Industrial Wireless: od IWLAN přes Wireless IO až po LoRaWAN

Industrial Wireless: od IWLAN přes Wireless IO až po LoRaWAN

Industrial Wireless umožňuje bezpečná a spolehlivá rádiová spojení pro průmyslové aplikace. Využijte v závislosti na požadavcích IWLAN nebo Bluetooth pro komunikaci v reálném čase, NearFi pro aplikace v oblasti blízkého pole nebo LoRaWAN a Trusted Wireless pro velké vzdálenosti. Naše bezdrátová řešení zahrnují přístupové body a klienty i vhodné antény a kabely.

Více informací

Nejvhodnější rádiová technologie pro vaši aplikaci

V praxi se osvědčily rozmanité bezdrátové technologie pro různé oblasti použití. Společnost Phoenix Contact vám pro vaše aplikace nabízí bezdrátová řešení pro použití v průmyslu.

 • WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet pro výkonné sítě Ethernet vhodné pro použití v průmyslu
 • Bluetooth: Wireless Ethernet a Wireless I/O pro přenos dat řídicí jednotky v automatizaci závodů
 • Trusted Wireless: Wireless I/O a Wireless Serial pro přenos signálu a dat v rozsáhlých zařízeních
 • NearFi: Pro bezkontaktní přenos energie a ethernetových dat v reálném čase v bezprostřední blízkosti
 • LoRaWAN: Low Power Wide Area Network pro energeticky efektivní odesílání dat na velké vzdálenosti

NearFi – přenos energie a dat v oblasti blízkého pole

NearFi je technologie bezkontaktního přenosu energie a dat v oblasti blízkého pole vyvinutá společností Phoenix Contact. Díky ethernetové komunikaci nezávislé na protokolu a bez latence nabízí flexibilní možnosti použití pro všechny ethernetové protokoly až do rychlosti přenosu 100 MBit/s. Přenos energie probíhá indukčně. Energii a data lze přenášet prostřednictvím vzduchové mezery o šířce až 10 mm nebo také nekovových meziprostor, jako je např. sklo, plast nebo dřevo.

Technologie NearFi tak představuje spolehlivější alternativu ke konektorovým spojením náchylným k opotřebení v aplikacích s omezeným prostorem a možnostmi pohybu, s vibracemi, prachem, nečistotami, rotací a častým připojováním. Proto se s oblibou používá v aplikacích s intenzivní údržbou, např. výměnou nástrojů v robotech, jako náhrada za sběrací kroužky u rotačních a kruhových taktovacích stolů, u přepravních systémů bez řidiče (FTS), u manipulačních a lehkých robotů nebo pro bezkontaktní komunikaci v systémech čistých prostor.

Základní a vzdálené vazební členy NearFi

Vazební členy NearFi pro bezkontaktní přenos energie a dat

Vazební člen NearFi – bezkontaktní, kompaktní, robustní

Pomocí vazebních členů NearFi lze přenášet energii (24 V, 2 A) a ethernetová data v reálném čase (100 Mbit/s, plně duplexně) prostřednictvím vzduchové mezery o šířce až 10 mm.K přenosu jsou obecně nutná vždy dvě zařízení: základní vazební člen a vzdálený vazební člen. Vazební členy nevyžadují žádnou konfiguraci a zapojují se stejně snadno jako konektorové připojení.

 • Robustní pouzdro IP65 s přípojkami M12 pro použití v náročném prostředí
 • Velká volnost při montáži díky flexibilním možnostem přiblížení z libovolného směru nebo vzájemně rotačně – také s přesazením nebo s tangenciálním úhlem
 • Montáž prostřednictvím montážní příruby pomocí šroubů M5 nebo prostřednictvím vnitřního závitu pomocí šroubů M6
 • Snadné uvedení do provozu a diagnostika díky integrované vyrovnávací pomůcce, celoobvodové optické signalizaci s vysoce svítivými LED a digitálním výstupem pro diagnostiku nadřazeným řídicím systémem

