Poradenský rozhovor Vodní průmysl

Smart Water Inteligentní síťové propojení pro perspektivní vodní hospodářství

Stále nové požadavky podmíněné klimatickými změnami, nedostatek pitné vody a zastarávající vodní infrastruktura zvyšují tlak na provozovatele zásobování vodou, likvidace odpadních vod a úpravy pitné vody. Navíc roste potřeba síťových technologií a aplikací Smart Water, protože budoucnost správy vody je digitální.

Využívejte výhod naší digitální techniky a otevřených systémů a vytvářejte procesy ve vodním hospodářství efektivněji a bezpečněji. S celosvětově působícím týmem a spoluprací s oborovými partnery vyvíjíme inteligentní řešení síťového propojení komponent, částí zařízení a lidí s životním prostředím a koloběhem vody.

S narůstajícím povědomím společnosti o klimatických změnách a udržitelnosti se pozornost stále více zaměřuje na vodní hospodářství. Obtíže, jako je klesající hladina podzemních vod, rostoucí znečištění, mikroplasty a častější špatné počasí, znamenají zvyšování požadavků. Řešení Smart Water od společnosti Phoenix Contact reprezentují novou úroveň transparentnosti, efektivity a ochrany cenných vodních zdrojů.

Industry Management Water and Wastewater - Phoenix Contact
Industry Management Water and Wastewater

Oblasti aktivity pro inteligentní správu vodních zdrojů

Seznamte se s našimi zakázkovými řešeními pro vodní hospodářství a nakládání s odpadními vodami, připravenými k použití a založenými na otevřeném systému a otevřených rozhraních. Přostřednictvím nových digitálních cest umožníme bezpečný přístup ke všem důležitým datům, např. kvalitě vody nebo spotřebě energie. Naše perspektivní koncepty automatizace, komunikace a dálkového působení jsou již dnes úspěšně uváděny do praxe. Výsledkem je inteligentně propojená správa vodních zdrojů na všech úrovních zařízení.

Letecký snímek čističky odpadních vod

Čištění odpadních vod Řešení automatizace čističek odpadních vod

Přibližně 80 % odpadních vod vzniklých činností lidské společnosti je stále vypouštěno bez jakéhokoli čištění do řek a oceánů. Kromě účinků na ekosystém musí provozovatelé čističek odpadních vod čelit novým výzvám, jako je čtvrtý stupeň čištění nebo monitorování množství mikroplastů ve vodě.

Společnost Phoenix Contact nabízí funkce a komponenty, které splňují vysoké požadavky čištění odpadních vod a zajišťují hladký průběh procesu. Speciálně vyvinutá řešení rozvaděče a softwarová řešení snižují spotřebu energie a zajišťují dodržení předpisů.

Vsaďte spolu s námi na vysoce efektivní a komplexní technologie pro dosažení cílů trvalé udržitelnosti. Se systémy Smart Water jste již dnes připraveni na budoucí výzvy.

Nádrž pitné vody v úpravně vody

Zásobování pitnou vodou Řešení pro úpravu a výrobu pitné vody

Výzvy pro globální zásobování pitnou vodou jsou různé. V dobách klimatických změn zasahují vlivy špatného počasí a období sucha řadu oblastí světa extrémněji, než tomu bylo v minulosti. Kvalita vody, která splňuje zákonné požadavky, a přístup k čisté vodě nejsou samozřejmostí.

Společnost Phoenix Contact realizuje inovativní projekty zásobování pitnou vodou a modernizuje stávající zařízení pomocí inteligentních automatizačních systémů. Zajišťujeme bezpečné zásobování vodou od úpravy vody a její distribuce až po optimalizaci procesů založených na cloudu.

Systémy Smart Water nabízí šanci pro dlouhodobé snížení nedostatku vody v důsledku klimatických změn. To prospívá životnímu prostředí i budoucím generacím.

 Digitalizace vodního hospodářství a hospodářství odpadních vod

Technologie vody založená na IoT Řešení pro digitalizaci koloběhu vody

Moderními úpravnami proteče nejen voda, ale také velké množství dat. Výzva spočívá ve srozumitelné interpretaci digitálních informací a logickém propojení výsledné spleti dat.

Struktury IoT umožňují ukládat a zpracovávat informace v externí počítačové síti. Nejrůznější data, např. množství srážek, lze připojit jako podklad pro rozhodnutí. Přehled v reálném čase je navíc přístupný odkudkoli, kdykoli a na každém přístroji.

S oborovými a technologickými zkušenostmi je společnost PhoenixContact vaším partnerem na náročném a rozšiřujícím se trhu Smart Water. Využívejte výhod struktur IoT a s tím spojeného výkonu počítače a služeb a tvořte procesy a aplikace v celém vodním oběhu dobudoucna transparentněji a účinněji při využívání zdrojů.