Solární park se solárními panely

Solární energie Vytvořte řešení pro ekologické zásobování energií

Solární energie je základem pro obnovitelnou výrobu energií. Klesající systémové náklady činí fotovoltaická zařízení atraktivní nejen z ekologického hlediska; ve srovnání s konvenčními zařízeními na výrobu energie jsou stále konkurenceschopnější i z hlediska ekonomického.

Společnost Phoenix Contact je kompetentním partnerem pro optimální a spolehlivý provoz fotovoltaických zařízení. Nabízíme vždy správné řešení od volně stojících zařízení přes střešní zařízení až po hybridní energetické soustavy.

„Výroba energie solárními zařízeními je nyní v mnoha zemích konkurenceschopná i bez dotací. Pro výraznou část celkové výroby energie je nezbytný bezpečný provoz a regulované napájení solární energie do napájecí sítě. Společnost Phoenix Contact poskytuje řešení pro ekologicky zodpovědné a ekonomicky efektivní zásobování energií, které splňuje průmyslové standardy.“

Global Industry Management – Team Solar Power - Phoenix Contact
Phoenix Contact Team Global Industry Management Solar Power

Řešení pro správu solárního parku

Provoz velkých fotovoltaických zařízení vyžaduje neustálý dohled a kontrolu na úrovni segmentů. Díky spolehlivým řešením monitoringu jste stále informováni o stavu svého fotovoltaického zařízení a můžete proto okamžitě reagovat, abyste maximálně zvýšili své výnosy. Zjistěte více informací o řešeních společnosti Phoenix Contact, pomocí kterých můžete nepřetržitě zaznamenávat, vizualizovat a vyhodnocovat data ze svého solárního parku.

Solární park

Díky inteligentní automatizaci a spojení s rozsáhlými vizualizačními nástroji můžete data ze svého solárního parku nepřetržitě zaznamenávat a vyhodnocovat. Nabízíme kompletní a bezproblémová řešení pro řízení solárního parku od záznamu dat na úrovni pole až po řízení napájení a vizualizaci.

Dva muži na střešním solárním zařízení

Střešní zařízení Využijte své střešní plochy se ziskem

K výnosnému používání fotovoltaických zařízení jsou nejlepším předpokladem velké střešní plochy s nízkým sklonem. Kvůli klesajícím cenám modulů a zvyšujícím se nákladům na energii jsou fotovoltaická zařízení na soukromých, komerčních a veřejných budovách i bez státní podpory stále atraktivnější.

Pro dohled a ochranu instalací před zásahy bleskem a před přepětím všeho druhu nabízí společnost Phoenix Contact široké portfolio pro fotovoltaická střešní zařízení. Pro maximální bezpečnost v případě údržby nebo nebezpečí lze jednotlivé moduly odpojit bez napětí. Pro méně optimální střešní plochy jsou tou pravou alternativou modulární střídače. Nový zásuvný systém pro modulární střídač je zcela univerzální a snadno ovladatelný.

Solární panely v suchých oblastech

Hybridní energetické soustavy Pro náročné podmínky

Asi 1,2 miliardy lidí na celém světě nemá přístup k elektrické energii. K výrobě potřebné nezávislé energie se proto na mnoha místech používají dieselagregáty. Náklady na palivo do dieselagregátů však neustále stoupají. Použití fotovoltaických hybridních systémů trvale snižuje nejen finanční náklady, ale i emise CO. Ve venkovských oblastech bez místní elektrické sítě a v rozvojových a nově industrializovaných zemích se hybridní fotovoltaické systémy stávají cenově výhodnou a ekologickou alternativou výroby elektřiny.

Fotovoltaické hybridní systémy se často instalují za extrémních klimatických podmínek. Proto musí odolat náročným podmínkám okolí nejen jednotky pro výrobu energie, zásobník a měnič, ale také přístroje nutné pro jejich ovládání a řízení. Řešení a komponenty od společnosti Phoenix Contact dokonale splňují tyto požadavky.