IWLAN – Industrial Wireless LAN

Průmyslová bezdrátová síť Industrial Wireless LAN, zkráceně Industrial WLAN nebo IWLAN, umožňuje jednoduché bezdrátové připojení v sítích PROFINET, EtherNet/IP™ nebo Modbus/TCP a často se také označuje jako Wireless Ethernet (bezdrátový ethernet). IWLAN se vyznačuje tím, že umožňuje vybudovat rozsáhlé sítě s mnoha účastníky. Velkou výhodou je roaming, díky kterému se volně se pohybující účastníci v rozsáhlé síti WLAN automaticky bezdrátově připojí k přístupovému bodu s nejlepším rádiovým signálem.
IWLAN je proto ideální např. pro použití v dopravních systémech bez řidiče (FTS) a skladové dopravě, elektrických závěsných dopravnících nebo ovládání strojů a zařízení pomocí tabletu a chytrého telefonu. Pomocí technologie PROFIsafe je při tom možné bezdrátově ovládat i bezpečnostní aplikace. Společnost Phoenix Contact nabízí rozmanité produkty IWLAN pro různé oblasti použití.

Přístroj WLAN 1100

Komplexní řešení WLAN 1100

WLAN 1100 a WLAN 2100 – řešení WLAN pro strojírenství

WLAN 1100 a WLAN 2100 jsou cenově výhodná kompletní řešení s integrovanými anténami a rádiovým modulem v jednom přístroji. Rádiový modul se osazuje na stroje nebo automatizované přepravní systémy (AGV) jednoduše pomocí jednoho otvoru.

 • Cenově výhodné komplexní řešení, neboť rádiový modul a antény jsou spojeny do jediného kompaktního zařízení
 • Dvě integrované speciální antény pro plný příjem v průmyslovém prostředí
 • Rychlá a prostorově úsporná instalace pomocí jednoho otvoru
 • Mimořádně robustní pouzdro (odolnost proti nárazu podle IK08), rozšířený teplotní rozsah a třída ochrany IP66/68 pro dlouhou provozní životnost v náročném prostředí (pouze WLAN 2100)
 • Zabezpečené proti manipulaci a zneužití díky podpoře nejnovějších bezpečnostních standardů WLAN
 • Jednoduché ovládání prostřednictvím PLC pomocí příkazů CLI, např. k bezpečnému jednorázovému zadání hesla
 • WLAN Mesh pro automatizační sítě
Rádiový modul WLAN 1010 s externím připojením antén

Kompaktní rádiový modul WLAN 1010 s externím připojením antén

WLAN 1010 a WLAN 2010 – řešení WLAN pro kompaktní systémy strojů

Průmyslové rádiové moduly WLAN 1010 a WLAN 2010 nabízejí osvědčené funkce řad 1000 a 2000 v kompaktním pouzdře IP20 s externím připojením antén. Byly vyvinuty pro aplikace, které vyžadují vysoký stupeň flexibility při výběru a umisťování antén. Jedná se např. o kompaktní systémy strojů, kyvadlové vozíky nebo mobilní roboty.

 • Snadná montáž na stěnu, plech nebo na montážní lištu
 • Nejlepší příjem i za obtížných prostorových podmínek díky flexibilnímu umístění externích antén
 • Vysoká spolehlivost díky rádiové technice MIMO
 • Robustní průmyslová konstrukce
 • Rychlý a spolehlivý roaming
 • Vysoká bezpečnost díky dvěma virtuálním přístupovým bodům a IP filtrům
 • Konfigurace přes web, SNMP, REST-API nebo CLI
 • WLAN Mesh pro automatizační sítě
FL EPA při použití v terénu

FL EPA pro použití v terénu

WLAN EPA – rychlá a jednoduchá podpora WLAN u přístrojů

Adaptér portu ethernet (Ethernet Port Adapter, EPA) poskytuje snadno a rychle podporu WLAN pro jednotlivá průmyslová automatizační zařízení s ethernetovým připojením. Kompletní řešení se stupněm ochrany IP65 se instaluje přímo v terénu a propojí se pomocí ethernetového vedení M12 s automatizačním zařízením.

