Různé komunikační standardy, uspořádané do voštinové struktury

Komunikační a přenosové technologie Poznejte možnosti průmyslové komunikační techniky

Základem digitalizace je spolehlivá komunikační infrastruktura. Pro jednotlivé aplikace existuje celá řada různých technologií pro přenos dat z bodu A do bodu B: bezdrátové i kabelové varianty, protokoly polní sběrnice a ethernetové protokoly, přenos měděnými a optickými vlákny a mnoho dalších.
Abychom vám usnadnili rozhodování ohledně vašeho projektu, představíme vám na následujících stránkách nejdůležitější komunikační a přenosové technologie.

Nové komunikační technologie Od senzoru až ke cloudu bez přerušení

Tam, kde bývalo jen několik zařízení propojených přes ethernet, dnes vyrostly velké sítě. V rámci digitalizace a Průmyslu 4.0, popř. IIoT dojde v budoucnu k integraci mnohem většího počtu polních přístrojů. Kromě řídicích údajů budou přenášet informace podle potřeby do různých cílů v síti a do cloudu. Aby bylo možné tyto objemy dat řídit a nadále provozovat aplikace, které vyžadují fungování v reálném čase, jsou zapotřebí nové technologie jako TSN, Single Pair Ethernet, APL a 5G.

Přenosové technologie Spolehlivá komunikace pomocí kabelu nebo rádiového spojení

Pro spolehlivý přenos dat nabízíme různé přenosové technologie pro různé požadavky. Chcete-li propojit dlouhé vzdálenosti, doporučujeme technologii optického vlákna. Pokud je instalace kabelů drahá nebo nemožná, jsou na krátké a střední trasy nejvhodnější bezdrátová rozhraní. Nemáte-li k dispozici komunikační vedení, jsou dobrou alternativou dostupné mobilní rádiové sítě. Na těchto stránkách se dozvíte o výhodách, vlastnostech a oblastech použití různých přenosových technologií.

Industrial Wireless

Kabelové technologie