Plně duplexní přenos s NearFi

NearFi – komunikace v reálném čase

Plně duplexní přenos veškerých ethernetových protokolů

Přenos ethernetových protokolů v reálném čase vyžaduje plně duplexní přenos – tedy souběžný přenos v obou směrech.

Pro plně duplexní provoz používá NearFi dvě 60GHz spojení paralelně (jeden uplink a jeden downlink) v oddělených frekvenčních pásmech.

Tato technologie je proto vhodná i pro budoucí vývoj technologií jako TSN, OPC UA apod.

Bitový synchronní přenos versus paketově orientovaný asynchronní přenos

Bitový přenos probíhá bez latence

Bitový přenos

NearFi používá synchronní bitovou metodu přenosu. Tato metoda umožňuje bezkontaktní komunikaci v reálném čase, tzn. každý ethernetový protokol je okamžitě přenesen.

Všechny ostatní dosavadní technologie bezdrátového přenosu využívají paketový přenos. To vždy vede k výrazné latenci, protože pakety jsou nejprve přijímány, poté nově zabaleny a bezdrátově odeslány. Rádiový paket musí být na straně příjemce přijat, rozbalen a opět odeslán. Tento proces obsahuje mnoho asynchronních postupů způsobujících latenci, které se u nové technologie přenosu od společnosti Phoenix Contact nevyskytují.

Schéma indukčního přenosu energie

Indukční přenos energie prostřednictvím elektromagnetického pole

Indukční přenos energie

Přenos energie probíhá indukčně. Základní vazební člen vytváří pomocí cívky elektromagnetické pole, které je indukováno v cívce vzdáleného vazebního členu.

Aktivní regulace vybírá pro přenos vždy optimální parametry. Na pracovní vzdálenost několika centimetrů je tak udržován konstantní výkon 50 W.

Loga Bluetooth, Wi-Fi a NearFi

Bezdrátové technologie pro každý požadavek

Koexistence s Wi-Fi a dalšími bezdrátovými technologiemi

Technologie NearFi je založena na bezdrátové 60GHz komunikaci v bezprostřední blízkosti s velmi malým dosahem několika milimetrů.

Díky tomu může být paralelně a zcela bez poruchy provozován libovolný počet systémů NearFi vedle stávajících rádiových technologií, jako jsou WLAN nebo Bluetooth.

Tovární hala s roboty

Technologie NearFi ve výrobě automobilů

Použití v automobilovém průmyslu

Protože NearFi přenáší energii a data přes vzduchovou mezeru, je přenos účinný a nedochází k opotřebení. Snižují se náklady na servis a na údržbu a zvyšuje se dostupnost zařízení. Menší náklady a optimalizované výrobní procesy tak významně zkracují dobu amortizace zařízení.

Mimořádně výstižný příklad opotřebení konektorových spojů poskytují stovky zásuvných cyklů za den mezi robotickým ramenem a jeho uchopovacím nástrojem v odvětví automobilové výroby. Provozní životnost konektorů je však omezená, protože kontakty se mohou znečistit a zkřivit. To vede k neplánovaným nebo nepředvídatelným výpadkům výroby a pravidelným údržbám, které mohou rychle dosáhnout nákladů sedmimístného rozsahu. Pomocí nové technologie NearFi lze snadno nahradit konektorová spojení náchylná k opotřebení.