 • Kompaktní rádiový modul s integrovanou anténou
 • Snadná montáž v terénu díky stupni ochrany IP65 a přípojkám M12 pro ethernet a napětí
 • Rychlé a snadné vytvoření bezpečných sítí od bodu k bodu a malých sítí pomocí tlačítka Mode (alternativně je také možná pohodlná konfigurace pomocí webového prohlížeče)
 • Automatizovaná konfigurace jednoduchými příkazy AT pomocí řídicí jednotky nebo ovládání za provozu

Průmyslový Bluetooth

Bluetooth je známý především z oblasti mobilního rádiového spojení a příslušenství pro počítače, etabloval se však také v oboru konstrukce strojů a zařízení jako komunikační řešení. Tato technologie je extrémně odolná vůči rušení ve frekvenčním pásmu a umožňuje spolehlivý paralelní provoz s dalšími aplikacemi Bluetooth nebo WLAN. Proto lze pomocí Bluetooth realizovat velmi spolehlivá bezdrátová spojení, která jsou kromě jiného předpokladem pro bezpečnou komunikaci (PROFIsafe, SafetyBridge atd.). Bluetooth je vhodný zejména pro malé, statické bezdrátové síťové aplikace s malým počtem účastníků (aplikace od bodu k bodu nebo malé sítě maximálně se sedmi účastníky). Celkově se Bluetooth dokonale hodí k přenosu dat ethernetu a PROFINET nebo V/V signálů k pohyblivým nebo rotujícím dílům stroje.

Dva ethernetové rádiové mosty EPA spolu navzájem komunikují

Robustní ethernetový rádiový most EPA

Bluetooth EPA – Ethernet a PROFINET prostřednictvím Bluetooth

Adaptér ethernetového portu EPA 2 bezdrátově spojuje automatizační moduly s podporou Ethernetu prostřednictvím Bluetooth se sítí řídicí jednotky, a to včetně zabezpečení. EPA 2 spojuje spolehlivý rádiový modul s integrovanou anténou do jednoho kompaktního a robustního průmyslového pouzdra IP65 pro nejjednodušší integraci do vaší aplikace.

 • Transparentní integrace do průmyslových ethernetových sítí řídicí jednotky, např. PROFINET
 • Jednoduchá konfigurace díky tlačítku Mode
 • Vhodné pro bezpečnou komunikaci jako PROFIsafe nebo SafetyBridge
 • Low Emission Mode pro nízké rušivé emise při vytváření spojení
 • Black Channel Listing umožňuje konfiguraci až 3 kanálů WLAN, jejichž frekvenční rozsahy nejsou využívány modulem EPA.
FL BLE 1300

FL BLE 1300 integruje snímače s technologií Bluetooth Low Energy do průmyslových sítí

BLE 1300 – integrace průmyslových snímačů s technologií Bluetooth Low Energy

FL BLE 1300 umožňuje integraci snímačů podporujících technologii Bluetooth Low Energy do průmyslových řídicích jednotek a systémů IoT. Zaznamenaná provozně důležitá data a informace tvoří základ pro inovativní aplikace IoT, pomocí kterých můžete optimalizovat své výrobní procesy.

 • Využití jako komunikační rozhraní Bluetooth Low Energy k výměně dat mezi řídicí jednotkou a snímači nebo může samostatně provádět jednoduché srovnávání prahových hodnot.
 • Spolehlivý a dlouhodobý provoz i v průmyslovém prostředí
 • Perspektivní připojení téměř všech snímačů s technologií Bluetooth Low Energy
 • Individuální a přesná integrace do vašeho systému
Wireless MUX přenáší V/V signály

Pomocí Wireless MUX spolehlivě přenesete V/V signály k těžce přístupným nebo otáčivým stanicím

Bezdrátový multiplexer – přenos V/V signálů prostřednictvím Bluetooth

Wireless MUX používejte všude tam, kde potřebujete přenášet V/V signály bezkabelově. Systém přenáší 16 digitálních a 2 analogové signály obousměrně, to znamená, že může nahradit 40žilový signální kabel.

 • Jednoduché uvedení do provozu – není nutná žádná konfigurace ani nastavení
 • Vysoký počet kanálů v kompaktním pouzdře
 • Rychlé vytvoření spojení a přenos signálu
 • Dosah až 200 m s všesměrovými anténami, až 400 m se směrovými anténami při volném výhledu
 • Aktuální technologie Bluetooth 4.0

Trusted Wireless

Vlastní bezdrátová technologie Trusted Wireless byla společností Phoenix Contact vyvinuta speciálně pro průmyslové použití. Je vhodná zejména pro bezdrátový přenos informací snímačů a akčních členů a rovněž k přenosu malého až středně velkého množství dat v rozsáhlých zařízeních. Při volném výhledu lze překonat vzdálenosti několika stovek metrů až několika kilometrů mezi dvěma účastníky bezdrátového přenosu.

