Stanice Radioline

Rádiový systém Radioline

Radioline je rádiový systém pro rozsáhlá zařízení. Jeho zvláštností je, že jen jedním otočením rýhovaného kolečka jednoduše přiřadíte vstupy a výstupy – zcela bez programování.

Díky bezdrátové technologii Trusted Wireless 2.0 je Radioline nejlepší volbou pro spolehlivé použití v průmyslovém prostředí.

Vaše výhody

  • Snadné uvedení rádiových systémů do provozu – pouze jedním otočením rýhovaného kolečka, zcela bez programování
  • Vysoká spolehlivost díky nové technologii Trusted Wireless 2.0, šifrování AES, procesům frekvenčních skoků a koexistenčnímu řízení
  • Velký dosah až 32 km – vysoká citlivost přijímačů a individuálně nastavitelné přenosové rychlosti
  • Úspora přístrojů: s integrovaným rozhraním RS 232/485 stačí k přenosu I/O signálů nebo sériových dat jediný přístroj
  • Rozšířitelný až na 32 I/O modulů díky konektoru sběrnice na nosnou lištu a podpoře výměny za provozu
I/O mapování
I/O mapování YouTube

I/O mapování

Rýhovaným kolečkem navzájem přiřaďte I/O moduly v rámci jedné sítě. U I/O modulů, které mají navzájem komunikovat, nastavíte stejnou hodnotu.

Na digitálním vstupu nastavte např. adresu IO-MAP 12 a na přiřazeném digitálním výstupu nastavte rovněž adresu IO-MAP 12. Nyní se již budou správně distribuovat signály v celém zařízení.

Typické oblasti použití Radioline

Zpracovatelský průmysl
Pracovník vodního hospodářství a hospodářství odpadních vod
Stožáry elektrického vedení před osvětleným městem
Dopravní technika před silničním tunelem
Zpracovatelský průmysl

Monitorování stavu hladiny v nádržích a teploty, měření průtoku, čerpací stanice a spojené studny, sledování potrubí a netěsností, infrastruktura v chemickém parku, řízení energie, v oblasti zóny Ex Zone 2

Pracovník vodního hospodářství a hospodářství odpadních vod

Zařízení pro úpravu vody, vzdálené připojení čerpacích stanic, vzdálené připojení studní, monitorování hladiny, rotující díly, např. u mostu systému stírání hladiny

Stožáry elektrického vedení před osvětleným městem

Energetika: větrné parky, povrchová těžba, infrastruktura elektrárny, trafostanice, vodní elektrárny

Dopravní technika: sledování motorů u dopravníků, poruchová hlášení, stavová hlášení na mobilních vozidlech

Dopravní technika před silničním tunelem

Ovládání např. světelných signalizačních zařízení, panelů v parkovacích domech, zařízení pro proměnlivé dopravní značení a směrových tabulí.

Typická síťová struktura Trusted Wireless

Síťová struktura Trusted Wireless

Radioline ve spojení od bodu k bodu, v hvězdicové síti a ve smíšených sítích.

Jeden přístroj – velké množství použití

Přenos I/O signálů (Wire-In / Wire-Out)

Přenos I/O signálů (Wire-In / Wire-Out)

Datový režim I/O

Radioline umožňuje jednoduchou distribuci I/O signálů v síti a vytvoření různých síťových struktur (stav při dodání). I/O mapování značně zjednodušuje rozvod signálů v rozsáhlých zařízeních.

Jedním otočením rýhovaného kolečka rychle přiřadíte vstupy a výstupy. Tak přes rozšiřující I/O moduly libovolně rozvedete a znásobíte I/O signály ve své síti – a to bez programování.

Sériový datový režim

Přenos sériových dat

Sériový datový režim

Několik řídicích jednotek nebo sériové periferní přístroje se pomocí Radioline snadno a rychle propojí do bezdrátové sítě.

Tím lze nahradit sériové kabely RS 232/485.

Datový přenos z I/O stanic k řídicí jednotce

Datový přenos z I/O stanic k řídicí jednotce

PLC / Modbus RTU

Přes integrované rozhraní RS 232 a RS 485 můžete pomocí Radioline propojit I/O moduly s řídicí jednotkou přímým bezdrátovým připojením přes protokol Modbus.

Ke každé vzdálené stanici lze připojit rozšiřující I/O moduly. I/O signály se ukládají do bezdrátového modulu základnové stanice v jednom integrovaném registru Modbus, odkud je řídicí jednotka může kdykoli vyvolat.

Kromě signálů jsou v registru Modbus poskytovány také parametry diagnostiky, jako je kvalita bezdrátového signálu jednotlivých účastníků, pro zajištění souvislého monitorování rádiového systému.

