Solární energie Navrhněte udržitelné zásobování energií pomocí inspirativních průmyslových řešení pro všechny aspekty fotovoltaiky.

Fotovoltaické zařízení

Solární energie je základem pro obnovitelnou výrobu energií. Významně přispívá k pokrývání stále se zvyšující potřeby energie. Propojení do sítě, monitorování a komunikace jsou při tom nepostradatelné, zejména s ohledem na stálou kvalitu sítě a technickou údržbu na základě potřeb. Společnost Phoenix Contact je kompetentním partnerem pro optimální a spolehlivý provoz fotovoltaických zařízení. Poskytujeme vždy to správné řešení od volně stojících zařízení přes střešní zařízení až po hybridní energetické soustavy.

Fotovoltaika je hnací silou obnovitelných energií. Naše monitorovací, řídicí a softwarová řešení jsou partnerským závazkem pro snižování emisí.

Andre Koehnke - Phoenix Contact, Ředitel Global Industry Management Renewable Energy
Andre Koehnke

Řešení pro správu solárního parku

Provoz velkých fotovoltaických zařízení vyžaduje neustálý dohled a kontrolu na úrovni segmentů. Díky spolehlivým řešením monitoringu jste stále informováni o stavu svého fotovoltaického zařízení a můžete proto okamžitě reagovat, abyste maximálně zvýšili své výnosy. Zjistěte více informací o řešeních společnosti Phoenix Contact, pomocí kterých můžete nepřetržitě zaznamenávat, vizualizovat a vyhodnocovat data ze svého solárního parku.

Elektrikářka společně s elektrikářem prochází solární střešní zařízení

Řešení pro střešní zařízení Využijte své střešní plochy se ziskem

K výnosnému používání fotovoltaických zařízení jsou nejlepším předpokladem velké střešní plochy s nízkým sklonem. Kvůli klesajícím cenám modulů a zvyšujícím se nákladům na energii jsou fotovoltaická zařízení na soukromých, komerčních a veřejných budovách i bez státní podpory stále atraktivnější.

Pro dohled a ochranu instalací před proudy blesků a přepětím všeho druhu nabízí společnost Phoenix Contact široké portfolio pro fotovoltaická střešní zařízení. Pro maximální bezpečnost v případě údržby nebo nebezpečí lze jednotlivé moduly odpojit od napájení.

Solární panely v suchých oblastech

Řešení pro hybridní energetické soustavy Pro náročné podmínky

Asi 1,2 miliardy lidí na celém světě nemá přístup k elektrické energii. K výrobě potřebné nezávislé energie se proto na mnoha místech používají dieselové generátory. Náklady na palivo do dieselových generátorů však neustále stoupají. Použití fotovoltaických hybridních systémů udržitelně snižuje nejen finanční náklady, ale i emise CO₂. Ve venkovských oblastech bez místní elektrické sítě a v rozvojových a nově industrializovaných zemích se hybridní fotovoltaické systémy stávají cenově výhodnou a ekologickou alternativou výroby elektřiny. Jednotky výroby energie, akumulátory, měniče a také zařízení potřebná pro řízení a regulaci musejí odolat náročným okolním podmínkám. Řešení a komponenty společnosti Phoenix Contact splňují tyto požadavky tím nejlepším možným způsobem.

Muž a žena diskutují o produktu zobrazeném na tabletu

Naši partneři pro energetická řešení

Společnost Phoenix Contact spolupracuje s vybranými partnery z celého světa, kteří disponují obsáhlým know-how ohledně našich produktů a systémů. Tím zajišťujeme, že jsou naše řešení pro solární průmysl celosvětově optimálně přizpůsobena individuálním požadavkům zákazníků.

Profitujte z kompetentnosti našich partnerů pro řešení a využijte nyní našeho obsáhlého poradenství!

Produkty

Phoenix Contact nabízí inovativní produkty pro fotovoltaickou výrobu energie. Základem těchto řešení je široké spektrum průmyslově testované spojovací a automatizační techniky. Inteligentní kombinací se z těchto produktů stávají systémy s nejrůznějšími funkcemi, např. s ovládáním, dálkovým dohledem nebo zachycováním měřených hodnot.

Služby a podpora

Realizujte své fotovoltaické projekty rychleji a efektivněji. Bez ohledu na to, zda zařízení plánujete, zřizujete, nebo provádíte jejich údržbu – naše služby vás podporují spolehlivě a s ohledem na vaše požadavky.

Technik při práci na rozvaděči

Technický návrh a řešení rozvaděče Podpoříme vás ve všech fázích projektu.

Naši odborníci vám poradí v každé fázi cyklu vašeho projektu a podle potřeby vám pomohou i s technickým návrhem vašeho zařízení. V nezávislé a akreditované testovací laboratoři Phoenix Testlab jsou intenzivně zkoušeny všechny komponenty od společnosti Phoenix Contact. Rozvaděče jsou koncipovány a vyvíjeny v souladu s požadovanými normami a směrnicemi. Ať už se při realizaci svého fotovoltaického projektu budete potýkat s jakýmkoli problémem, rádi vám pomůžeme.

Zaměstnanci při setkání na téma IT bezpečnost pro fotovoltaické sítě

IT bezpečnost pro fotovoltaické sítě Využijte oborových znalostí a zkušeností našich expertů

Chraňte svá zařízení před neoprávněným přístupem osob nebo škodlivými programy. Průmyslový Ethernet společnosti Phoenix Contact snadno integrujete do své automatizační infrastruktury. Společnost Phoenix Contact vám nabízí široké portfolio služeb v oblasti ICS-Security a průmyslové komunikační techniky. Rozumíme požadavkům automatizace a síťové techniky vašeho fotovoltaického zařízení. Rádi vám poradíme, vše vyhodnotíme a naplánujeme na základě vašeho zadání a provedeme potřebná opatření.

Školení a workshop o solární energii

Školení a workshopy Zprostředkování odborných znalostí přizpůsobené vašim vědomostem z oboru

Na základě intenzivního kontaktu se zákazníky a dlouholeté zkušenosti z terénu jsme vyvinuli kvalifikační koncept, díky kterému se individuálně přizpůsobíme vašim požadavkům na kvalifikaci pracovníků.

Předložíme vám nabídku, která odpovídá fázi projektu, cílové skupině a předběžným znalostem vašich zaměstanců.

Telefonní operátor poprodejního servisu pro solární energii

Poprodejní služby Na naši servisní síť se můžete spolehnout i po nákupu

Naše servisní týmy charakterizují koncentrované znalosti, dlouholeté praktické zkušenosti a maximální flexibilita.

Naše servisní síť je vám k dispozici při instalaci, uvedení do provozu a samotném provozu i v těch nejodlehlejších regionech, například pomocí bezplatné a nepřetržité linky systémové podpory. V nouzových případech pro vás připravíme náhradní díly i mimo pracovní dobu.