Tato technologie se používá v průmyslovém rádiovém systému Radioline společnosti Phoenix Contact.

Rádiový modul Radioline

Radioline je rádiový modul pro rozsáhlá zařízení

Rádiový systém Radioline pro V/V signály a sériová data

Radioline je rádiový systém pro rozsáhlá zařízení. Zvláštnost: Jen jedním otočením rýhovaného kolečka jednoduše přiřadíte vstupy a výstupy, zcela bez programování. Díky rádiové technologii Trusted Wireless je Radioline nejlepší volbou pro spolehlivé použití v průmyslovém prostředí.

 • Vysoká spolehlivost díky technologii Trusted Wireless
 • Podporovaná frekvenční pásma: 868 MHz, 900 MHz a 2,4 GHz
 • Dosah až 32 km díky nastavitelné přenosové rychlosti
 • Flexibilní výstavba sítě: Radioline podporuje jak spojení od bodu k bodu, tak komplexní sítě Mesh až s 250 účastníky
 • Úspora přístrojů: díky integrovanému rozhraní RS 232/485 stačí k přenosu V/V signálů nebo sériových dat jediný přístroj
 • Rozšířitelný až na 32 V/V modulů díky konektoru sběrnice na montážní lištu a možnosti výměny za provozu
Venkovní box Radioline

Kombinace spínacích zařízení pro venkovní použití

Venkovní box Radioline lze instalovat přímo na volném prostranství pro rychlý a jednoduchý přenos V/V signálů nebo sériových dat prostřednictvím rádiového signálu. Při objednávání si přímo zvolte radiové moduly (alternativně 868, 900 nebo 2400 MHz) a typ a počet rozšiřujících V/V modulů.

 • Ideální pro instalace ve venkovním prostředí díky robustnímu pouzdru IP66 odolnému vůči stříkající vodě a UV záření určenému pro teploty -25 až +55 °C
 • Předem kompletně zapojený rozvaděč s integrovaným napájecím zdrojem, přepěťovou ochranou, zvoleným rádiovým modulem a rozšiřujícími V/V moduly pro intuitivní uvedení do provozu a jednodušší konfiguraci

LoRaWAN

LoRaWAN je specifikace Low Power Wide Area Network (LPWAN) pro bezdrátové systémy napájené z baterií v bezdrátové síti podle IEEE 802.15.4. Síť umožňuje bezdrátovou datovou výměnu mezi koncovými přístroji (uzly), senzory, branami a IT infrastrukturou prostřednictvím jednotného protokolu přenosu. Jako první otevřený standard zohledňuje LoRaWAN požadavky aplikací IoT.

 • Obousměrná, zašifrovaná komunikace
 • Použití veřejného pásma ISM (v Evropě: 868 MHz)
 • Nízká spotřeba energie od 100 nA do 10 mA v pohotovostním režimu
 • Velmi vysoká citlivost přijímače až do -140 dBm při vysílacím výkonu 20 dBm
 • Možný dosah až několik kilometrů
Brána LoRaWAN

Brána pro zřízení a rozvoj sítě LoRaWAN

Brána LoRaWAN-Gateway – základ pro komunikaci nezávislou na místě v síti LoRaWAN

Chcete-li vytvořit nebo rozšířit svou soukromou síť LoRaWAN, máte k dispozici naši otevřenou bránu LoRaWAN. Brána pracuje s interním modemem 4G/LTE, lze ji ovšem také připojit k internertu prostřednictvím Ethernetu. Brána LoRaWAN je založena na standardizovaném zásobníku a funguje jako transparentní konvertor médií mezi serverem LoRaWAN a koncovým přístrojem. Informace několika stovek až tisíců přístrojů, v závislosti na zátěži v rádiové síti, přenášeny bránou.

