální šroubové připojení. Šroubové připojení je díky patentovanému principu Reakdyn bezúdržbové. Vedle ochrany před spletením ve formě dutinek vodičů navíc šroubové připojení umožňuje připojení více vodičů pouze v jednom bodě připojení. Na rozdíl od rozvodných bloků FIX nejsou body připojení přístrojových svornic vzájemně přemostěny. Výjimkou je blok GE 10/2-BA BU. Ostatní bloky pro připojení přístrojů tak vedou jednotlivá napětí vedle sebe. Nelze zde provést ani ruční přemostění, protože bloky nemají vzhledem ke své kompaktnosti žádný speciální prostor na funkční prvek. Bloky pro připojení přístrojů jsou k dispozici se jmenovitými průřezy 4, 10 a 35 mm². V závislosti na průřezu mají varianty bloků 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo 12 pólů. Přístrojové bloky lze upevnit pouze přímou montáží, tedy např. našroubováním na montážní desku. Jednotlivé bloky lze rychle a snadno testovat prostřednictvím svěracích šroubů.

Využijte kompaktní rozvodné bloky k hospodárnému rozvodu zátěže a řídicího proudu
Rozvodné bloky FIX
Bloky připravené k připojení umožňují rychlou montáž bez nutnosti ručního přemostění s časovou úsporou až 80 %. Rozvodné a napájecí bloky se 4, 6, 12 a 18 body připojení i jednotlivé moduly se 2 body připojení jsou pro intuitivní a bezpečnou instalaci dostupné v několika barevných provedeních.
Přejít k brožuře
Rozvodné bloky FIX