Průmyslová komunikace – od polní sběrnice až po průmyslový Ethernet

Průmyslová komunikace

Cílem průmyslové komunikace je spolehlivý přenos dat od úrovně pole až po řídicí úroveň. Obecná řešení s průmyslovým Ethernetem, moderními bezdrátovými technologiemi a kybernetickou bezpečností při tom zvyšují dostupnost a bezpečnost systémů propojených do sítě. Efektivní komunikaci zajišťují síťové protokoly a systémy polní sběrnice, např. PROFINET, OPC UA, PROFIBUS a INTERBUS.

Více informací

Kompletní propojení do sítě od úrovně pole do řídicí úrovně

Předpokladem digitalizace je, aby byly všechny systémy a komponenty vzájemně trvale propojeny – od snímače až po cloud. Ethernet se při tom etabloval jako společný komunikační standard pro komplexní propojení od úrovně pole až po řídicí úroveň a do kanceláře (IT).

Digitalizace ve výrobě

Digitalizace ve výrobě

V současné průmyslové automatizaci se však ještě často používají tradiční polní sběrnice, různé protokoly a koncová zařízení se sériovými rozhraními. Společnost Phoenix Contact proto nabízí sériové přístrojové servery a brány, které integrují různé komunikační systémy do průmyslové ethernetové sítě a převádějí data, čímž umožňují jejich trvalou dostupnost.
Spolehlivé propojení do sítě na úrovni pole a na řídicí úrovni zajišťují robustní automatické přepínače, které inteligentně distribuují všechna data v síti. Výkonné přepínače Backbone umožňují snadné propojení do sítě IT (firemní síť). Nezbytnou bezpečnost zajišťují firewally, které zaručují kontrolovanou a bezpečnou komunikaci mezi segmenty sítě.

Průmyslová komunikace prostřednictvím měděných vodičů, optických vláken a rádiového spojení

Průmyslová komunikace prostřednictvím měděných vodičů, optických vláken a rádiového spojení

Průmyslová komunikace prostřednictvím měděných vodičů, optických vláken a rádiového spojení – vše od jednoho dodavatele

Které přenosové médium je pro vaši aplikaci nejvhodnější? Chcete-li překlenout dlouhé vzdálenosti, doporučujeme optická vlákna. Pokud je instalace kabelů drahá nebo nemožná, nabízí se na krátké a střední vzdálenosti bezdrátová řešení jako WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless nebo WirelessHART. Nejsou-li k dispozici komunikační vedení, jsou dobrou alternativou dostupné mobilní rádiové sítě. Společnost Phoenix Contact nabízí pro všechna přenosová média vhodné komponenty: od konvertorů médií k přechodu na optická vlákna přes (mobilní) rádiové moduly až po náležité konektory, kabely a antény.

Výkonné a spolehlivé sítě

Výkonné a spolehlivé sítě

Mezi komponenty vašeho automatizačního systému probíhá nepřetržitá výměna dat relevantních pro proces, jako jsou naměřené hodnoty, stavová hlášení a příkazy. Kromě toho jsou další informace, např. pro optimalizaci procesu nebo pro prediktivní údržbu, předávány do kancelářské úrovně. Aby bylo možné předávat tyto stále se zvětšující objemy dat, nabízí společnost Phoenix Contact výkonné síťové komponenty s gigabitovým přenosem a inteligentními filtračními funkcemi.
Mechanismy redundance jako MRP, DLR, RSTP, PRP atd. navíc umožňují navrhnout mimořádně spolehlivou výrobní síť, a tím zvýšit její dostupnost.

Bezpečnostní zámek, který představuje kybernetickou bezpečnost a bezpečnost sítě

Kybernetická bezpečnost je předpokladem pro spolehlivou síť

Kybernetická bezpečnost pro vyšší bezpečnost sítě

Se stále rostoucí mírou propojení nabývá na významu bezpečnost sítě. Na ochranu vašich systémů před hrozbami a neoprávněnými přístupy podporují naše komponenty funkce jako segmentaci sítě, firewall, bezpečný dálkový přístup, šifrovaný přenos dat, zabezpečení portů aj.

Komplexní kybernetická bezpečnost u nás přesahuje hranice pouhých bezpečnostních funkcí. Začíná bezpečným vývojem produktu, pokračuje průběžnou analýzou, okamžitým odstraněním případných mezer v zabezpečení a dlouholetou dostupností nezbytných aktualizací a končí nabídkou bezpečných kompletních řešení a poradenstvím.

Bezpečné propojení decentralizovaných stanic s velínem

Bezpečné propojení decentralizovaných stanic s velínem

Dálková údržba přes internet a cloud

Díky přímému přístupu k průmyslovým zařízením, která jsou často od sebe velmi vzdálená, lze provádět údržbu a servisní práce rychle a efektivně. Podle svých potřeb k tomu můžete buď použít dostupná vedení, nebo komunikovat po celém světě prostřednictvím mobilní rádiové sítě. Společnost Phoenix Contact nabízí pro každou aplikaci vhodné řešení: od routerů DSL, LAN a mobilní sítě až po extendéry polní sběrnice a ethernetové extendéry. K zajištění ochrany síťových spojení před poruchami a manipulací nabízí společnost Phoenix Contact produkty vybavené nejmodernějšími bezpečnostními mechanismy, např. VPN, šifrování IPsec nebo integrovanou branou firewall.

Muž ze zákaznického servisu s bezdrátovými sluchátky u počítače

Rádi vám osobně nebo telefonicky poradíme

Rádi vám pomůžeme Podpora při plánování sítě a jejím uvedení do provozu

Naši kompetentní odborníci na sítě vám poradí při navrhování sítě, jejím uvedení do provozu i s její údržbou. Díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti automatizační techniky známe danou problematiku a můžeme vám poradit i s nejnovějšími technologiemi Průmyslu 4.0 a s bezpečnostními normami. Vašim spolupracovníkům navíc nabízíme školení v oblasti průmyslového ethernetu, Security Awareness nebo správného zacházení s našimi produkty.

Logo LinkedIn

LinkedIn: Průmyslová komunikace a kybernetická bezpečnost Stát se členem naší komunity nyní

Průmyslové komunikační sítě nám umožňují bezpečně přenášet data z terénu přes řídicí úroveň až do cloudu. Na naší stránce LinkedIn Průmyslová komunikace a kybernetická bezpečnost najdete zajímavé informace týkající se témat dostupnost sítě, kybernetická bezpečnost, vzdálená údržba a mnoho dalších. Staňte se členem naší komunity!