 • Pro zřízení a rozvoj sítě LoRaWAN
 • Volná parametrizace pro přístup k serverům LoRaWAN
 • Chráněná data díky zašifrovanému a bezpečnému přenosu
 • Napájení přes Ethernet PoE+
 • Interní modem 4G / LTE
 • Vhodné pro venkovní použití díky vysokému krytí IP67
Řídicí jednotky LoRaWAN

Řídicí jednotky LoRaWAN pro inteligentní správu osvětlení

Řídicí jednotky LoRaWAN – inteligentní a bezdrátové síťové propojení osvětlení

Společnost Phoenix Contact nabízí řídicí jednotky LoRaWAN (LCU) pro správu a řízení osvětlení a ovladačů LED. Sortiment výrobků sahá od zařízení s paticemi k jednoduchému připojení k hlavicím svítidel Zhaga a NEMA až po univerzální řídicí jednotky, pomocí kterých můžete své stávající osvětlení začlenit do sítě LoRaWAN. Vestavná zařízení pro klasický rozvaděč osvětlení nahrazují spínací hodiny nebo přístroj hromadného dálkového ovládání, a řídí tak celé úseky ulic.
Portfolio nabízí volitelnou možnost řídit moderní LED ovladače pomocí běžného komunikačního protokolu DALI. Díky tomu je možné použít řídicí jednotky u více LED ovladačů od libovolných výrobců.

 • Zlepšení energetické účinnosti prostřednictvím osvětlení podle potřeb
 • Světelné body stále pod kontrolou díky dálkové parametrizaci a diagnostice
 • Obousměrná, zašifrovaná komunikace k osvětlení
 • Kompatibilní s běžnými standardy rozhraní jako Zhaga a NEMA
 • Dovybavení stávající infrastruktury osvětlení jednoduchým rozšířením řídicí techniky
Síťově propojené pouliční osvětlení ve městě

Řešení pouličního osvětlení založené na LoRaWAN

Perspektivní návrh struktury osvětlení

Chcete sloučit jednotlivé světelné body do sítě LoRaWAN a kombinovat je s dalšími aplikacemi inteligentního města? Použijte naše komponenty LoRaWAN k integraci osvětlení do inteligentního systému řízení osvětlení.

Společně s vámi vytváříme perspektivní řešení na míru vaší konkrétní aplikaci, které bude založené na otevřených rozhraních a systémech IoT.

Všesměrové antény a směrové antény

Stále na příjmu díky správné anténní technice

Antény a příslušenství

Vždy na příjmu: společnost Phoenix Contact nabízí široké portfolio všesměrových antén pro pohyblivé aplikace a směrové antény pro překonání velkých vzdáleností. Pro účastníky rádiové sítě, kteří se pohybují podél definované trasy, např. elektrické závěsné dopravníky, jsou navíc k dispozici vlnovody s unikající vlnou. Portfolio doplňuje příslušná kabeláž, montážní příslušenství (např. vodiče), přepěťová ochrana a konektory.

Výkon bezdrátového zařízení je velmi podstatně ovlivněn anténním systémem. Čím se musíte řídit při výběru a instalaci antén, vám nabízí náš Leták: 10 pravidel pro antény.

Pracovníci při plánování rádiových sítí

Podpoříme vás při plánování výkonných a spolehlivých rádiových systémů

Profesionální plánování bezdrátových sítí

Dobré plánování je důležitým předpokladem pro spolehlivou a výkonnou bezdrátovou síť. Pomůžeme vám při plánování, konfiguraci a uvádění vaší bezdrátové sítě do provozu a také při údržbě a podpoře v případě poruchy. Chcete sebe nebo své zaměstnance připravit k práci s rádiovou technikou? Nabízíme vám individuální školení a praktické výcviky na míru.

Profesionální bezdrátová optimalizace

Pro zjednodušení návrhu rádiových sítí s využitím rádiového systému Radioline nabízí společnost Phoenix Contact bezplatnou simulaci rádiových sítí až s 10 stanicemi. Poskytněte nám souřadnice stanic, které mají být propojeny do sítě, a my ověříme proveditelnost pomocí softwaru plánování rádiové sítě nebo pomocí testů rádiových tras přímo na místě. Na základě simulace lze stanovit, zda bezdrátové spojení funguje, nebo je nutné je podrobit testu. Při simulaci se berou v úvahu výškové údaje a vlastnosti rádiového signálu a povrchu. Obdržíte podrobný protokol o zkoušce a kusovník se všemi potřebnými komponentami.