Solární park se solárními panely

Solární energie Vytvořte řešení pro ekologické zásobování energií

Solární energie je základem pro obnovitelnou výrobu energií. Díky klesajícím systémovým nákladům jsou dnes fotovoltaická zařízení atraktivní nejen z ekologického hlediska, ale ve srovnání s konvenčními zařízeními na výrobu energie jsou stále konkurenceschopnější i z hlediska ekonomického.

Společnost Phoenix Contact je kompetentním partnerem pro optimální a spolehlivý provoz fotovoltaických zařízení. Nabízíme vždy správné řešení od volně stojících zařízení přes střešní zařízení až po hybridní energetické soustavy.

„Výroba energie solárními zařízeními je nyní v mnoha zemích konkurenceschopná i bez dotací. Pro výraznou část celkové výroby energie je nezbytný bezpečný provoz a regulované napájení solární energie do napájecí sítě. Společnost Phoenix Contact poskytuje řešení pro ekologicky zodpovědné a ekonomicky efektivní zásobování energií, které splňuje průmyslové standardy.“

Global Industry Management - Phoenix Contact
Phoenix Contact Team Global Industry Management Solar Power

Tým Solar Power

Řešení pro solární energii

Společnost Phoenix Contact nabízí inspirativní průmyslová řešení pro všechny aspekty fotovoltaiky.

Technik telefonuje mezi solárními panely v solárním parku

Řízení parku Technika z kompetentního zdroje

Fotovoltaika významně přispívá k pokrývání stále se zvyšující potřeby energie. Po celém světě roste zájem o výstavbu stále větších a výkonnějších volně stojících fotovoltaických zařízení. Propojení do sítě, monitorování a komunikace jsou při tom nepostradatelné, zejména s ohledem na stálou kvalitu sítě a technickou údržbu na základě potřeb.

Provoz velkých fotovoltaických zařízení vyžaduje neustálý dohled a kontrolu na úrovni segmentů. Se spolehlivými produkty monitoringu budete stále informovaní o stavu svého fotovoltaického zařízení, takže můžete okamžitě reagovat a maximálně zvýšit výnosy.

Integrované řízení fotovoltaických parků
Systém řízení solárních parků
Díky inteligentní automatizaci a spojení s rozsáhlými vizualizačními nástroji můžete data ze svého solárního parku nepřetržitě zaznamenávat a vyhodnocovat. Nabízíme kompletní a bezproblémová řešení pro řízení solárního parku od záznamu dat na úrovni pole až po řízení napájení a vizualizaci.
Přejít k integrovanému řízení fotovoltaických parků
Solární panely ve fotovoltaickém parku
Dva muži na střešním solárním zařízení

Střešní zařízení Využijte své střešní plochy se ziskem

K výnosnému používání fotovoltaických zařízení jsou nejlepším předpokladem velké střešní plochy s nízkým sklonem. Kvůli klesajícím cenám modulů a zvyšujícím se nákladům na energii jsou fotovoltaická zařízení na soukromých, komerčních a veřejných budovách i bez státní podpory stále atraktivnější.

Pro monitorování a ochranu instalací před zásahy bleskem a před přepětím všeho druhu nabízí společnost Phoenix Contact široké portfolio pro fotovoltaická střešní zařízení. Pro maximální bezpečnost při údržbě nebo nebezpečí lze jednotlivé moduly odpojit bez napětí. Pro méně optimální střešní plochy jsou tou pravou alternativou modulární střídače. Nový zásuvný systém pro modulární střídač je zcela univerzální a snadno ovladatelný.

Solární panely v suchých oblastech

Hybridní energetické soustavy Pro náročné podmínky

Asi 1,2 miliardy lidí na celém světě nemá přístup k elektrické energii. K výrobě potřebné nezávislé energie se proto na mnoha místech používají dieselové generátory. Náklady na palivo do dieselových generátorů však neustále stoupají. Použití fotovoltaických hybridních systémů trvale snižuje nejen finanční náklady, ale i emise CO2. Ve venkovských oblastech bez místní elektrické sítě a v rozvojových a nově industrializovaných zemích se hybridní fotovoltaické systémy stávají cenově výhodnou a ekologickou alternativou výroby elektřiny.