Muž a žena diskutují o produktu zobrazeném na tabletu

Naši partneři pro energetická řešení

Společnost Phoenix Contact spolupracuje s vybranými partnery z celého světa, kteří disponují obsáhlým know-how ohledně našich produktů a systémů. Tím zajišťujeme, že jsou naše řešení pro solární průmysl celosvětově optimálně přizpůsobena individuálním požadavkům zákazníků.

Profitujte z kompetentnosti našich partnerů pro řešení a využijte nyní našeho obsáhlého poradenství!

Produkty

Společnost Phoenix Contact nabízí inovativní řešení a produkty pro fotovoltaickou výrobu energie. Základem těchto řešení je široké spektrum průmyslově testované spojovací a automatizační techniky. Inteligentní kombinací se z těchto produktů stávají systémy s nejrůznějšími funkcemi, např. s ovládáním, dálkovým dohledem nebo zachycením měřených hodnot.

Služby a podpora

Realizujte své fotovoltaické projekty rychleji a efektivněji. Bez ohledu na to, zda zařízení plánujete, zřizujete, nebo provádíte jejich údržbu – naše služby vás podporují spolehlivě a s ohledem na vaše požadavky.

Technik při práci na rozvaděči

Inženýring a řešení rozvaděče Podpoříme vás ve všech fázích projektu.

Pro vaše řešení nastavujeme vysoká měřítka. Vše je testováno a certifikováno – od finálně propojených a naprogramovaných řešení rozvaděčů až po služby inženýringu. Naši odborníci vám poradí v každé fázi cyklu vašeho projektu a podle potřeby vám pomohou i s inženýringem vašeho zařízení.

V nezávislé a akreditované laboratoři Phoenix Testlab se intenzivně testují všechny komponenty od společnosti Phoenix Contact. Řešení rozvaděče jsou koncipována a vyvíjena v souladu s požadovanými normami a směrnicemi. Proto si můžete být jistí, že naše hotová řešení splňují vysoké nároky.

Rádi vám pomůžeme s jakýmikoli problémy při realizaci vašeho fotovoltaického systému.

Zaměstnanci při setkání na téma IT bezpečnost pro fotovoltaické sítě

IT bezpečnost pro fotovoltaické sítě Využijte znalostí našich expertů

Chraňte svá zařízení před neoprávněným přístupem osob nebo škodlivého softwaru. Díky dlouholetým zkušenostem v automatizaci a průmyslových ethernetových sítích jsme jsme mohli ethernet zjednodušit. Průmyslový ethernet od společnosti Phoenix Contact tak snadno integrujete do své automatizační infrastruktury.

Společnost Phoenix Contact vám nabízí široké portfolio služeb v oblasti ICS-Security a průmyslové komunikační techniky. Známe požadavky automatizace a síťové techniky vašeho fotovoltaického zařízení a rozumíme jim. Rádi vám poradíme, vše vyhodnotíme a naplánujeme na základě vašeho zadání a provedeme potřebná opatření.

Školení a workshop o solární energii

Školení a workshopy Zprostředkování odborných znalostí přizpůsobené vašim vědomostem z oboru

Na základě intenzivního kontaktu se zákazníky a dlouholeté zkušenosti z terénu jsme vyvinuli kvalifikační koncept, díky kterému se individuálně přizpůsobíme vašim požadavkům na kvalifikaci pracovníků.

Předložíme vám nabídku, která odpovídá fázi projektu, cílové skupině a předběžným znalostem vašich zaměstanců.

Telefonní operátor poprodejního servisu pro solární energii

Poprodejní služby Na naši servisní síť se můžete spolehnout i po nákupu

Naše servisní týmy charakterizují koncentrované znalosti, dlouholeté praktické zkušenosti a maximální flexibilita.

Naše servisní síť je vám k dispozici při instalaci, uvedení do provozu a samotném provozu i v těch nejodlehlejších regionech, například pomocí bezplatné a nepřetržité linky systémové podpory. V nouzových případech pro vás připravíme náhradní díly i mimo pracovní dobu.

Osobní kontakt
Zeptejte se nyní na individuální řešení!
Rádi vám poradíme a vyjasníme s vámi vaše specifické projektové požadavky.
Kontaktujte nás
Skupinová fotografie průmyslového týmu solární energie společnosti Phoenix Contact