Udržitelnost

Pro naši společnost, která je rodinným podnikem, je důležité zachovat to, co bylo vytvořeno, i pro budoucí generace.
Podnikový areál v Blombergu uprostřed zelené krajiny

Naše udržitelné jednání

Udržitelnost ve společnosti Phoenix Contact je to, co děláme a jak jednáme. Poslání koncepce All Electric Society převádíme do inovací a technologických řešení pro energetický přechod a ochranu klimatu. Při vývoji nových produktů i při jejich výrobě dbáme na šetrné využívání zdrojů, ochranu životního prostředí a recyklovatelnost.

Zodpovědné jednání pro dobrou kulturu práce, soulad s přírodou a životním prostředím, jakož i sociální spravedlnost jsou pro nás imperativem. Dbáme na lidská práva a práva dětí, respektujeme diverzitu lidí a přísně dodržujeme zákony, normy a standardy. Tyto hodnoty jsou neoddiskutovatelné a charakterizují naše udržitelné jednání.

Ekologie, sociální problematika a ekonomie

Jednáme podle kritérií ESG a stejnou měrou zohledňujeme ekologické (E jako Environmental), sociální (S jako Social) i ekonomické aspekty a uvádíme je do souladu s právními a sociálními požadavky (G jako Governance) – to vše s cílem zajistit udržitelné řízení podniku.

Dobré nápady pro budoucnost
Globální projekty v oblasti udržitelnosti
Existují dobré nápady, jak společně opět o něco zlepšit zítřejší svět.
K projektům
Kolegyně a kolegové se starají o výsadbu
Grafické znázornění 17 cílů udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje

Společně pro lepší budoucnost: Společnost Phoenix Contact svým portfoliem produktů a inovací přímo podporuje šest ze 17 cílů udržitelného rozvoje (zkráceně SDG) Organizace spojených národů.

V zájmu zajištění udržitelného rozvoje na ekonomické, sociální a ekologické úrovni přijala Organizace spojených národů v roce 2015 celkem 17 mezinárodních cílů v oblasti udržitelnosti.

Zaměstnankyně v pracovním oděvu před přírodní krajinou s větrnými turbínami a solárními panely

All Electric Society

Změna klimatu a energetický přechod představují pro svět velké výzvy a složité problémy. Věříme v takovou přeměnu světa, v níž bude energie z obnovitelných zdrojů dostupná v dostatečném množství a za dostupnou cenu – takový svět představuje koncepce All Electric Society. Klíčová jsou řešení a technologie pro elektrifikaci, síťové propojení a automatizaci.

Ekologická stopa produktů

Snižování stopy CO₂

Snižování emisní stopy našich produktů je těžištěm našeho úsilí o minimalizaci emisí CO2 v celém hodnotovém řetězci. Aktuálními oblastmi zájmu jsou používané materiály, logistické procesy a recyklovatelnost produktů.