Fotovoltaické hybridní systémy se často instalují za extrémních klimatických podmínek. Proto musí odolat náročným podmínkám okolí nejen jednotky pro výrobu energie, zásobník a měnič, ale také přístroje nutné pro jejich ovládání a řízení. Řešení a komponenty od společnosti Phoenix Contact tyto požadavky dokonale splňují.

Produkty

Společnost Phoenix Contact nabízí inovativní řešení a produkty pro fotovoltaickou výrobu energie. Základem těchto řešení je široké spektrum průmyslově testované spojovací a automatizační techniky. Inteligentní kombinací se z těchto produktů stávají systémy s nejrůznějšími funkcemi, např. s ovládáním, dálkovým dohledem nebo zachycováním měřených hodnot.

Služby a podpora

Realizujte své fotovoltaické projekty rychleji a efektivněji. Ať už svá zařízení plánujete, zřizujete, nebo provádíte jejich údržbu – naše služby vás podporují spolehlivě a přímo podle vašich požadavků.

Technik při práci na rozvaděči

Inženýrství a řešení rozvaděče Podpoříme vás ve všech fázích projektu.

Pro vaše řešení nastavujeme vysoká měřítka. Vše je testováno a certifikováno – od předem propojených a naprogramovaných řešení rozvaděčů až po inženýrské služby. Naši odborníci vám poradí v každé fázi cyklu vašeho projektu a podle potřeby vám pomohou i s inženýrstvím vašeho zařízení.

V nezávislé a akreditované laboratoři Phoenix Testlab se intenzivně testují všechny komponenty od společnosti Phoenix Contact. Rozvaděče jsou koncipovány a vyvíjeny v souladu s požadovanými normami a směrnicemi. Proto si můžete být jistí, že naše hotová řešení splňují vysoké nároky.

Rádi vám pomůžeme s jakýmikoli problémy při realizaci vašeho fotovoltaického systému.

Zaměstnanci při setkání na téma IT bezpečnost pro fotovoltaické sítě

IT bezpečnost pro fotovoltaické sítě Využijte oborových znalostí a zkušeností našich expertů

Chraňte svá zařízení před neoprávněným přístupem osob nebo škodlivého softwaru. Díky dlouholetým zkušenostem v automatizaci a průmyslových ethernetových sítích jsme jsme mohli ethernet zjednodušit. Průmyslový ethernet od společnosti Phoenix Contact tak snadno integrujete do své automatizační infrastruktury.

Společnost Phoenix Contact vám nabízí široké portfolio služeb v oblasti ICS Security a průmyslové komunikační techniky. Známe požadavky automatizace a síťové techniky vašeho fotovoltaického zařízení a rozumíme jim. Rádi vám poradíme, vše vyhodnotíme a naplánujeme na základě vašeho zadání a provedeme potřebná opatření.

Účastník na školení a workshopu o solární energii

Školení a workshopy Zprostředkování odborných znalostí přizpůsobené vašim vědomostem z oboru

Na základě intenzivního kontaktu se zákazníky a dlouholeté zkušenosti z terénu jsme vyvinuli kvalifikační koncept, díky kterému se individuálně přizpůsobíme vašim požadavkům na kvalifikaci pracovníků.

Předložíme vám nabídku, která odpovídá fázi projektu, cílové skupině a znalostem vašich zaměstanců.

Telefonní operátor poprodejního servisu pro solární energii

Poprodejní služby Na naši servisní síť se můžete spolehnout i po zakoupení

Všechny naše servisní týmy mají koncentrované znalosti, dlouholeté praktické zkušenosti a maximální flexibilitu.

Naše servisní síť je vám k dispozici při instalaci, uvedení do provozu a samotném provozu i v těch nejodlehlejších regionech, například pomocí bezplatné a nepřetržité linky systémové podpory. V nouzových případech pro vás připravíme náhradní díly i mimo pracovní dobu.