Datový přenos I/O signálů a dat Modbus

Datový přenos I/O signálů a dat Modbus

Duální režim PLC / Modbus RTU

Tento režim spojuje „sériový datový režim“ a „duální režim PLC / Modbus RTU“. V tomto režimu pracuje každá stanice v síti jako samostatný server Modbus. Ke každé stanici v síti je možné připojit rozšiřující I/O moduly. Procesní data se ukládají lokálně v paměťové mapě Modbus příslušné stanice. Současně je možné ke každé stanici připojit další server Modbus prostřednictvím RS 232 nebo RS 485 a reagovat pomocí příslušné adresy Modbus.

Z bezdrátové základnové stanice můžete přes Modbus načíst veškeré diagnostické údaje bezdrátové sítě.

Možnosti použití se systémem Radioline

Možnosti použití se systémem Radioline

Přehled produktů: Moduly hlavice Radioline

Rádiový modul RAD-868-IFS

Rádiový modul RAD-900-IFS-…

Rádiový modul RAD-2400-IFS-…

Vazební člen sběrnice RAD-RS485-IFS

Oblast Evropa Severní/Jižní Amerika (RAD-900-IFS), Austrálie / Nový Zéland (RAD-900-IFS-AU) Celosvětově (RAD-2400-IFS), Japonsko (RAD-2400-IFS-JP) Celosvětově
Frekvenční pásmo 868 MHz 900 MHz 2,4 GHz -
Typický dosah při spojení na dohled < 20 km (vhodné pro velké vzdálenosti s překážkami) < 32 km (vhodné pro velké vzdálenosti s překážkami) < 5 km < 1,2 km (pomocí dostupných 2drátových měděných vodičů nebo více s konvertorem nebo repeaterem)
Topologie Od bodu k bodu, hvězda, Mesh Od bodu k bodu, hvězda, Mesh Od bodu k bodu, hvězda, Mesh Od bodu k bodu, linie
Počet síťových účastníků < 99 < 250 < 250 < 99
Typická doba přenosu (od bodu k bodu, obousměrný – v závislosti na frekvenčním pásmu, přenosové rychlosti, délce telegramu, struktuře a velikosti sítě) > 2 s (režim I/O), > 390 ms (sériový režim) > 200 ms (režim I/O), > 25 ms (sériový režim) > 200 ms (režim I/O), > 25 ms (sériový režim) > 80 ms (režim I/O)

Přehled produktů: Kombinace spínacích zařízení Radioline pro venkovní použití

Kombinace spínacích zařízení pro venkovní použití RAD-RUGGED-BOX-CONF

Venkovní box RAD-900-DAIO6

Oblast Celosvětově Severní Amerika a Kanada
Frekvenční pásmo 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (možnost konfigurace) 900 MHz
Vstupní/výstupní signály RS 485, možnost konfigurace druhu a počtu vstupních a výstupních signálů 2× digitální vstup/výstup, 1× analogový vstup/výstup
Napájení 100–240 V AC 10,8–30,5 V DC nebo 100–240 V AC
Teplota okolí -25 °C až +55 °C -40 °C až +70 °C (DC), -40 °C až +65 °C (AC)
Stupneň ochrany IP66 NEMA 4X
Rozměry 300 mm × 240 mm × 150 mm 220 mm × 120 mm × 90 mm

Přehled produktů: Rozšiřující I/O moduly Radioline

4kanálové digitální I/O moduly

8kanálové digitální I/O moduly

Vstupní signál (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 4× 0–250 V AC/DC 8× 0–30,5 V DC nebo 2× impuls (< 100 Hz, 32 bit (PLC/Modbus RTU nebo duální režim)), 4× NAMUR
Výstupní signál (DOR, DO, AO) 4× 250 V AC/DC, 5 A (reléový výstup) 8× 30,5 V DC, 200 mA (tranzistorový výstup)
Moduly kombinovatelné v režimu I/O RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT)

Přehled produktů: Rozšiřující I/O moduly Radioline

Digitální/analogový I/O modul

Analogové I/O moduly

Teplotní I/O modul

Vstupní signál (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 2 × 0–250 V AC/DC, 1 × 0/4–20 mA 4 × 0/4–20 mA, 4 × 0–5/10 V 4 × Pt 100 (-50 °C äž +250 °C), 2-/3vodičové připojení
Výstupní signál (DOR, DO, AO) 2 × 0–250 V AC/DC, 1 × 0/4–20 mA 4 × 0/4–20 mA, 0–10 V DC -
Moduly kombinovatelné v režimu I/O RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT)